Wiadomości

"Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  30 maja  2022 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej za rok 2021 (w tym realizacja zadań z zakresu wspierania ...

... czytaj więcej   

Dotacje

"„Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Bobowej oraz Gminnej Jednostki Usług Komunalnych”"

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID – 19 Gmina Bobowa realizuje projekt pn.: „Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Bobowej oraz Gminnej Jednostki Usług Komunalnych” w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Celem projektu jest wsparcie Gminy Bobowa i jednostek jej podległych w zakres...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja w sprawie godzin otwarcia Parku Geologiczno – Przyrodniczego w Bobowej"

Park Geologiczno – Przyrodniczy jest czynny codziennie od godz. 14.30 do godz. 20.00.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  28 kwietnia  2022 r. (czwartek) o godzinie 13.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Ocena stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej  w Gminie Bobowa. Podjęcie uchwał w sprawach...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja nt. pracy Urzędu Miejskiego w Bobowej w Wielki Piątek"

W dniu 15.04.2022 r. (Wielki Piątek) Urząd Miejski w Bobowej czynny do godz. 13:00

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy w WFOŚiGW w Krakowie"

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Nabór wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków mieszkalnych oraz gospodarczych z obszaru Gminy Bobowa"

Burmistrz Bobowej ogłasza dodatkowy nabór wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków mieszkalnych oraz gospodarczych z obszaru Gminy Bobowa. Zbiórce i utylizacji podlegać będzie także tzw. gruz azbestowy zdemontowany w latach poprzednich. Zainteresowane osoby proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Bobowej celem wypełnienia wniosku, który dostępny jest także na stronie internetowej gminy. Nabór wniosków będzie trwał do 20 kwietnia 2022 r. w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30. ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Spotkanie informacyjne na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”"

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” informuje, że 8 kwietnia oraz 22 kwietnia 2022 r. w godzinach 7:30-15:30 w budynku Urzędu Miejskiego (pokój nr 20) odbędą się spotkania informacyjne na temat Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”. Podczas indywidualnych konsultacji przedstawione zostaną szczegółowe informacje dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na wymianę źródła ciepła, termomodernizację budynku oraz mikroinstalację fotowoltaiczną, a także informacje na temat warunków programu.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  28 marca  2022 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady za 2021 rok. 7. Informacja na temat działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa za 2021r. 8. Podjęc...

... czytaj więcej   

RPO, RPO - EDUKACJA

"Gminny Konkurs Ekologiczny pn.: Zapobieganie powstawaniu odpadów i gospodarka odpadami"

W dniu 16 marca 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Brzanie odbył się Gminny Konkurs Ekologiczny pn.: Zapobieganie powstawaniu odpadów i gospodarka odpadami. Organizatorami konkursu byli Burmistrz Bobowej, Oddział Ligi Ochrony Przyrody w Gorlicach oraz szkoły podstawowe z terenu Gminy Bobowa. Głównymi celami zorganizowanego konkursu było: kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych oraz trwałych nawyków przyczyniających się do dbałości o stan środowiska naturalnego, podnoszenie świad...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacje Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach ws. zatrudniania uchodźców z Ukrainy"

W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach uruchomiony został punkt kontaktowo - informacyjny (piętro l, pok. 12, tel. 183535520, 183536307, wew. 102, czynny w godzinach 7:30 - 14:30, email: praca@pup.gorlice.pl, krgo@praca.gov.pl), w którym można zgłaszać zapotrzebowanie oraz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zatrudniania uchodźców z Ukrainy.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"ZARZĄD POWIATU GORLICKIEGO OGŁASZA KONKURSY NA KANDYDATÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW"

Ogłoszenie

... czytaj więcej   

Dotacje

"Zakup laptopów dla dzieci z rodzin popegeerowskich z terenu Gminy Bobowa"

Gmina Bobowa realizuje projekt pn.: „Zakup laptopów dla dzieci z rodzin popegeerowskich z terenu Gminy Bobowa” w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”  - Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 20202. Celem projektu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Urząd Miejski w Bobowej wraca do normalnego funkcjonowania"

W związku ze zniesieniem większości obostrzeń przez Rząd RP od 1 marca 2022 r. Urząd Miejski w Bobowej wraca do normalnego funkcjonowania. Kasa w Urzędzie Miejskim jest czynna w godzinach od 10.00 do 14.00. Osoby przebywające w budynku Urzędu obowiązane są do noszenia maseczek.

... czytaj więcej   

RPO

"Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz Odnawialnych Źródeł Energii"

Tytuł projektu: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz Odnawialnych Źródeł Energii Nr projektu: RPMP.04.04.03-12-0279/17 Data podpisania umowy o dofinansowanie: 2017-12-21              Okres realizacji projektu: od 2017-09-01 do 2022-04-30 Beneficjent: Związek Gmin Ziemi Gorlickiej (gminy: Biecz, Bobowa, Gmina Gorlice, Miasto Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uści...

... czytaj więcej