Wiadomości

"Spotkanie informacyjne na temat możliwości wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w Bobowej"

Burmistrz Bobowej zaprasza na spotkanie informacyjne na temat możliwości wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w Bobowej. Spotkanie odbędzie się 20 sierpnia 2015 r. w Sali Widowiskowej „Koronka” ul. Rynek 2 38-350 Bobowa w godz. 10:00 -13:30. Spotkanie jest adresowane do mieszkańców i instytucji z terenu Gminy Bobowa, zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z zakresu inwestycji samorządowych, przedsiębiorczości, aktywizacji społecznych, rewitalizacji i innych, objętych Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mało...

... czytaj więcej   

Wiadomości

... czytaj więcej   

OPS Bobowa

"„PIERWSZY DZWONEK” – OGŁOSZENIE W SPRAWIE PROJEKTU"

Uprzejmie informuję, że osoby które złożyły deklarację w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach  projektu „Pierwszy dzwonek” proszone są o  złożenie  wniosku   w terminie od    3  sierpnia  2015 roku  do  17  sierpnia 2015 roku   w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wydatki za zakupione podręczniki  i pomoce szkolne. Regulamin dotyczący projektu dostępny poniżej: Program osłonowy 2015-Bobowa

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja dotycząca kwesty"

W dniu 26 lipca 2015 r., podczas Pikniku Historycznego „Z Bobowej na Grunwald” została przeprowadzona kwesta na rzecz dzieci z Ukrainy - przebywających na letnim wypoczynku w Bobowej - podczas której zebrano kwotę 740,12 zł (słownie złotych: siedemset czterdzieści 12/100). Zebrane środki finansowe przeznaczono na zakup niezbędnej odzieży dla tych dzieci.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Komunikat w sprawie suszy"

W związku z przewidywaną suszą hydrologiczną oraz licznymi zgłoszeniami od mieszkańców o braku wody z prywatnych ujęć, informuje się, że każdy brak wody należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Bobowej, nr tel. 18 3514300. W sytuacji braku wody z własnego ujęcia istnieje możliwość pobrania wody pitnej ze Stacji Uzdatniania Wody w Bobowej przy ulicy Sportowej.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Apel o zachowanie bezpieczeństwa nad wodą"

W związku z rozpoczętymi wakacjami oraz falą upałów, mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar rzeki Biała Tarnawska do kąpieli lub rekreacji, apeluje się o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi podczas wypoczynku nad wodą. Osoby wchodzące do wody w miejscu niebędącym kąpieliskiem zawsze robią to na własną odpowiedzialność. Przypomina się, że na terenie Gminy Bobowa nie ma wyznaczonych kąpielisk. Pamiętajmy o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą specyfika rzeki górskiej oraz dzikie kąpieliska, to na nich najczęściej dochod...

... czytaj więcej   

Oświata, Szkoła w Wilczyskach

"Umiemy łączyć naukę z pasją sportową."

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczyskach , rok szkolny 2014/2015 , który podsumowaliśmy 30 czerwca 2015 roku zapisujemy jako bardzo udany . Jesienią 2014 roku obchodziliśmy uroczyście 3 okrągłe rocznice : 70 rocznicę pacyfikacji wsi Wilczyska , 40 rocznicę oddania do użytku nowej szkoły z nadaniem imienia Bataliony Chłopskie i 20 rocznicę rejestracji stowarzyszenia sportowego pn. Uczniowski Klub Sportowy ,, Sęp’’. W 40 rocznicę szkoły zorganizowaliśmy dostojną uroczystość połączoną z nadaniem szkole sztandaru . Święto szkoły rozpoczęliśmy ...

... czytaj więcej   

Oświata, Szkoła w Wilczyskach

"Finał Ogólnopolski Szczypiorniak na Orlikach 2015 – Dziewczęta SP w Wilczyskach."

Finał Ogólnopolski Szczypiorniak na Orlikach 2015, przeszedł już do historii. Niemniej jednak dla dziewcząt z Wilczysk na długo pozostanie w pamięci. Turniej został tak zorganizowany , by dzieciom dostarczyć jak najwięcej niezapomnianych wrażeń. Uroczyste otwarcie odbyło się 18 czerwca w Krakowskiej Tauron Arenie, po otwarciu dzieci miały możliwość uczestniczenia w otwartym treningu reprezentacji Polski. Po treningu nastąpił moment na który dzieci czekały z niecierpliwością -wręczanie autografów od reprezentantów kraju. Kolejny dzień przebiegł w atmosferze rywal...

... czytaj więcej   

Oświata, Zespół Szkół w Bobowej

"Zakończenie roku szkolnego"

Tak jak w całej Polsce, tak i w naszej szkole uczniowie odebrali dziś (26.06) świadectwa i rozpoczęli wakacje. Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się Mszą świętą w kościele parafialnym, po której wszyscy w zwartym orszaku za sztandarem szkoły podążyli na dziedziniec szkolny. Mszę świętą celebrował i homilię wygłosił ks. Tomasz Gołąbek. Na dziedzińcu szkolnym dyrektor szkoły Adam Urbanek podsumował pracę szkoły za rok szkolny 2014/15, wymienił sukcesy uczniów i nauczycieli. Wraz z panią wicedyrektor Danutą Tarasek wręczył świadectwa ...

... czytaj więcej   

Oświata, Szkoła w Wilczyskach

"Finał konkursu „Czytająca Szkoła” po raz dwunasty"

Już po raz dwunasty szkoła w Wilczyskach zorganizowała Ogólnoszkolny Finał Konkursu "Czytająca Szkoła" w ramach kampanii "Cała Polska czyta dzieciom", pod patronatem biblioteki szkolnej. Finał ten organizowany jest po całorocznym czytaniu dzieciom, przez nauczycieli, na jednej z przerw lektur. Jest to zarazem święto szkolne, ponieważ obok finalistów w zabawie bierze udział cała społeczność szkolna poprzez zgaduj- zgadule literackie i przygotowane przedstawienia. Finalistami tegorocznej edycji w grupie młodszej zostali: Klasa Ia ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Absolutorium dla Burmistrza Bobowej"

Podczas X sesji Rady Miejskiej w Bobowej odbytej w dniu 22 czerwca 2015r. radni gminy Bobowa jednomyślnie udzielili  Burmistrzowi  absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Rada dokonując analizy wykonania budżetu gminy za 2014 rok zapoznała się  z  pozytywną opinią Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bobowa  za 2014 rok oraz opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za rok 2014 i stwierdziła, że odpowiedzialny za jego realizację Burmistrz z należytą starannością wykonał ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ważne ogłoszenie!"

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej informuje, że w dniu 25 czerwca 2015 r. tj. czwartek w godzinach od 6.00 do ok. 14.00 zamknięte będą następujące ulice: Rynek, Św. Zofii, Grafitów, Kolegiacka oraz parking przy ul. Ks. Jana Czuby, ul. Okrężnej i przy „Zajezdni Autobusowej”. Zamknięcie  w/w ulic spowodowane jest  wykonywaniem oznakowania poziomego Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Bobowa. Za utrudnienia przepraszamy!

... czytaj więcej   
Google+ Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech