Wiadomości

"Działki w Strefie Aktywności Gospodarczej w Siedliskach przeznaczone do sprzedaży"

Burmistrz Bobowej zawiadamia o sporządzonym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Siedliskach.   Załącznik : Wykaz SAG Siedliska        

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o podziale działek nr 788 i 289 w Siedliskach"

Informacja Burmistrz Bobowej działając na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) informuje o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym tj. działki nr 788, nr 289 położonych w obrębie ewidencyjnym Siedliska, Gmina Bobowa. Szczegółowe informacje można uzyskać: tel. 18 35-14-300, wew. 26

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  2 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.   Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za rok 2018. Podjęcie uchwał ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja ws. wyników badań wody – WODA JEST JUŻ ZDATNA DO SPOŻYCIA!"

Gminna Jednostka Usług Komunalnych informuje, że w próbkach wody pobranych do badania w dniu 20 listopada 2019 r. (tj. w środę) przez akredytowane laboratorium PETROGEO Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych w Jaśle NIE STWIERDZONO OBECNOŚCI ŻADNYCH BAKTERII. Wyniki badań (skan dokumentu) Komunikat z dnia 22.11.2019 r. Państwowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach STWIERDZAJĄCY PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA. Decyzja wygaszająca wcześniejszą decyzję o braku przydatności wody do spożycia

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Komunikat dla mieszkańców, woda niezdatna do spożycia (aktualizacja 22.11.2019)"

W związku z  decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach z dnia 20.11.2019r. stwierdzającego brak przydatności do spożycia wody dostarczanej przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w Bobowej, informuje się, że woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowywania posiłków. Woda może być wykorzystywana jedynie do celów sanitarnych tj. WC. W wyniku przeprowadzonych badań przez PSSE w Gorlicach stwierdzono obecności bakterii Clostridium, w ilości 2 jednostki/100 ml. Burmistrz Bobowej inform...

... czytaj więcej   

RPO

"Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego w mieście Bobowa"

  Zakończono realizację projektu pn. „Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego w mieście Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR. Celem projektu było wzmocnienie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w celu zwiększenia dostępności przestrzennej ośrodków pracy, edukacji oraz usług społecznych d...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza w imieniu Gminy Bobowa podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn. „Zakup autobusu elektrycznego i stacji ładowania dla Gminy Bobowa”. Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 200 000 zł, a pozyskane dofinansowanie 1 870 000,00 zł. Zakup autobusu elektrycznego oraz uruchomienie stacji ładowania planowane jest do końca sierpnia 2020 r. Realizacja projektu ma na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza oraz obniżenie zużycia paliw w transporcie, co w znaczący sposób pr...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o terminie Sesji Rady Miejskiej"

W dniu 28 października 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za rok 2018. Podjęcie uchwał w sprawach: - uch...

... czytaj więcej   

Wiadomości

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o terminie najbliższej sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 30 września 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2019 r. 7. Ocena załatwiania skarg i wnios...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Komunikat: Czasowe przerwy w dostawie wody"

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej, informuje odbiorców, że w dniach  od  18.09.2019 r. do 19.09.2019 r.  z powodu przebudowy sieci wodociągowej, wystąpią czasowe przerwy w dostawie wody. Wyłączeniem zostaną objęte budynki przy ulicach: Bohaterów Bobowej, Wspólna, Polna, Potok. Za utrudnienia przepraszamy.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Małopolski Tele-Anioł"

Burmistrz Bobowej informuje, że Gmina Bobowa we współpracy z Urzędem Marszałkowskim realizuje projekt „Małopolski Tele-Anioł”. Celem projektu jest poprawa jakości życia osób starszych i niesamodzielnych m.in. poprzez wyposażenie w bezpłatnie opaski bezpieczeństwa, monitorujące sytuację zdrowotną. O projekcie Województwo Małopolskie wspiera osoby, które z powodów zdrowotnych, niepełnosprawności lub podeszłego wieku nie są w pełni samodzielne. Celem projektu "Małopolski tele-Anioł...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Uzupełniający otwarty nabór członka do Komitetu Rewitalizacji"

Burmistrz Bobowej zarządzeniem nr 73/2019 z dnia 12 września 2019 r. ogłasza uzupełniający otwarty nabór członka do Komitetu Rewitalizacji w Gminie Bobowa w zakresie przedstawiciela Rady Miejskiej w Bobowej. Szczegółowe zasady naboru zostały określone w dokumentacji zamieszczonej poniżej. Zarządzenie – nabór do komitetu rewitalizacji Uchwała w sprawie określenia zasad działania Komitetu Rewitalizacji Formularz zgłoszeniowy członka komitetu

... czytaj więcej   

Wiadomości

... czytaj więcej   

Jadłospisy

"JADŁOSPIS ŻŁOBEK"

żłobek 9-13.12.2019  

... czytaj więcej   
Google+ Click to listen highlighted text!