Wiadomości

"Nieodpłatna pomoc prawna"

Mieszkańców potrzebujących skorzystać z bezpłatnej, profesjonalnej pomocy prawnika, doradcy obywatelskiego lub mediatora zapraszamy do punktów NIEODPŁATNEJ pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Przypominamy, że BEZPŁATNE porady są dla osób, których nie stać na skorzystanie z płatnej pomocy prawnej i złożą w tym zakresie stosowne OŚWIADCZENIE (druk dostępny w każdym punkcie). Złożenie ww. oświadczenia, jest jedynym, ale też niezbędnym warunkiem do skorzystania z nieodpłatnej pomocy - nie ma obowiązku dokumentowania dochodu. !! Obowiązuje WCZEŚNIEJS...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Zawiadomienie o XVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Gorlickiego"

Zawiadomienie o XVI sesji

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  31 marca 2020 r. (wtorek) o godzinie 10.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Podjęcie uchwał w sprawach: a) przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Bobowa w 2020 roku, b) przyjęcia Regulaminu uczestnictwa mieszkańca w projekcie pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zasto...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Działki w Strefie Aktywności Gospodarczej w Siedliskach przeznaczone do sprzedaży"

Burmistrz Bobowej zawiadamia, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłosił publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytację) na sprzedaż nieruchomości na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Siedliskach. Przetarg na sprzedaż  nieruchomości odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2020r. o godz. 11:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Tarnowie przy ulicy Dąbrowskiego 8. Ogłoszenie o przetargu

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Wojewoda małopolski uruchamia specjalną infolinię dla Seniorów"

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wojewoda małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalną infolinię dla Seniorów – z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwilach. Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji. 📞Numer telefonu 12 392 11 10 działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–17.00.

... czytaj więcej   

Inwestycje

"Rozbudowa szkoły w Stróżnej"

Szkoła w Stróżnej została rozbudowana o wiatrołap zabezpieczający wejście do oddziału przedszkolnego. Dzięki temu znacznie poprawiły się warunki codziennego funkcjonowania placówki. Wiatrołap posiada konstrukcje aluminiową lekką przeszkloną szkłem bezpiecznym. Pokrycie dachu stanowią płyty poliwęglanowe. Kolorystycznie część ta jest dopasowana do całości istniejącego budynku szkolnego. Układ konstrukcyjno-architektoniczny stwarza bardzo dobry walor przestrzenny dobudowanej części obiektu. Dojście do wiatrołapu  stanowi podjazd dla osób niepełnosprawnych...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Zarządzenie Burmistrza Bobowej w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS –CoV-2"

Zarządzenie (PDF)

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Komunikat: Alternatywne sposoby komunikacji z urzędem"

W związku z zagrożeniem koronawirusem uprzejmie prosimy mieszkańców, aby w miarę możliwości wykorzystywali alternatywne sposoby komunikacji z Urzędem Miejskim w Bobowej: przez ePUAP: http://epuap.gov.pl wysyłając pisma/wnioski na e-mail: um@bobowa.pl telefonicznie pod numerami: 18 35 14 300 lub 18 35 14 034 W celu dokonania dowolnej płatności można skorzystać z bankowości elektronicznej. Numery kont bankowych dla każdej płatności znajdują się na indywidualnych fakturach (np. woda, ścieki) i nakazach płatniczych (np. podatki, odpady komunalne). W przyp...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja w sprawie zagrożenia ASF"

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Działki w Strefie Aktywności Gospodarczej w Siedliskach przeznaczone do sprzedaży"

Burmistrz Bobowej zawiadamia, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłosił publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytację) na sprzedaż nieruchomości  na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Siedliskach. Przetarg na sprzedaż  nieruchomości odbędzie się w dniu 18 marca 2020r. o godz. 9:30 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Tarnowie przy ulicy Dąbrowskiego 8. Zał. Ogłoszenie o przetargu (PDF)

... czytaj więcej   

Elektromobilność

"Spotkanie z mieszkańcami Gminy Bobowa dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności na lata 2019 – 2035"

Dnia 18 lutego 2020 r. w sali widowiskowej „Koronka” odbyło się spotkanie z mieszkańcami Gminy Bobowa dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności na lata 2019 - 2035. Gmina Bobowa na opracowanie tego dokumentu otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W trakcie spotkania uczestnikom zostały przybliżone główne założenia elektromobilności, szczególnie w odniesieniu do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. Mieszkańcy zostali poinformowani o możliwości pozyskania ...

... czytaj więcej   

Elektromobilność

"Strategia rozwoju elektromobilności"

Szanowni Państwo, W związku z otrzymanym dofinansowaniem na opracowanie strategii elektromobilności dla Gminy Bobowa oraz trwającymi pracami nad przygotowaniem dokumentu zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety mającej na celu zidentyfikowanie potrzeb, oczekiwań i problemów związanych z transportem na terenie gminy. Elektromobilność stanowi jeden z kluczowych tematów rozwoju współczesnych miejscowości i dotyczy zagadnień związanych ze stosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym. Jest to szereg działań mających na celu rozpowszechnienie stosowania pojazdów elektryc...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ankieta zapotrzebowania na usługi kulturalne i edukacyjne oferowane przez Gminę Bobowa"

Szanowni Państwo, Zwracamy się z prośbą o udział w badaniu zainteresowania oraz zapotrzebowania na usługi kulturalne i edukacyjne oferowane przez Gminę Bobowa. Celem badania jest stwierdzenie wpływu infrastruktury na rozwój Instytucji kultury oraz wyznaczenie kierunków ich niwelowania. Przeprowadzona analiza i jej wyniki posłużą do zdefiniowania Państwa potrzeb oraz określenia popytu na wzbogaconą i poszerzoną ofertę kulturalną i edukacyjną Gminy Bobowa. Ankieta zapotrzebowania na usługi kulturalne i edukacyjne oferowane przez Gminę Bobowa

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  17 luty 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Podjęcie uchwał w sprawach: -przystąpienia do projektu pn. „Partnerski projekt walki z niską emisją w wojew...

... czytaj więcej   

Elektromobilność

"Spotkanie konsultacyjne w celu opracowania strategii rozwoju elektromobilności"

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Bobowa na otwarte spotkanie – konsultacje w celu opracowania dokumentu pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019 – 2035”, które odbędzie się 18 lutego 2020 r. o godzinie 14.00  w Sali Widowiskowej „Koronka” w Bobowej. Na spotkaniu zostaną przedstawione główne założenia elektromobilności na poziomie krajowym jak i lokalnym. W ramach konsultacji odbędzie się debata z mieszkańcami Gminy Bobowa oraz wszystkimi zainteresowanymi Strategią, w trakcie której...

... czytaj więcej