Wiadomości

"Gmina Bobowa otrzymała dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych"

W dniu 26 czerwca 2020 r. Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej wraz z Panem Piotrem Ćwikiem Wojewodą Małopolskim podpisali umowę o dopłatę z  Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na łączną kwotę 274 509,00 zł. Pozyskana dopłata będzie przeznaczona na realizację zadań własnych gminy w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W ramach przyznanego dofinansowania zostanie uruchomiona gminna linia komunikacyjna na trasie: Stróżna – Wilczyska – Jankowa – Bobowa – Siedliska – Sędziszowa. Realizacja zadania ma n...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Otrzymano dofinansowanie na modernizację Szkoły Podstawowej w Bobowej"

Staraniem Burmistrza Bobowej Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej” w kwocie 918 494,08 zł. Pozyskane środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, w ramach Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności public...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Nowe środki na budowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Bobowej"

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w kwocie 122 610,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Bobowej” z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa- MIRS”. Zadanie obejmuje swoim zakresem budowę: - boiska do piłki plażowej, - siłowni zewnętrznej, - placu zabaw. Wszystkie w/w obiekty powstaną na kompleksie rekreacyjno - sportowym przy ul. Zielonej w Bobowej. Przyznane dofinansowanie stanowi kolejne środki jakie nasza Gmina otrzyma...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Sędziszowa, Siedliska, Stróżna"

Informacja Siedliska, Sędziszowa, Stróżna

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Kończy się czas na złożenie wniosków na „Modernizację w obszarze D” i „Restrukturyzację małych gospodarstw”"

W przyszłym tygodniu, 30 czerwca 2020 r., upływa termin składania wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzację małych gospodarstw”. By jak najwięcej rolników miało szansę ubiegać się o środki z tych dwóch popularnych programów realizowanych w ramach PROW 2014-2020, termin tegorocznych naborów przedłużono o miesiąc. Kończy się on we wtorek 30 czerwca. Do 23 czerwca w ARiMR zarejestrowano ponad 6 tys. wniosków od rolników chcących rozwijać swoje małe gospodarstwa i prawie 3,6 tys. wn...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o zdalnej Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  24 czerwca 2020 r. (środa) o godzinie 10:00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Bobowa za 2019 rok – debata, a) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Bobowej. ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych"

PREZYDENT 2020 - Prezentacja_OKW_1 PREZYDENT 2020 - Protokół_szkoleniowy_1

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ostatnie dni na dopłaty – ARiMR zaprasza na dodatkowe dyżury"

Już tylko do 15 czerwca można złożyć wniosek o dopłaty za 2020 rok.  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, ARiMR pracować będzie także w sobotę oraz dłużej niż zwykle w poniedziałek. W całym kraju biura powiatowe ARIMR otwarte będą w sobotę 13 czerwca, od godz. 07.30 do godz. 15.30, a w ostatni dzień składania wniosków – poniedziałek 15 czerwca – od 7:30 do godz. 22.00. Rolnicy będą mogli otrzymać w placówkach ARiMR niezbędne wsparcie techniczne przy wypełnianiu wniosku. Do 10 czerwca Agencja zarejestrowała blisko 1,2 mln wnioskó...

... czytaj więcej   

Elektromobilność

"Samochody elektryczne – Jak to działa ?"

Materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach opracowania Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019 - 2035   Samochód elektryczny działa dokładnie tak samo, jak samochód z silnikiem spalinowym, z tą różnicą, że do napędu wykorzystuje energię elektryczną, czyli prąd. Zamiast silnika spalinowego, umieszczonego niekoniecznie pod maską, jest silnik lub silniki elektryczne, sterownik oraz zestaw akumulatorów. Cały układ jest prostszy, czystszy i bardzie...

... czytaj więcej   

Elektromobilność

"Podstawowe zasady z zakresu ochrony powietrza"

  Materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach opracowania Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019 - 2035   Podstawowe zasady z zakresu ochrony powietrza Zgodnie z definicją przedstawioną w Ustawie „Prawo Ochrony Środowiska” art.85 Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez: utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Działki w Strefie Aktywności Gospodarczej w Siedliskach przeznaczone do sprzedaży"

Burmistrz Bobowej zawiadamia, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłosił publiczny nieograniczony przetarg ustny ( licytację) na sprzedaż nieruchomości na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Siedliskach. Przetarg na sprzedaż  nieruchomości odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020r. o godz. 9:30 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Krajowego Ośrodka  Wsparcia Rolnictwa w Tarnowie przy ulicy Dąbrowskiego 8. Ogłoszenie o przetargu

... czytaj więcej   

Wiadomości

"„Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach”"

Burmistrz Bobowej informuje, że Gmina Bobowa zamierza przystąpić do konkursu pn.: „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach”, w ramach którego mieszkańcy Gminy Bobowa będą mogli uzyskać dofinansowanie do zakupu i montażu zbiorników na deszczówkę. Środki na ten cel są ograniczone, a zadanie będzie realizowane tylko w przypadku uzyskania dofinansowania. Dodatkowo mieszkaniec będzie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 15 % kosztów realizacji zadania (dofinansowanie będzie stanowić 85%). Wszyst...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogólnopolska kampania informacyjna pn. „PRODUKT POLSKI”"

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną pn. „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”. Jej celem jest zwiększanie wiedzy Polaków na temat znaczenia świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w tak trudnym czasie jak pandemia wirusa SARS-CoV-2.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży"

Wykaz do sprzedaży SAG Wykaz do sprzedaży

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Dla rolników: w ARiMR od kilkunastu tysięcy do nawet miliona złotych"

Dla rolników młodszych i starszych; z większymi i mniejszymi gospodarstwami; na inwestycje w rozwój lub podniesienie po klęskach i zabezpieczenie przed kolejnymi; na nawadnianie i zalesianie; dla tych, co indywidualnie i tych co wolą grupą - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje teraz różnorakie możliwości skorzystania z rolniczych funduszy.  Mała i duża modernizacja Do programów najpopularniejszych wśród małopolskich rolników należy modernizacja gospodarstw rolnych oraz restrukturyzacja małych gospodarstw. Do 30 ...

... czytaj więcej