NOWY BOBOWSKI PORTAL – ZAWSZE NA BIEŻĄCO, WEJDŹ I ZOBACZ

Wiadomości

"Konkurs na wyłonienie kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół"

Burmistrz Bobowej ogłasza konkurs na wyłonienie kandydatów na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Samorządowego w Bobowej, Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej, Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej, Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Reca w Siedliskach, Szkoły Podstawowej w Stróżnej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (w tym adresem poczty e-mail i numerem telefonu) oraz odpowiednim dopiskiem: ...

... czytaj więcej   

Inwestycje

"Ponad dwa miliony na remont dróg w gminie Bobowa"

Mamy dobre wiadomości dla kierowców i mieszkańców gminy Bobowa. Właśnie ruszają kolejne przebudowy i zmiany nawierzchni dróg na terenie gminy Bobowa. Place budów zostały już przekazane. Przebudowie ulegną: Św. Wawrzyńca w miejscowości Bobowa - 1180 m - (od cmentarza do skrzyżowania z ul. Bohaterów Bobowej) wraz z budową chodnika na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 981 do bloków, Sportowa w miejscowości Bobowa - 255 m - wraz z budową ciągu pieszo - jezdnego, Ks. Jana Czuby w miejscowości Bobowa w km - 689 m - wraz z budową chodnika, Bohaterów Bobowej w...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ankieta dotycząca budowania MARKI LOKALNEJ Beskidu Gorlickiego"

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej budowania marki lokalnej Beskidu Gorlickiego. Ankieta skierowana jest do mieszkańców całego Powiatu Gorlickiego tj. zamieszkujących gminy: Biecz, Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie i Miasto Gorlice. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” podjęła się budowania marki lokalnej, która pozwoli wyróżnić nasz Region spośród innych, dostarczy powodów do dumy swoim mieszkańcom oraz przestrzeni do rozwoju inicjatyw ekonomii ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Jakość wody w bobowskiej sieci wodociągowej"

W dniu dzisiejszym (5 maja 2017 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach stwierdził, że woda z sieci wodociągowej w Bobowej pod względem mikrobiologicznym odpowiada normom sanitarnym. Stosowne pismo w tej sprawie przesłał do Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej - HK-431-110/07.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Komunikat ws. jakości wody w Bobowej"

W wyniku badań wody przeprowadzonych w dwóch niezależnych miejscach sieci wodociągowej w miejscowości Bobowa w dniu 27.04.2017r. przez PETROGEO Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych Oddział w Jaśle nie stwierdzono obecności bakterii Clostridium, natomiast na samym ujęciu wody stwierdzono bakterię Clostridium w ilości 1 jednostka/100 ml. Przedstawione w załączeniu wyniki świadczą o dużej poprawie jakości wody. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że widoczna piana z brudną wodą w rzece Biała Tarnowska jest przyczyną zaistniałej sytu...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja dla mieszkańców: Beczkowozy z wodą dostępne w Bobowej"

W związku z  decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach stwierdzającego brak przydatności do spożycia wody dostarczanej przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w Bobowej, Burmistrz Bobowej informuje, że wodę zdatną do spożycia można pobierać z dwóch zabezpieczonych w tym celu beczkowozów w następujących lokalizacjach: Plac targowy przy PKP w Bobowej - w dniu 26.04.2017 od godz. 11:00 do godz. 15:00 Ul. ks. Jana Czuby w Bobowej (parking obok Policji) - w dniu 26.04.2017 od godz. 10:00 do godz. 21:00 w dni...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Komunikat o stanie jakości wody w wodociągu Bobowa"

Informujemy, że z zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach stwierdzono brak przydatności wody do spożycia dostarczanej przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w Bobowej. (Decyzja nr HK/431/12/17) Powyższą decyzję podjęto na podstawie badań przeprowadzonych przez dział laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie i Krakowie. W badanych próbkach stwierdzono obecność bakterii z grupy clostridium. Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej podjęła wszelkie działania polegające na...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego"

Burmistrz Bobowej informuje, że Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Spotkania informacyjno – edukacyjne dla mieszkańców Województwa Małopolskiego odbywać się będą według załączonego Harmonogramu spotkań informacyjno - edukacyjnych. Działania podejmowane w ramach drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski dostępne są w Harmonogramie realizacji II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Szczegółowe informacje dostępne na stronie...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Nabór wniosków na usuwanie azbestu"

Burmistrz Bobowej przedłuża nabór wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków mieszkalnych oraz gospodarczych z obszaru Gminy Bobowa. Zbiórce i utylizacji podlegać będzie także tzw. gruz azbestowy zdemontowany w latach poprzednich. Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się do pokoju nr 18 w Urzędzie Miejskim w Bobowej celem wypełnienia odpowiedniej deklaracji. Nabór zostaje przedłużony do 26 kwietnia 2017 r. do godziny 15.30. DEKLARACJA

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o terminie najbliższej sesji Rady Miejskiej"

W dniu 24 kwietnia 2017 r. ( poniedziałek) o godzinie 11;00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Interpelacje radnych. 6. Zapytania i wnioski sołtysów. 7. Ocena stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Gminie. 8. Informacja o stanie kultury fizycznej w Gminie. 9. Podjęci...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie"

W zamian za święto 11  listopada 2017 roku, przypadające w sobotę, w dniu 2 maja 2017 r. (tj. wtorek) Urząd Miejski w Bobowej będzie nieczynny. (zarządzenie)

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Setne urodziny Pani Ludwiki Chmura z Brzany"

Tuż po świętach Wielkiej Nocy, 18 kwietnia 2017 r. w Brzanie miała miejsce niezwykła uroczystość, która zgromadziła wiele osób z okazji setnych urodzin Pani Ludwiki Chmura. Z tej okazji Szanownej Jubilatce życzenia złożył Pan Burmistrz Wacław Ligęza, który wraz z delegacją z Urzędu Miejskiego w Bobowej: Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Stanisławem Tabisiem oraz Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Panią Agatą Wrona odwiedził Panią Ludwikę. Obecny był również Pan Zygmunt Fryczek, który jest Dyrektorem Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie. B...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja"

W dniu 14 kwietnia 2017 roku (tj. piątek) Urząd Miejski w Bobowej będzie czynny do godz. 13:00.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Nabór wniosków na usuwanie azbestu"

Burmistrz Bobowej ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków mieszkalnych oraz gospodarczych z obszaru Gminy Bobowa. Zbiórce i utylizacji podlegać będzie także tzw. gruz azbestowy zdemontowany w latach poprzednich. Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się do pokoju nr 18 w Urzędzie Miejskim w Bobowej celem wypełnienia odpowiedniej deklaracji. Nabór wniosków trwał będzie od 10 do 20 kwietnia 2017 roku w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.30.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja dla przedsiębiorców"

Biskup Tarnowski Andrzej Jeż podjął decyzję o zorganizowaniu Forum Duszpasterskiego dla Przedsiębiorców, które byłoby zapoczątkowaniem systematycznego duszpasterstwa ludzi biznesu. Polegałoby ono na przybliżaniu Katolickiej Nauki Społecznej Kościoła oraz na bezpośredniej formacji przedsiębiorców, mającej na celu umacnianie ich na drodze wiary i kierowania się w biznesie normami opartymi o prawo naturalne, Dekalog i Ewangelię. Wspomniane wyżej Forum jest zaplanowane na 8 maja br. z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów – Pana Mateusza Morawieckiego – Ministra rozwoj...

... czytaj więcej   
Google+ Click to listen highlighted text!