NOWY BOBOWSKI PORTAL – ZAWSZE NA BIEŻĄCO, WEJDŹ I ZOBACZ

Wiadomości

"Informacja dla przedsiębiorców"

Biskup Tarnowski Andrzej Jeż podjął decyzję o zorganizowaniu Forum Duszpasterskiego dla Przedsiębiorców, które byłoby zapoczątkowaniem systematycznego duszpasterstwa ludzi biznesu. Polegałoby ono na przybliżaniu Katolickiej Nauki Społecznej Kościoła oraz na bezpośredniej formacji przedsiębiorców, mającej na celu umacnianie ich na drodze wiary i kierowania się w biznesie normami opartymi o prawo naturalne, Dekalog i Ewangelię. Wspomniane wyżej Forum jest zaplanowane na 8 maja br. z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów – Pana Mateusza Morawieckiego – Ministra rozwoj...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie"

W dniu 27 marca 2017 r. ( poniedziałek) o godzinie 11;00,  w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Interpelacje radnych. 6. Zapytania i wnioski sołtysów. 7. Informacja z działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Dostosowania sieci szkół podstawowych i...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"List prezesa KRUS do rolników"

List prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do rolników ws. bezpieczeństwa pracy podczas kolejnego sezonu agrotechnicznego. LIST PREZESA KRUS

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe"

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Bobowa na lata 2015-2030 (PDF)

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Konsultacje drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski"

Burmistrz Bobowej informuje, że Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski odbywać się będą według harmonogramu zamieszczonego w tabeli zamieszczonej poniżej. INFORMACJA

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Terminarz zebrań wiejskich w 2017"

Terminarz zebrań wiejskich w 2017

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 10 lutego  2017 r. ( piątek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Harmonogram walnych zebrań OSP"

HARMONOGRAM walnych zebrań sprawozdawczych w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Bobowa w 2017 roku

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Nowe zasady przy usuwaniu drzew"

Urząd Miejski w Bobowej informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie: drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach (z wyłączeniem terenów wpisanych do rejestru zabytków) stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej; krzewu albo krzewów rosnących ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja Zarząd Klubu HDK Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Miejskim w Bobowej"

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Miejskim w Bobowej informuje, iż z uwagi na bardzo duże zainteresowanie zbiórkami krwi w powiecie gorlickim akcje honorowego oddawania krwi w Gminie Bobowa w 2017 roku odbędą się w dniach 23 kwietnia i 27 sierpnia (tj. niedziela). Serdecznie zapraszamy do udziału w akcjach. Informacje szczegółowe podane zostaną bliżej określonych terminów.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja Prezesa KRUS"

Pismo Prezesa do Rolników (PDF) Zakres ubezpieczenia dzieci rolników (PDF) Zakres i kwoty świadczeń (PDF)

... czytaj więcej   

Wiadomości

"23 grudnia 2016 Urząd Miejski w Bobowej pracuje do 13:00"

INFORMACJA W dniu 23 grudnia 2016 roku (tj. piątek) Urząd Miejski w Bobowej będzie czynny do godz. 1300.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"LGD zaprasza do składania fiszek projektowych!"

W związku z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” poszukuje ciekawych pomysłów na realizację projektów grantowych w obszarze: kultury, turystyki oraz integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców. Projekty te mają przyczyniać się do realizacji celów LSR tj.: poprawy atrakcyjności turystycznej obszaru oraz wzmocnieniu kapitału społecznego i kulturowego. Zachęcamy do składania fiszek – na ich bazie LGD przygotuje projekt grantowy w ramach którego możliwe będzie otrzyman...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Bobowski Samorząd Przyjazny Energii"

Gmina Bobowa została laureatem ogólnopolskiego konkursu "Samorząd Przyjazny Energii". Kapituła Konkursu wysoko oceniła działania Samorządu Gminy Bobowa na rzecz niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, wskazując Gminę Bobowa jako laureata konkursu. Stało się tak dzięki inwestycjom Gminy w nowoczesne rozwiązania energetyczne, takie jak: panele fotowoltaiczne pomagające oszczędzić energię elektryczną, zabezpieczenie strategicznych miejsc na terenie gminy w agregaty prądotwórcze, przebudowa linii napowietrznych poprawiająca estetykę i parametry przesy...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Pod koniec września rusza nabór na „małe przetwórstwo” dla rolników"

29. września rusza nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i będzie trwał do 28. października 2016 r. Program „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” przeznaczony jest dla rolników, domowników lub małżonków rolników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Aby otrzymać pomoc finansową konieczne jest założenie działalności gospodarczej przetwarzającej produkty rolne. Warunkiem przystąpienia do progr...

... czytaj więcej   
Google+ Click to listen highlighted text!