NOWY BOBOWSKI PORTAL – ZAWSZE NA BIEŻĄCO, WEJDŹ I ZOBACZ

Wiadomości

"Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego"

Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r.  w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu informuje o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu posiada właściwość terytorialną dla gmin wchodzących w skład powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowos...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet"

Od 2018 r. zmianie uległy zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Jest to związane z rozporządzeniem KE z 2014 r., które nakazuje krajom członkowskim wdrożenie tzw. geoprzestrzennego formularza wniosku. Wnioski składane będą w formie elektronicznej. Służy do tego aplikacja eWniosekPius, dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pf. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje wsparcie techniczne, w każdej gminie województwa przeprowadzi szkolenia z obsługi aplikacji. Od 15 marca w siedzibach ARiMR dostępne będą stanowiska internetow...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o terminie sesji Rady Miejskiej"

W dniu  27 luty 2018 r. (wtorek) o godzinie 13.30,  w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Interpelacje radnych. Zapytania i wnioski sołtysów. Podjęcie uchwał w sprawach: a) udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Bobowa, b) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojew...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Zimowe utrzymanie dróg"

Urząd Miejski w Bobowej informuje, że za zimowe utrzymanie dróg publicznych, oraz chodników  odpowiedzialni są  zarządcy dróg: Drogi wojewódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie tel. 14 621-98-43, 572 720 300. Drogi powiatowe – Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach tel. 13 44-71-336, 698 962 724. Organizacją odśnieżania dróg gminnych zajmują się Sołtysi w poszczególnych Sołectwach Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 5 pkt. 1 ppkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porz...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Powiatowe Targi Pracy w Gorlicach"

Mamy przyjemność zaprosić na Powiatowe Targi Pracy wszystkich mieszkańców powiatu gorlickiego, a także inne zainteresowane osoby. Odbędą się one 28 lutego w Gorlickim Centrum Kultury, przy ul. Józefa Michalusa 4 (w godzinach 09:00-13:00). Wydarzenie jest organizowane przez firmę doradczo-szkoleniową- Pro Studio z Krakowa, we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Głównym celem wydarzenia jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, jak również umożliwienie przedsiębiorcom znalezienie odpowiednich pracowników. Udział w Targach jest dla wszystkich uczestników bezpł...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Warsztaty dla branży turystycznej"

Małopolska Organizacja Turystyczna zaprasza przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw działających w Małopolsce na warsztaty branżowe. Warsztaty kierowane są do podmiotów prowadzących swoją działalność w obszarach turystyki: sportowo-rekreacyjnej (m.in. obiekty sportowe, wyciągi narciarskie, centra aktywnej turystyki, centra sportu i rekreacji, touroperatorzy), uzdrowiskowej (uzdrowiska, ośrodki spa wellness, kliniki, touroperatorzy), mile widziane również firmy prowadzące usługi przewozowe dla grup turystycznych/biznesowych oraz przewodnicy, piloci - kt...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 24 stycznia 2018 r. (środa) o godzinie 14.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Interpelacje radnych. 6. Zapytania i wnioski sołtysów. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Bobowej na 2018 rok, b) gminnego programu profilaktyki i r...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

Chcesz założyć firmę, jesteś przedsiębiorcą lub działasz w organizacji pozarządowej? Masz pomysł i szukasz funduszy na jego realizację? Skorzystaj z dotacji! Od 9 stycznia do 23 stycznia 2018r  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez  społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stycz...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Granty w LGD „Beskid Gorlicki”"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” przyjmuje już wnioski o powierzenie grantu w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez  społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Granty to działanie nowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i podejścia LEADER. Granty ułatwiają podmiotom z obszaru LGD realizowanie niewielkich prze...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 11;00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Interpelacje radnych. 6. Zapytania i wnioski sołtysów. 7. Uchwalenie Budżetu Gminy Bobowa na 2018 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Bobowa: a) Opinia Komisji Budżetu i Finansów, b) Opinia ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Taryfy za wodę i ścieki będą ustalane przez krajowego regulatora"

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej informuje, że od dnia 12 grudnia 2017 r. obowiązuje nowa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która zmienia system ustalania cen za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Według nowych przepisów o wysokości taryf za wodę i ścieki nie będzie decydował Samorząd Gminy – ceny ustalać będzie powołana przez Sejm RP nowa instytucja taryf za wodę i ścieki. Wody Polskie będą pełnić funkcję regulatora cen i od czerwca 2018 r. będą ustalać taryfy za wodę i ścieki. Ustalona w ten sposób c...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Bobowej zostanie zamknięta"

Od dnia 1 stycznia 2018 r. nie będzie funkcjonować świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa przy ul. Grunwaldzkiej 18. Spowodowane jest to niską frekwencją, która uniemożliwia prawidłową realizację programów profilaktycznych stanowiących podstawę funkcjonowania świetlicy. Warunkiem realizacji programów jest uczestniczenie w zajęciach minimum 12 osób dziennie. Dokonana analiza obecności uczestników w zajęciach wykazała, że przeciętnie brało w nich udział 6 osób dziennie. Dlatego też świetlica nie wypełnia zadania do którego zos...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Konkurs „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2017”"

Zapraszamy do udziału w konkursie "Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2017" na najlepsze działania Pracodawców na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Konkurs adresowany jest do wszystkich pracodawców (sektor publiczny/ prywatny/non-profit), którzy mają swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego i funkcjonują na rynku pracy nieprzerwanie przez okres przynajmniej 12 miesięcy przed dniem zgłoszenia do Konkursu, a ponadto stosują rozwiązania s...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"LGD „Beskid Gorlicki” zaprasza do składania wniosków"

Od 04.12.2017 r. do 18.12.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki" prowadzić będzie nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pierwszy nabór wniosków obejmował będzie operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych. Beneficjentami pomocy w ramach tego naboru mogą być osoby fizyczne z obszaru LSR, które należą do g...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 27 listopada 2017 r. ( poniedziałek) o godzinie 11;00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Interpelacje radnych. 6. Zapytania i wnioski sołtysów. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: Zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/319/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 4 września 2017 r. w s...

... czytaj więcej   
Google+ Click to listen highlighted text!