Wiadomości

"Spotkanie związane z bezpieczeństwem osób przebywających na obszarach wodnych"

W dniu 15 lipca  2014 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Bobowej z ratownikiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Gorlic i Komendantem Komisariatu Policji w Bobowej. Podczas spotkania zostały omówione sprawy związane z bezpieczeństwem  osób przebywających na obszarach wodnych  w Gminie Bobowa. Ustalono, że w miejscach, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar rzeki Biała Tarnawska  do kąpieli, pływania lub rekreacji zostaną ustawione znaki informacyjne, określaj...

... czytaj więcej   

Oświata, Wiadomości

"Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Bobowej"

Z dniem 1 września 2014 r. w  gminie Bobowa rozpocznie działalność Szkoła Muzyczna I stopnia z siedzibą w  odrestaurowanym dworze Długoszowskich. Dwuletnie starania Burmistrza o utworzenie tej szkoły, zakończyły się sukcesem. W dniu 18 lipca 2014 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Panią prof. dr hab. Małgorzatą Omilanowską, a Gminą Bobowa reprezentowaną przez Burmistrza Wacława Ligęzę. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraża zgodę na utworzenie i&nbs...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Powstał punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych"

Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.) Gmina ma obowiązek zapewnić czystość i porządek na swoim terenie m.in. poprzez utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W związku z powyższym tworzy się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na działce nr 818/2 położonej w Siedliskach (przy oczyszczalni ścieków), który będzie świadczył usługi w zakresie odbioru odpadów zebranych selek...

... czytaj więcej   

Oświata, Wiadomości

"Rusza nowy projekt dla rodzin „Pierwszy Dzwonek”"

Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza informuje, że dla rodzin wielodzietnych 4+, czyli rodzin, składających się z rodziców lub rodzica/ opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 4 lub więcej dzieci (z których przynajmniej jedno uczęszcza do szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej) istnieje możliwość dofinansowania minimum 150zł na dziecko. Dofinansowanie dotyczy zakupu artykułów edukacyjnych, oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szk...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Lista kandydatów przyjętych do Szkoły Muzycznej w Bobowej"

Lista kandydatów przyjętych do klasy I cyklu 6-letniego Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej w roku szkolnym 2014/2015: LISTA PRZYJĘTYCH (plik Word) Informujemy, że osoby przyjęte do Szkoły Myzucznej mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej (wszyscy), a w przypadku instrumentów dętych, dodatkowo o braku przeciwwskazań do gry na instrumencie dętym. Zaświadczenia należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Bobow...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"W życie wchodzi nowa ustawa o zbiórkach publicznych"

Nowa ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek.  Oto istota wprowadzanych zmian: Od 18 lipca 2014 r. nie będzie już urzędowych zgód na zbiórki publiczne Zgłoszenia zbiórek publicznych (czyli zbiórek gotówki i darów w przestrzeni publiczne...

... czytaj więcej   

Oświata, Zespół Szkół w Bobowej

"Najlepsi z najlepszych"

25 czerwca 2014r. po raz XVIII uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Bobowa wzięli udział w gali wręczenia nagród w konkursie „Najlepsi z Najlepszych”. Konkurs ten organizowany jest co roku, niezmiennie od osiemnastu lat. Ma na celu wyróżnienie  uczniów z terenu całej gminy Bobowa,  którzy wykazują zainteresowanie nauką i sportem w stopniu znacznie wykraczającym poza ramy programowe dla nich przewidziane, biorąc udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Podczas gali w...

... czytaj więcej   

Oświata, Szkoła w Wilczyskach

"XI Ogólnoszkolny Finał Konkursu „Czytająca Szkoła” – 23 czerwca 2014 rok"

Już od 11 lat Szkoła Podstawowa w Wilczyskach, pod patronatem biblioteki szkolnej, organizuje Finał Konkursu "Czytająca Szkoła" w ramach ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom". Jest on podsumowaniem całorocznej akcji codziennego czytanie dzieciom przez nauczycieli na jednej z przerw. Podstawowe cele konkursu: rozwijanie i utrwalanie potrzeb i nawyków czytelniczych uczniów, udział w ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom", kształcenie umiejętności słuch...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"„Perła Samorządu” dla Burmistrza Bobowej Wacława Ligęzy"

Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza został laureatem plebiscytu „Perły Samorządu” w kategorii najlepszy włodarz gminy. Ranking zorganizowany przez gazetę „Dziennik Gazeta Prawna” miał charakter ogólnopolski. Zwycięzców wyłoniło jury składające się z redaktorów dziennika. „Perły Samorządu” to kolejna, prestiżowa nagroda przyznana Burmistrzowi Wacławowi Ligęzie przez niezależne gremium w krótkim odstępie czasu. Rozstrzygnięcie plebiscytu „Perły Samorządu” odbyło się na gali zorganizowa...

... czytaj więcej   

Oświata, Szkoła w Wilczyskach

"Próbna ewakuacja z budynku SP w Wilczyskach"

9.06.2014 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczyskach przeprowadzona została próbna ewakuacja uczniów i pracowników z budynku szkoły zagrożonego pożarem. O godzinie 11.30 rozległy się dzwonki szkolne alarmujące o niebezpieczeństwie. Dyrekcja szkoły zarządziła natychmiastową ewakuację obiektu. Nauczyciele wraz z dziećmi wyszli przed szkołę, nauczyciele przystąpili do przeliczenia klas. Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczyskach natychmiast dotarła na miejsce zdarzenia.  Strażacy przeszukiwali  pomieszczenia szko...

... czytaj więcej   
Google+ Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech