Elektromobilność

"Elektromobilność w Polsce – jak przebiega jej rozwój?"

Elektromobilność w Polsce – jak przebiega jej rozwój? Polsce nadal daleko do europejskich liderów elektromobilności, jednak zainteresowanie samochodami elektrycznymi stale rośnie. Pod koniec maja 2021 r. po polskich drogach jeździło 25 407 elektrycznych samochodów osobowych. Pojazdy w pełni elektryczne odpowiadały za 49% tej części parku pojazdów, a pozostałą część (51%) stanowiły hybrydy typu plug-in . Park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczył 966 szt. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli...

... czytaj więcej   

RPO, Wiadomości

"Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz Odnawialnych Źródeł Energii"

    Tytuł projektu: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz Odnawialnych Źródeł Energii  Nr projektu: RPMP.04.04.02-12-0275/17  Data podpisania umowy o dofinansowanie: 2017-12-21               Okres realizacji projektu: od 2017-09-01 do 2021-06-30  Beneficjent: Związek Gmin Ziemi Gorlickiej (gminy: Biecz,...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja ws. wyników badań wody – WODA ZDATNA DO SPOŻYCIA"

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej informuje, że w próbkach wody pobranych do badania w dniu 24 listopada 2021r. ( tj. w środę) przez akredytowane laboratorium PETROGEO Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych w Jaśle NIE STWIERDZONO OBECNOŚCI ŻADNYCH BAKTERII. Wyniki badań Decyzja wygaszająca decyzję z dnia 24.11.2021r. o braku przydatności wody do spożycia Komunikat z dnia 26.11.2021r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach stwierdzający przydatność wody do spożycia

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Komunikat Urzędu Miejskiego w Bobowej ws. składania umów dotyczących odbioru odpadów komunalnych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy Bobowa"

Urząd Miejski w Bobowej apeluje do osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Bobowa o składanie umów dotyczących odbioru odpadów komunalnych. Umowy te należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Bobowej pokój 21 w terminie do 31.12.2021r. Podstawa prawna: art.6 ust.5a pkt 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2021 r. Dz.U. poz.888)

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Komunikat dla mieszkańców, woda z sieci wodociągowej niezdatna do spożycia"

W związku z  decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach z dnia 24.11.2021r. stwierdzającego brak przydatności do spożycia wody dostarczanej przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w Bobowej, informuje się, że woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowywania posiłków. Woda może być wykorzystywana jedynie do celów sanitarnych tj. WC. W wyniku przeprowadzonych badań przez PSS w Gorlicach stwierdzono obecność bakterii grupy Clostridium w ilości 3 jednostki/100 ml. Burmistrz Bobowej ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  29 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawie : a) zmiany Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 20...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Uwaga! 5 listopada zostanie skrócony czas przyjmowania wniosków o dowody osobiste"

Urząd Miejski w Bobowej informuje, że w dniu 5 listopada 2021r. o godz. 12.00 nastąpi całkowite zablokowanie przez Departament Spraw Obywatelskich MSW dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych dla urzędników. Oznacza to, że w tym dniu po godz. 12.00 nie będzie możliwe składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego przez obywateli. Powyższa sytuacja wynika z dostosowania rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie z dniem 7 listopada br. dowodu osobistego zawierającego odciski palców. W związku z powyższym osoby które chcą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobis...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  25 października 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za rok 2020. 7. Podjęcie uchwał w sprawie : ...

... czytaj więcej   

RPO - EDUKACJA

"Plakat informacyjny o realizacji projektu 10.1.3"

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  27 września 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.  Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2021r. 7. Ocena załatwiania skarg i wn...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Gmina Bobowa z dofinansowaniem na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa”"

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 14 186,00 zł, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (6 266,00 zł) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (7 920,00 zł) w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa”. Koszt całkowity zadania wynosi 17 108,28 zł. W ramach realizacji zadania do 19 listopada 2021 r. z terenu Gminy Bobowa zostanie...

... czytaj więcej   

Interreg

"Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację projektu partnerskiego pn.: „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nizna Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kultu..."

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację projektu partnerskiego pn.: „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nizna Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego”. Partnerami projektu są: - Gmina Bobowa – Partner Wiodący – www.bobowa.pl - Gmina Sękowa – Partner Projektu – www.sekowa.pl - Miasto Stropkov – Partner Projektu - www.stropkov.sk - Nižná Polianka – Partner Projektu – www.niznapolianka.sk W ramach realizacji projektu zostaną wykonane następujące zadania: ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja w sprawie stypendium na rok szkolny 2021/2022"

Od 1 do 15 września 2021 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2021/2022. Stypendium mogą otrzymać uczniowie zamieszkali na terenie gminy Bobowa. Wnioski w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok 2021/2022 należy składać w terminie od 01.09.2021 roku do 15.09.2021 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej Do wniosku należy załączyć wszelkie informacje o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Do dochodów wliczają się również min. świadczenia otrzymane z pomocy społecznej oraz dochody z ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"„Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach” – etap III"

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach” – etap III. Dotację w wysokości 10 000,00 zł uzyskano w ramach konkursu Województwa Małopolskiego – MAŁOPOLSKA PAMIĘTA 2021. Całkowity koszt III etapu inwestycji wynosi 16 670,00 zł. Zakres prac obejmuje wykonanie pełnej konserwacji i renowacji elementów betonowych – murów oraz schodów przy wejściu na cmentarz. Planowane wykonanie prac ma nastąpić do 30 listopada 2021 r. Wykonawcą zadania jest firma

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Bobowej"

Dnia 30 sierpnia 2021r. (poniedziałek) o godzinę 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Bobowej na dzień Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bob...

... czytaj więcej