Wiadomości

"Zarządzenie Burmistrza Bobowej w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizacje zadania publicznego Gminy Bobowa z zakresu rozwoju sportu w 2024 r."

Zarządzenie Burmistrza Bobowej w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizacje zadania publicznego Gminy Bobowa z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku.  

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Obwieszczenie i ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa w miejscowości Bobowa, Jankowa, Siedliska i Wilczysk..."

Obwieszczenie_wyłożenie_MPZP Bobowa_Jankowa_Siedliska_Wilczyska Obwieszczenie_wyłożenie_MPZP Bobowa_Jankowa_Siedliska_Wilczyska - skan Ogłoszenie_wyłożenie_MPZP Bobowa_Jankowa_Siedliska_Wilczyska Ogłoszenie_wyłożenie_MPZP Bobowa_Jankowa_Siedliska_Wilczyska - skan

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Obwieszczenie i ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa w miejscowości Bobowa, Brzana, Jankowa i Siedliska wraz z uzasadnienie..."

Obwieszczenie_MPZP Bobowa_LIX_535_23 Obwieszczenie_MPZP Bobowa_LIX_535_23 - skan Ogłoszenie_MPZP Bobowa_LIX_535_23 Ogłoszenie_MPZP Bobowa_LIX_535_23 - skan

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Obwieszczenie i ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa wraz z uzasadnieniem i prognozą odziaływania na środowisko"

Obwieszczenie_MPZP Bobowa_LIX_534_23 Obwieszczenie_MPZP Bobowa_LIX_534_23 - skan Ogłoszenie_MPZP Bobowa_LIX_534_23 Ogłoszenie_MPZP Bobowa_LIX_534_23 - skan

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Obwieszczenie i ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działki Nr 452 wraz z uza..."

Obwieszczenie_wyłożenie_MPZP Bobowa_dz_452 Obwieszczenie_wyłożenie_MPZP Bobowa_dz_452 - skan Ogłoszenie_wyłożenie_MPZP Bobowa_dz_452 Ogłoszenie_wyłożenie_MPZP Bobowa_dz_452 - skan

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Obwieszczenie i ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa w miejscowości Bobowa, Siedliska, Sędziszowa, Brzana i Wilczysk..."

Obwieszczenie_MPZP Bobowa_LVII_521_23 Obwieszczenie_MPZP Bobowa_LVII_521_23 - skan Ogłoszenie_MPZP Bobowa_LVII_521_23 Ogłoszenie_MPZP Bobowa_LVII_521_23 - skan

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – UKS Jankowa"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - UKS Jankowa.pdf

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Wykaz nieruchomości wchodzących w skład zasobu własności rolnej skarbu państwa położonych na terenie województwa małopolskiego powiatu gorlickiego gmina Bobowa, obręb Siedliska"

KOWR_wykaz-nieruchomosci-790-15, 790-28-Siedliska

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok"

Sprawozdanie

... czytaj więcej   

Interreg

"Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nizna Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego"

FILM Aplikacja „Sękowa – atrakcje turystyczne”, to przewodnik z funkcją aktywnego GPS z elementami audioprzewodnika umożliwiającego zwiedzanie w 5 językach Kościóła św. Filipa i św. Jakuba w Sękowej oraz Cerkwi Opieki Matki Bożej w Owczarach obiektów znajdujących się na Światowej Liście Dziedzictwa UNESCO Aplikację można także pobrać ze sklepu play https://play.google.com/store/search?q=sekowa&c=apps&hl=pl&gl=US oraz https://apps.apple.com/pl/app/s%C4%99kowa-atrakcje-turystyczne/id6450926103 

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Mapa prezentująca wykonane zadania w zakresie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych"

https://miip.geomalopolska.pl/drogirolnicze

... czytaj więcej   

Projekty z Budżetu Państwa

"Rozpoczął się remont drogi gminnej w Stróżnej"

Gmina Bobowa rozpoczęła prace budowlane w ramach realizacji zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 270199K na odcinku I w km od 0+000-0-232, na odcinku II w km od 0+348-0+363, na odcinku III w km od 0+704-0+996  w miejscowości Stróżna, Gmina Bobowa” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą prac jest Firma JUREK Marian Jurek z siedzibą: Berest 52 B 33-380 Krynica-Zdrój. Całkowity koszt zadania zgodnie z umową z Wykonawcą stanowi 430 226,01 zł, z czego dofinansowanie stanowi: 236 624,00 zł. Przedmiotem zadania jest remont...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Bonus Frekwencyjny dla gmin do 20 tys. mieszkańców"

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – stanowiącej mienie komunalne Gminy Bobowa"

Burmistrz Bobowej działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bobowej oraz na stronie internetowej Urzędu www.bobowa.pl od 10.10.2023r., przez 21 dni, będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Wilczyska stanowiących własność Gminy Bobowa. Szczegółowe informacje można uzyskać: tel. 18 35-14-300 wew. 36. Wykaz-dzierżawa-Wilczyska-675-1 Wykaz-dzierżawa-Wilczys...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Obwieszczenie Burmistrza Bobowej w sprawie „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bobowa na lata 2023-2026”"

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu - skan Projekt Założeń - Gminy Bobowa

... czytaj więcej