Wiadomości

"Ogłoszenie ws. konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Bobowa dotyczących projektów statutów sołectw"

Na podstawie uchwały Nr XXXVIII/337/21 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 grudnia 2021r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Bobowa  konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw  dotyczących projektów statutów sołectw - od 11 stycznia 2022r.  do 24 stycznia 2022r. prowadzone są konsultacje społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Bobowa dotyczące projektów statutów sołectw. Konsultacje z mieszkańcami poszczególnych sołectw zostaną przeprowadzone na podstawie formularza konsultacyjnego, którego wzór dostępny jest pod adresem: http://ww...

... czytaj więcej   

RPO

"Projekt pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii „Biała-Ropa” – współfinansowan..."

Projekt pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii „Biała-Ropa” – współfinansowany w ramach Poddziałania 4.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.   Szanowni Mieszkańcy,                Gminy Członkowskie Klastra Energii „Biała-Ropa”, którego Liderem jest Gmina Moszczenica realizują projekt mający na celu wymianę węglowych kotłów grzewczych na kotły grzewcze na pal...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Urząd Miejski w Bobowej będzie nieczynny w dniu 7 stycznia 2022 roku"

W dniu 7 stycznia 2022 roku (tj. piątek) Urząd Miejski w Bobowej będzie nieczynny w zamian za święto 1 stycznia 2022 r. przypadające w sobotę.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o pracy Urzędu Miejskiego w Bobowej w dniu 31 grudnia 2021 roku"

W dniu 31 grudnia 2021 roku (tj. piątek) Urząd Miejski w Bobowej będzie czynny do godziny 14.30

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Odbiór zadania pn.: „Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach” – etap III"

Dokonano odbioru zadania pn.: „Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach” – etap III. Dotację w wysokości 10 000,00 zł Gmina Bobowa uzyskała w ramach konkursu Województwa Małopolskiego – MAŁOPOLSKA PAMIĘTA 2021. Całkowity koszt III etapu inwestycji wyniósł 16 670,00 zł. Zakres prac obejmował wykonanie pełnej konserwacji i renowacji elementów betonowych – murów oraz schodów przy wejściu na cmentarz.  

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  27 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Uchwalenie Budżetu Gminy Bobowa na 2022 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Bobowa. a) Opinia...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Urząd Miejski w Bobowej będzie nieczynny w Wigilię"

W dniu 24 grudnia 2021 roku (tj. piątek) Urząd Miejski w Bobowej będzie nieczynny w zamian za święto 25 grudnia 2021 r. - przypadające w sobotę.

... czytaj więcej   

Elektromobilność

"Elektromobilność w Polsce – jak przebiega jej rozwój?"

Elektromobilność w Polsce – jak przebiega jej rozwój? Polsce nadal daleko do europejskich liderów elektromobilności, jednak zainteresowanie samochodami elektrycznymi stale rośnie. Pod koniec maja 2021 r. po polskich drogach jeździło 25 407 elektrycznych samochodów osobowych. Pojazdy w pełni elektryczne odpowiadały za 49% tej części parku pojazdów, a pozostałą część (51%) stanowiły hybrydy typu plug-in . Park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczył 966 szt. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja dotycząca obowiązku wymiany starych nieekologicznych urządzeń grzewczych"

Urząd Miejski w Bobowej uprzejmie przypomina mieszkańcom Gminy Bobowa o zbliżającym się terminie wymiany starych nieekologicznych urządzeń grzewczych na nowoczesne ekologiczne kotły. Obowiązek ten wynika z Uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa). Zgodnie z uchwałą od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce można eksploatować kotły na paliwa stałe o ...

... czytaj więcej   

RPO, Wiadomości

"Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz Odnawialnych Źródeł Energii"

    Tytuł projektu: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz Odnawialnych Źródeł Energii  Nr projektu: RPMP.04.04.02-12-0275/17  Data podpisania umowy o dofinansowanie: 2017-12-21               Okres realizacji projektu: od 2017-09-01 do 2021-06-30  Beneficjent: Związek Gmin Ziemi Gorlickiej (gminy: Biecz,...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja ws. wyników badań wody – WODA ZDATNA DO SPOŻYCIA"

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej informuje, że w próbkach wody pobranych do badania w dniu 24 listopada 2021r. ( tj. w środę) przez akredytowane laboratorium PETROGEO Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych w Jaśle NIE STWIERDZONO OBECNOŚCI ŻADNYCH BAKTERII. Wyniki badań Decyzja wygaszająca decyzję z dnia 24.11.2021r. o braku przydatności wody do spożycia Komunikat z dnia 26.11.2021r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach stwierdzający przydatność wody do spożycia

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Komunikat Urzędu Miejskiego w Bobowej ws. składania umów dotyczących odbioru odpadów komunalnych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy Bobowa"

Urząd Miejski w Bobowej apeluje do osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Bobowa o składanie umów dotyczących odbioru odpadów komunalnych. Umowy te należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Bobowej pokój 21 w terminie do 31.12.2021r. Podstawa prawna: art.6 ust.5a pkt 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2021 r. Dz.U. poz.888)

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Komunikat dla mieszkańców, woda z sieci wodociągowej niezdatna do spożycia"

W związku z  decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach z dnia 24.11.2021r. stwierdzającego brak przydatności do spożycia wody dostarczanej przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w Bobowej, informuje się, że woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowywania posiłków. Woda może być wykorzystywana jedynie do celów sanitarnych tj. WC. W wyniku przeprowadzonych badań przez PSS w Gorlicach stwierdzono obecność bakterii grupy Clostridium w ilości 3 jednostki/100 ml. Burmistrz Bobowej ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  29 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawie : a) zmiany Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 20...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Uwaga! 5 listopada zostanie skrócony czas przyjmowania wniosków o dowody osobiste"

Urząd Miejski w Bobowej informuje, że w dniu 5 listopada 2021r. o godz. 12.00 nastąpi całkowite zablokowanie przez Departament Spraw Obywatelskich MSW dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych dla urzędników. Oznacza to, że w tym dniu po godz. 12.00 nie będzie możliwe składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego przez obywateli. Powyższa sytuacja wynika z dostosowania rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie z dniem 7 listopada br. dowodu osobistego zawierającego odciski palców. W związku z powyższym osoby które chcą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobis...

... czytaj więcej