Wiadomości

"Realizacja projektu „Korona Sądecka dla młodych” trwa – zgłoś się i zdobądź doświadczenie zawodowe!"

Realizacja projektu „Korona Sądecka dla młodych” trwa – zgłoś się i zdobądź doświadczenie zawodowe! Wkrótce rozpocznie się kolejna rekrutacja do projektu. Jakie możliwości daje udział w projekcie „Korona Sądecka dla młodych”? Opracowanie Indywidualnych Planów Działania mających na celu identyfikację potrzeb i diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego. Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe prowadzone przez cały okres udziału w projekcie. Szk...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Dofinansowanie na zakup wyposażenia do Szkole Muzycznej"

Gmina Bobowa podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej” dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO 2018. Całkowity koszt zadania 87 689,00 zł, dofinansowanie 70 000,00 zł, tj. 80%. W ramach zadania zostały zakupione niezbędne instrumenty muzyczne dla uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej.

... czytaj więcej   

POIiŚ

"Rozpoczęto prace związane z budową parku przyrodniczo – geologicznego w Bobowej"

Rozpoczęto prace związane z realizację projektu pn.  „Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Wykonawcą robót jest Firma Usługi Transportowe i Komunalne, Marek Szpila, Wilczyska 64, 38-350 Bobowa. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 1 933 137,83 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 337 473,72 zł. Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie m.in. : ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"OGŁOSZENIE"

OGŁOSZENIE Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej informuje, że w dniu 27 lipca 2018 r. w godzinach popołudniowych rozpoczęto prace mające na celu usunięcie awarii na sieci wodociągowej. W przypadku nie zakończenia prac w dniu 27 lipca 2018 r. nastąpi przerwa w dostawie wody od godziny 21:00 do godziny 6:00 dla mieszkańców zamieszkałych przy ul. Grunwaldzkiej po obu stronach drogi (od budynku BUDIMET do stacji paliw „SZPILA”). Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o zgromadzenie niezbędnej ilości wody.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"OGŁOSZENIE"

OGŁOSZENIE Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej informuje, że w dniu 26 lipca 2018 r. (czwartek) nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 1600 do 2100 dla mieszkańców zamieszkałych przy ul. Grunwaldzkiej po obu stronach drogi (od budynku BUDIMET do stacji paliw „SZPILA”). Przerwa spowodowana będzie usuwaniem awarii. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o zgromadzenie niezbędnej ilości wody.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Termin i proponowany porządek obrad najbliższej sesji"

O G Ł O S Z E N I E W dniu 23 lipca 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Interpelacje radnych. 6. Zapytania i wnioski sołtysów. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na tere...

... czytaj więcej   

Jadłospisy

"JADŁOSPIS PRZEDSZKOLA"

przedszkola 16-20.07 przedszkola 23-27.07 przedszkola 30.07-3.08 przedszkola 6-10.08

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Projekt „Kierunek Kariera” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!"

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny. Wszystkiego dowiesz się zapoznając się z ofertą Wojewódzkiego Urzędu Pracy. "Kierunek Kariera" - kliknij i dowiedź się więcej!

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Gmina uzyskała kolejne dofinansowanie na renowację kapliczek"

Gmina Bobowa podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. „Konserwacja i renowacja murowanej kapliczki z XIX/XX w. z figurą Św. Jana Nepomucena położonej w Brzanie, działka 326/4” – etap I. Dotację w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania uzyskano w ramach konkursu Województwa Małopolskiego - KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2018. Całkowity koszt I etapu inwestycji wynosi 20 910,00 zł. Zakres prac obejmuje wymianę konstrukcji dachu i pokrycia z dachówki, izolację fundamentów, opaskę przy cokole kapliczki oraz remont schodów wejściowych. Planowa...

... czytaj więcej   

Wiadomości

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja"

W dniu 17 czerwca 2018 r w Bobowej ekipa TVP Kraków będzie filmować uroczystości związane z obchodami 100 lecia Niepodległości Polski. Nagrane fragmenty zostaną umieszczone w programie turystycznym TVP Kraków pt. "Wypad w plener Bobowa". Udział Państwa w tym publicznym wydarzeniu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku. Ci z Państwa, którzy nie chcą być sfilmowani, proszeni są zdecydowane zasygnalizowanie swojego stanowiska w kierunku operatora kamery: słownie lub gestem. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do udziału w tej pięknej uroczysto...

... czytaj więcej   

PROW

"Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg na terenie Gminy Bobowa"

Gmina Bobowa zakończyła i rozliczyła I etap operacji pn. „Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg na terenie Gminy Bobowa”  realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Wypłacona kwota wsparcia stanowi 1 419 269 zł. W wyniku I etapu operacji wykonano następujące zadania: Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 270093K Bobowa – ul. Św. Wawrzyńca – Pułanki w miejscowości Bobowa wraz z przebudową pobocza na ciąg pieszy, Przebudowa drogi gminnej Nr 270100 K Bobowa – Stadion Sportowy w miejscowości Bobowa wraz z przebudową p...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Komunikat ws. utrzymywania porządku na terenach zielonych"

Przypominam właścicielom gruntów na terenie Gminy Bobowa o obowiązku wykaszania traw, niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach, jak również obcinania gałęzi zwisających nad drogami i przejściami. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1161 z późn. zm.) oraz  z § 5 pkt 4 i 5 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa stanowiącym załącznik do Uchwały Nr X/80/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r., poz. 3943)...

... czytaj więcej   

POIiŚ

"Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa"

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 983 217,76 zł, z czego dofinansowanie stanowi 1 337 473,72 zł. Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie m.in. : - wzniesień geologicznych zawierających roślinność i skały charakterystyczn...

... czytaj więcej   

POIiŚ

"Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach"

W związku z rozpoczęciem przez Gminę Bobowa realizacji projektu pn. „Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, poprzez: specjalny adres e-mail (POIS@mr.gov.pl) lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (pois.gov.p...

... czytaj więcej   
Google+ Click to listen highlighted text!