NOWY BOBOWSKI PORTAL – ZAWSZE NA BIEŻĄCO, WEJDŹ I ZOBACZ

Wiadomości

"II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego"

Burmistrz Bobowej informuje, że Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Spotkania informacyjno – edukacyjne dla mieszkańców Województwa Małopolskiego odbywać się będą według załączonego Harmonogramu spotkań informacyjno - edukacyjnych. Działania podejmowane w ramach drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski dostępne są w Harmonogramie realizacji II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Szczegółowe informacje dostępne na stronie...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Nabór wniosków na usuwanie azbestu"

Burmistrz Bobowej przedłuża nabór wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków mieszkalnych oraz gospodarczych z obszaru Gminy Bobowa. Zbiórce i utylizacji podlegać będzie także tzw. gruz azbestowy zdemontowany w latach poprzednich. Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się do pokoju nr 18 w Urzędzie Miejskim w Bobowej celem wypełnienia odpowiedniej deklaracji. Nabór zostaje przedłużony do 26 kwietnia 2017 r. do godziny 15.30. DEKLARACJA

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o terminie najbliższej sesji Rady Miejskiej"

W dniu 24 kwietnia 2017 r. ( poniedziałek) o godzinie 11;00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Interpelacje radnych. 6. Zapytania i wnioski sołtysów. 7. Ocena stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Gminie. 8. Informacja o stanie kultury fizycznej w Gminie. 9. Podjęci...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie"

W zamian za święto 11  listopada 2017 roku, przypadające w sobotę, w dniu 2 maja 2017 r. (tj. wtorek) Urząd Miejski w Bobowej będzie nieczynny. (zarządzenie)

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Setne urodziny Pani Ludwiki Chmura z Brzany"

Tuż po świętach Wielkiej Nocy, 18 kwietnia 2017 r. w Brzanie miała miejsce niezwykła uroczystość, która zgromadziła wiele osób z okazji setnych urodzin Pani Ludwiki Chmura. Z tej okazji Szanownej Jubilatce życzenia złożył Pan Burmistrz Wacław Ligęza, który wraz z delegacją z Urzędu Miejskiego w Bobowej: Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Stanisławem Tabisiem oraz Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Panią Agatą Wrona odwiedził Panią Ludwikę. Obecny był również Pan Zygmunt Fryczek, który jest Dyrektorem Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie. B...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja"

W dniu 14 kwietnia 2017 roku (tj. piątek) Urząd Miejski w Bobowej będzie czynny do godz. 13:00.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Nabór wniosków na usuwanie azbestu"

Burmistrz Bobowej ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków mieszkalnych oraz gospodarczych z obszaru Gminy Bobowa. Zbiórce i utylizacji podlegać będzie także tzw. gruz azbestowy zdemontowany w latach poprzednich. Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się do pokoju nr 18 w Urzędzie Miejskim w Bobowej celem wypełnienia odpowiedniej deklaracji. Nabór wniosków trwał będzie od 10 do 20 kwietnia 2017 roku w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.30.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja dla przedsiębiorców"

Biskup Tarnowski Andrzej Jeż podjął decyzję o zorganizowaniu Forum Duszpasterskiego dla Przedsiębiorców, które byłoby zapoczątkowaniem systematycznego duszpasterstwa ludzi biznesu. Polegałoby ono na przybliżaniu Katolickiej Nauki Społecznej Kościoła oraz na bezpośredniej formacji przedsiębiorców, mającej na celu umacnianie ich na drodze wiary i kierowania się w biznesie normami opartymi o prawo naturalne, Dekalog i Ewangelię. Wspomniane wyżej Forum jest zaplanowane na 8 maja br. z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów – Pana Mateusza Morawieckiego – Ministra rozwoj...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie"

W dniu 27 marca 2017 r. ( poniedziałek) o godzinie 11;00,  w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Interpelacje radnych. 6. Zapytania i wnioski sołtysów. 7. Informacja z działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Dostosowania sieci szkół podstawowych i...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"List prezesa KRUS do rolników"

List prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do rolników ws. bezpieczeństwa pracy podczas kolejnego sezonu agrotechnicznego. LIST PREZESA KRUS

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe"

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Bobowa na lata 2015-2030 (PDF)

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Konsultacje drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski"

Burmistrz Bobowej informuje, że Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski odbywać się będą według harmonogramu zamieszczonego w tabeli zamieszczonej poniżej. INFORMACJA

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Terminarz zebrań wiejskich w 2017"

Terminarz zebrań wiejskich w 2017

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 10 lutego  2017 r. ( piątek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Harmonogram walnych zebrań OSP"

HARMONOGRAM walnych zebrań sprawozdawczych w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Bobowa w 2017 roku

... czytaj więcej   
Google+ Click to listen highlighted text!