Artykuły z kategorii Przetargi


Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stróżna gm. Bobowa- etap II, zad. 4 oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bobowa gm. Bobowa – część II 23/08/17

Treść ogłoszenia: Ogłoszenie.pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ: Odp1.pdf z dnia 30.08.2017 Odp2.pdf z dnia 30.08.2017

Czytaj więcej

Przebudowa pobocza na chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 981 Zborowice-Grybów-Krzyżówka-Krynica odc. 030 km 0+960 do 1+487 w miejscowości Bobowa – etap II – km od 1+216 do 1+487 (271 mb) strona prawa 26/07/17

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/In/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4deafeaa-a6d3-49f7-a477-d2d718ba7c42 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ  

Czytaj więcej

Remont drogi dojazdowej do pól Jankowa-Wilkówka w miejscowości Jankowa na terenie Gminy Bobowa 24/07/17

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/In/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fe38758-c9fe-43be-893d-33d35cfaba96 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bobowej, gmina Bobowa stanowiącej działkę nr 235/19 o powierzchni 0,2540 ha objętej księgą wieczystą nr NS1G/00036026/1, stanowiącej własność Gminy Bobowa 20/07/17

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/271/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 24 kwietnia 2017r. Burmistrz Bobowej ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w Bobowej, gmina Bobowa stanowiącej działkę nr 235/19 o powierzchni 0,2540 ha objętej księgą wieczystą nr NS1G/00036026/1,  stanowiącej własność Gminy Bobowa. Przetarg odbędzie się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposo...

Czytaj więcej

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2017 r. 20/06/17

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/In/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5e8425a0-b811-479b-91b5-c0563daaff32 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Budowa miasteczka ruchu drogowego (rowerowego), na działce nr 399/4 położonej w Bobowej 06/06/17

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/In/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1d57eb14-8d11-4633-8f50-7db3e0b12c92 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Przebudowa pobocza na chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 981 Zborowice-Grybów-Krzyżówka-Krynica odc. 030 km 0+960 do 1+487 w miejscowości Bobowa – etap I – km 0+960 do 1+216 (256 mb) strona prawa. 05/06/17

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/In/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=267e0115-7ef3-42a0-9f7c-d918d70a49e3 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na sale lekcyjne o pow. użytkowej 139,3 m2 w budynku szkoły muzycznej, położonym na działce nr 1273/12 w Bobowej 29/05/17

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/In/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=697b3510-3dc5-4594-9a2b-24d8ad34467d Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg na terenie Gminy Bobowa – etap I 23/03/17

Treść ogłoszenia: http://www.portal.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=bd4b197b-6018-48b7-959d-1de970587054&path=2017%5c03%5c20170323%5c49587_2017.html Zmiany do SIWZ: SIWZ-zmiany Pierwotne ogłoszenie: http://www.bobowa.pl/blog/2017/03/17/przebudowa-i-zmiana-nawierzchni-drog-na-terenie-gminy-bobowa-etap-i/

Czytaj więcej

Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg na terenie Gminy Bobowa – etap I 17/03/17

Treść ogłoszenia: http://www.portal.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=b900795a-0e20-41f9-bec7-843aad6b3a3b&path=2017%5c03%5c20170317%5c46017_2017.html Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: http://www.bobowa.pl/blog/2017/03/23/ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-przebudowa-i-zmiana-nawierzchni-drog-na-terenie-gminy-bobowa-etap-i/ Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 27.03.2017r.

Czytaj więcej

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bobowej, gmina Bobowa stanowiącej działkę nr 235/13 o powierzchni 0,1426 ha objętej księgą wieczystą nr NS1G/00036026/1, stanowiącej własność Gminy Bobowa 14/02/17

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/225/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 listopada 2016r. Burmistrz Bobowej ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w Bobowej, gmina Bobowa stanowiącej działkę nr 235/13 o powierzchni 0,1426 ha objętej księgą wieczystą  nr NS1G/00036026/1,  stanowiącej własność Gminy Bobowa. Przetarg odbędzie się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004r. w spraw...

Czytaj więcej

Budowa sieci wodociągowej na odcinku Jankowa – Zbiornik wody pitnej Wilczyska wraz z budową stacji pomp w miejscowości Jankowa 17/01/17

Treść ogłoszenia: http://www.portal.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=f9d6b980-3ab6-4f59-8993-b0300e03db68&path=2017%5c01%5c20170117%5c9536_2017.html Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ: Wyjaśnienia nr 1 z dnia 20.01.2017 Wyjaśnienia nr 2 z dnia 20.01.2017 Wyjaśnienia nr 3 z dnia 20.01.2017

Czytaj więcej

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ PARKINGU WRAZ Z OŚWIETLENIEM NA DZIAŁCE NR 1273/6 W MIEJSCOWOŚCI BOBOWA, GMINA BOBOWA 16/11/16

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (ZIP) Odpowiedzi na pytania z dnia 22.11.2016 r.

Czytaj więcej

Budowa sześciu siłowni zewnętrznych (w Bobowej, Jankowej, Brzanie, Stróżnej, Siedliskach i Wilczyskach)oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Jankowej 29/09/16

Treść ogłoszenia: http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=12c66c8f-dc34-4075-8ba4-678a3a3e2da8&path=20160929%5c315195_2016.html Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ Odpowiedzi na pytania z dnia 07.10.2016: odpowiedz-nr-1 odpowiedz-nr-2

Czytaj więcej

Budowa miasteczka ruchu drogowego (rowerowego), na działce nr 399/4 położonej w Bobowej 13/09/16

Treść ogłoszenia: http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=461082aa-c866-4aed-83a2-361d9830f270&path=20160913%5c307749_2016.html Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej