Wiadomości

"Chcesz założyć firmę, jesteś przedsiębiorcą lub działasz w organizacji pozarządowej?  Masz pomysł i szukasz funduszy na jego realizację? Skorzystaj z dotacji w LGD „Beskid Gorlicki” "

Od 13 stycznia do 27 stycznia 2020 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” przyjmować będzie wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez  społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabory obejmowały będą operacje w następujących zakresach: Podejmowanie działalności gospodarczej; Limit środków w ramach naboru wynosi 1 020 000,00 zł....

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Zakończono realizację zadania pn. Zakup wyposażenia do Domów Kultury w Gminie Bobowa na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej"

Zakończono realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do Domów Kultury w Gminie Bobowa na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2019. Całkowity koszt zadania wynosi 220 000,00 zł, dofinansowanie w wysokości 80% stanowi kwotę 176 000,00 zł. W ramach zadania zakupiono: wyposażenie meblowe do Domów Ludowych w Stróżnej i w Brzanie, telewizory i zestawy DVD do Domów Ludo...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Działki w Strefie Aktywności Gospodarczej w Siedliskach przeznaczone do sprzedaży"

Burmistrz Bobowej zawiadamia, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłosił publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytację) na sprzedaż nieruchomości na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Siedliskach. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Tarnowie przy ulicy Dąbrowskiego 8. Ogłoszenie o przetargu

... czytaj więcej   

Wiadomości

... czytaj więcej   

Wiadomości

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ostrzeżenie: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych"

Data i godzina wydania: 23.12.2019 - godz. 10:29 Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:34 Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień zagrożenia: 2 Ważność: od godz. 15:00 dnia 23.12.2019 do godz. 15:00 dnia 24.12.2019 Obszar: Zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie) Przebieg: W ciągu dnia, nocy oraz kolejnego dnia, w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, spodziewane są wzrosty poziomu wo...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie"

W dniu 24 grudnia 2019 r. (tj. Wigilia) Urząd Miejski w Bobowej będzie czynny do godz. 12:00.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.   Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Uchwalenie Budżetu Gminy Bobowa na 2020 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gmi...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Zakończono renowację cmentarza z okresu I wojny światowej"

Zakończono realizację zadania pn. „Renowacja cmentarza z okresu I wojny światowej związanego z historią walk i męczeństwa Narodu Polskiego w Gminie Bobowa” dofinansowanego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Całkowity koszt zadania wyniósł 125 000,00 zł,  z czego dofinansowanie stanowiło 100 000,00 zł80%. W ramach zadania wykonana została konserwacja i renowacja cmentarza z I wojny światowe...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Działki w Strefie Aktywności Gospodarczej w Siedliskach przeznaczone do sprzedaży"

Burmistrz Bobowej zawiadamia o sporządzonym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Siedliskach.   Załącznik : Wykaz SAG Siedliska        

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  2 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.   Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za rok 2018. Podjęcie uchwał ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja ws. wyników badań wody – WODA JEST JUŻ ZDATNA DO SPOŻYCIA!"

Gminna Jednostka Usług Komunalnych informuje, że w próbkach wody pobranych do badania w dniu 20 listopada 2019 r. (tj. w środę) przez akredytowane laboratorium PETROGEO Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych w Jaśle NIE STWIERDZONO OBECNOŚCI ŻADNYCH BAKTERII. Wyniki badań (skan dokumentu) Komunikat z dnia 22.11.2019 r. Państwowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach STWIERDZAJĄCY PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA. Decyzja wygaszająca wcześniejszą decyzję o braku przydatności wody do spożycia

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Komunikat dla mieszkańców, woda niezdatna do spożycia (aktualizacja 22.11.2019)"

W związku z  decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach z dnia 20.11.2019r. stwierdzającego brak przydatności do spożycia wody dostarczanej przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w Bobowej, informuje się, że woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowywania posiłków. Woda może być wykorzystywana jedynie do celów sanitarnych tj. WC. W wyniku przeprowadzonych badań przez PSSE w Gorlicach stwierdzono obecności bakterii Clostridium, w ilości 2 jednostki/100 ml. Burmistrz Bobowej inform...

... czytaj więcej   

RPO

"Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego w mieście Bobowa"

  Zakończono realizację projektu pn. „Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego w mieście Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR. Celem projektu było wzmocnienie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w celu zwiększenia dostępności przestrzennej ośrodków pracy, edukacji oraz usług społecznych d...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza w imieniu Gminy Bobowa podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn. „Zakup autobusu elektrycznego i stacji ładowania dla Gminy Bobowa”. Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 200 000 zł, a pozyskane dofinansowanie 1 870 000,00 zł. Zakup autobusu elektrycznego oraz uruchomienie stacji ładowania planowane jest do końca sierpnia 2020 r. Realizacja projektu ma na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza oraz obniżenie zużycia paliw w transporcie, co w znaczący sposób pr...

... czytaj więcej   
Google+ Click to listen highlighted text!