NOWY BOBOWSKI PORTAL – ZAWSZE NA BIEŻĄCO, WEJDŹ I ZOBACZ

Wiadomości

"Konsultacje drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski"

Burmistrz Bobowej informuje, że Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski odbywać się będą według harmonogramu zamieszczonego w tabeli zamieszczonej poniżej. INFORMACJA

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Terminarz zebrań wiejskich w 2017"

Terminarz zebrań wiejskich w 2017

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 10 lutego  2017 r. ( piątek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Harmonogram walnych zebrań OSP"

HARMONOGRAM walnych zebrań sprawozdawczych w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Bobowa w 2017 roku

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Nowe zasady przy usuwaniu drzew"

Urząd Miejski w Bobowej informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie: drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach (z wyłączeniem terenów wpisanych do rejestru zabytków) stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej; krzewu albo krzewów rosnących ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja Zarząd Klubu HDK Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Miejskim w Bobowej"

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Miejskim w Bobowej informuje, iż z uwagi na bardzo duże zainteresowanie zbiórkami krwi w powiecie gorlickim akcje honorowego oddawania krwi w Gminie Bobowa w 2017 roku odbędą się w dniach 23 kwietnia i 27 sierpnia (tj. niedziela). Serdecznie zapraszamy do udziału w akcjach. Informacje szczegółowe podane zostaną bliżej określonych terminów.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja Prezesa KRUS"

Pismo Prezesa do Rolników (PDF) Zakres ubezpieczenia dzieci rolników (PDF) Zakres i kwoty świadczeń (PDF)

... czytaj więcej   

Wiadomości

"23 grudnia 2016 Urząd Miejski w Bobowej pracuje do 13:00"

INFORMACJA W dniu 23 grudnia 2016 roku (tj. piątek) Urząd Miejski w Bobowej będzie czynny do godz. 1300.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"LGD zaprasza do składania fiszek projektowych!"

W związku z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” poszukuje ciekawych pomysłów na realizację projektów grantowych w obszarze: kultury, turystyki oraz integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców. Projekty te mają przyczyniać się do realizacji celów LSR tj.: poprawy atrakcyjności turystycznej obszaru oraz wzmocnieniu kapitału społecznego i kulturowego. Zachęcamy do składania fiszek – na ich bazie LGD przygotuje projekt grantowy w ramach którego możliwe będzie otrzyman...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Bobowski Samorząd Przyjazny Energii"

Gmina Bobowa została laureatem ogólnopolskiego konkursu "Samorząd Przyjazny Energii". Kapituła Konkursu wysoko oceniła działania Samorządu Gminy Bobowa na rzecz niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, wskazując Gminę Bobowa jako laureata konkursu. Stało się tak dzięki inwestycjom Gminy w nowoczesne rozwiązania energetyczne, takie jak: panele fotowoltaiczne pomagające oszczędzić energię elektryczną, zabezpieczenie strategicznych miejsc na terenie gminy w agregaty prądotwórcze, przebudowa linii napowietrznych poprawiająca estetykę i parametry przesy...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Pod koniec września rusza nabór na „małe przetwórstwo” dla rolników"

29. września rusza nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i będzie trwał do 28. października 2016 r. Program „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” przeznaczony jest dla rolników, domowników lub małżonków rolników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Aby otrzymać pomoc finansową konieczne jest założenie działalności gospodarczej przetwarzającej produkty rolne. Warunkiem przystąpienia do progr...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"W Bobowej po raz kolejny polała się krew. Honorowo!"

W sobotę 24 września 2016 r. odbyła się kolejna, to już 6 akcja honorowego oddawania krwi zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Miejskim w Bobowej. To była naprawdę udana akcja, bowiem zebrano 12,5 l krwi – bezcennego leku ratującego życie. Do akcji zapisało się 31 osób, a zakwalifikowało 28. Ponadto do klubu zapisało się kolejnych 6 osób nie tylko z terenu naszej gminy ale również z Biesnej, Ropicy Polskiej, Moszczenicy oraz Gorlic. Łącznie w tym roku do klubu dołączyło 19 osób, a podczas obydwu zbiórek zor...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Pojutrze składanie powiadomień w OT ARR"

Od piątku, 30 września br., w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego będzie można złożyć powiadomienie w ramach mechanizmu „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)”. Organizacje producentów i producenci indywidualni, którzy chcą uczestniczyć w tym mechanizmie mogą składać od dnia 30 września br. powiadomienia na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej. Powiadomienia należy składać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego właściwym dla miejsca zamieszkania lub wysłać faxem albo e-mailem. W przypadku elektronic...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Sesja Rady Miejskiej: Pożegnanie Proboszcza i nagrody dla młodych sportowców"

Na sesji Rady Miejskiej w Bobowej , która odbyła się 26 września 2016 r. Samorząd Gminy Bobowa pożegnał ks. Mariana Jedynaka, proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej w latach 2004-2016. W związku z zakończeniem pracy duszpasterskiej w Bobowej burmistrz Wacław Ligęza podziękował księdzu za ofiarną posługę kapłańską, za rozwój duchowy i kulturowy miejscowej społeczności, oraz dobrą współpracę z Samorządem Gminy Bobowa. Złożył życzenia zdrowia, wytrwałości i błogosławieństwa Bożego na dalsze lata pracy kapłańskiej.Na pamiątkę wręczył K...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Bezpłatne szczepienia w ramach Programu Zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce w 2016 r."

Burmistrz Bobowej informuje, że rozpoczyna się realizacja programu bezpłatnych szczepień w ramach Programu Zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce w 2016 r. Z bezpłatnych szczepień mogą skorzystać dziewczęta w wieku 13 lat (rocznik 2003) zameldowane na terenie powiatu Gorlickiego. Program będzie realizowany od 2 grudnia 2016 roku do wyczerpania szczepionek. Szczepienia będą przeprowadzane w następujących punktach: - Przychodnia w Bieczu ul. Tysiąclecia 3, 38-340 Biecz, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00 ...

... czytaj więcej   
Google+ Click to listen highlighted text!