NOWY BOBOWSKI PORTAL – ZAWSZE NA BIEŻĄCO, WEJDŹ I ZOBACZ

Wiadomości

"Nabory wniosków w LGD „Beskid Gorlicki”"

Od 17.07.2017 do 07.08.2017r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” prowadzić będzie nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez  społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabory obejmowały będą operacje w następujących zakresach: Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ostrzeżenie- gwałtowne wzrosty stanów wody"

W związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa oraz w zlewniach zurbanizowanych, w miejscu wystąpienia burz, spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich, z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych a punktowo alarmowych. Ważność informacji: Od godz. 15:00 dnia 10.07.2017 do godz. 15:00 dnia 11.07.2017 OSTRZEŻENIE

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie"

Burmistrz Bobowej informuje, że boiska „ORLIK” przy Zespole Szkół  Nr 1 w Bobowej będą czynne od 4 lipca 2017 r. ( wtorek) od godz. 16-tej. Harmonogram  otwarcia boisk zostanie podany w terminie późniejszym.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie"

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 r. (środa) nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 8:00 do 17:00 dla mieszkańców zamieszkałych przy ul. Grunwaldzkiej (od skrzyżowania z ul. Pocztową do Pani Sarkowicz), ul. Pocztowej, ul. Bohaterów Bobowej, ul. Wspólnej, ul. Polnej oraz ul. Potok. Przerwa spowodowana będzie wymianą odcinka sieci wodociągowej wykonanego z azbestu. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o zgromadzenie niezbędnej ilości wody.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o terminie najbliższej sesji Rady Miejskiej"

W dniu 26 czerwca 2017 r. ( poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Interpelacje radnych. Zapytania i wnioski sołtysów. Ocena funkcjonowania stołówek szkolnych na terenie Gminy Bobowa. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gmin...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Zaproszenie na spotkanie dotyczące Strefy Aktywności Gospodarczej"

Burmistrz Bobowej zaprasza przedsiębiorców na spotkanie, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017r. o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Bobowej Nr 8, ul. Rynek 21 z udziałem przedstawicieli Krakowskiego Parku Technologicznego, do którego Gmina złożyła wniosek o ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej na terenie tworzonej Strefy Aktywności Gospodarczej w miejscowości Siedliska. Podczas spotkania przedsiębiorcy będą mogli uzyskać informacje na temat lokowania się na Strefie oraz płynących z tego korzyści.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Trening systemu ostrzegania i alarmowania w ramach ćwiczenia pk. RENEGADE/SAREX-17/1."

Burmistrz Bobowej informuje, że w dniach od 6 do 9 czerwca 2017 r. (termin zapasowy 9 czerwca 2017 r.) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przeprowadzi na terenie kraju ćwiczenie taktyczno-specjalne pk. RENEGADE/SAREX-17/1. Podczas ćwiczenia odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza. W ramach ćwiczenia może zostać uruchomiony sygnał alarmowy emitowany przez syreny alarmowe.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 29 maja 2017 r. ( poniedziałek) o godzinie 11;00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Porządek posiedzenia : Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Interpelacje radnych. Zapytania i wnioski sołtysów. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Bobowa. Podjęcie uchwał w sprawach: Pr...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Konkurs na wyłonienie kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół"

Burmistrz Bobowej ogłasza konkurs na wyłonienie kandydatów na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Samorządowego w Bobowej, Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej, Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej, Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Reca w Siedliskach, Szkoły Podstawowej w Stróżnej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (w tym adresem poczty e-mail i numerem telefonu) oraz odpowiednim dopiskiem: ...

... czytaj więcej   

Inwestycje

"Ponad dwa miliony na remont dróg w gminie Bobowa"

Mamy dobre wiadomości dla kierowców i mieszkańców gminy Bobowa. Właśnie ruszają kolejne przebudowy i zmiany nawierzchni dróg na terenie gminy Bobowa. Place budów zostały już przekazane. Przebudowie ulegną: Św. Wawrzyńca w miejscowości Bobowa - 1180 m - (od cmentarza do skrzyżowania z ul. Bohaterów Bobowej) wraz z budową chodnika na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 981 do bloków, Sportowa w miejscowości Bobowa - 255 m - wraz z budową ciągu pieszo - jezdnego, Ks. Jana Czuby w miejscowości Bobowa w km - 689 m - wraz z budową chodnika, Bohaterów Bobowej w...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ankieta dotycząca budowania MARKI LOKALNEJ Beskidu Gorlickiego"

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej budowania marki lokalnej Beskidu Gorlickiego. Ankieta skierowana jest do mieszkańców całego Powiatu Gorlickiego tj. zamieszkujących gminy: Biecz, Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie i Miasto Gorlice. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” podjęła się budowania marki lokalnej, która pozwoli wyróżnić nasz Region spośród innych, dostarczy powodów do dumy swoim mieszkańcom oraz przestrzeni do rozwoju inicjatyw ekonomii ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Jakość wody w bobowskiej sieci wodociągowej"

W dniu dzisiejszym (5 maja 2017 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach stwierdził, że woda z sieci wodociągowej w Bobowej pod względem mikrobiologicznym odpowiada normom sanitarnym. Stosowne pismo w tej sprawie przesłał do Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej - HK-431-110/07.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Komunikat ws. jakości wody w Bobowej"

W wyniku badań wody przeprowadzonych w dwóch niezależnych miejscach sieci wodociągowej w miejscowości Bobowa w dniu 27.04.2017r. przez PETROGEO Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych Oddział w Jaśle nie stwierdzono obecności bakterii Clostridium, natomiast na samym ujęciu wody stwierdzono bakterię Clostridium w ilości 1 jednostka/100 ml. Przedstawione w załączeniu wyniki świadczą o dużej poprawie jakości wody. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że widoczna piana z brudną wodą w rzece Biała Tarnowska jest przyczyną zaistniałej sytu...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja dla mieszkańców: Beczkowozy z wodą dostępne w Bobowej"

W związku z  decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach stwierdzającego brak przydatności do spożycia wody dostarczanej przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w Bobowej, Burmistrz Bobowej informuje, że wodę zdatną do spożycia można pobierać z dwóch zabezpieczonych w tym celu beczkowozów w następujących lokalizacjach: Plac targowy przy PKP w Bobowej - w dniu 26.04.2017 od godz. 11:00 do godz. 15:00 Ul. ks. Jana Czuby w Bobowej (parking obok Policji) - w dniu 26.04.2017 od godz. 10:00 do godz. 21:00 w dni...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Komunikat o stanie jakości wody w wodociągu Bobowa"

Informujemy, że z zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach stwierdzono brak przydatności wody do spożycia dostarczanej przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w Bobowej. (Decyzja nr HK/431/12/17) Powyższą decyzję podjęto na podstawie badań przeprowadzonych przez dział laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie i Krakowie. W badanych próbkach stwierdzono obecność bakterii z grupy clostridium. Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej podjęła wszelkie działania polegające na...

... czytaj więcej   
Google+ Click to listen highlighted text!