RPO

"Warsztaty z zakresu podnoszenia świadomości ekologicznej w obszarze dotyczącym zapobiegania powstawaniu odpadów oraz selektywnej zbiórki odpadów"

W dniu 26 września 2022 r. uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Bobowa, dzieci z Przedszkola Samorządowego w Bobowej oraz licealiści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Bobowej wraz z nauczycielami wzięli udział w warsztatach z zakresu podnoszenia świadomości ekologicznej w obszarze dotyczącym zapobiegania powstawaniu odpadów oraz selektywnej zbiórki odpadów. Warsztaty odbyły się  w godzinach od 8.30 – 13.00 na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siedliskach PSZOK w Siedliskach. Prowadzone były przez Pana Macieja Szpi...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 26 września 2022r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2022 r. 7. Ocena załatwiania skarg i wniosków mi...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"INFORMACJA O URUCHOMIENIU LINII KOMUNIKACYJNEJ NA TERENIE GMINY BOBOWA"

Burmistrz Bobowej informuje, że Gmina Bobowa jako organizator publicznego transportu zbiorowego, uruchomiła gminne przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej: Wilczyska – Jankowa – Bobowa – Siedliska – Sędziszowa. Linia będzie funkcjonowała w okresie od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Operatorem przewozów jest Przedsiębiorstwo Przewozowo - Handlowe „LIBROPOL” Sp. Jawna z siedzibą w Siedliskach. Rozkład jazdy podany jest w załączniku rozkład jazdy 1 rozkład jazdy 2

... czytaj więcej   

Wiadomości

"DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH"

Gmina Bobowa otrzymała dopłatę z budżetu Wojewody Małopolskiego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2022 w kwocie 61 800,00 zł. Pozyskana dopłata jest przeznaczona na realizację zadań własnych gminy w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W ramach przyznanego dofinansowania została  uruchomiona gminna linia komunikacyjna na trasie: Wilczyska – Jankowa – Bobowa – Siedliska – Sędziszowa o łącznej długości ok. 25 km. W roku 2022 przedmiotowa linia autobusowa będzie fun...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Remont budynku remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobowej"

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022” w wysokości 45 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Remont budynku remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobowej”. Koszt całkowity zadania szacuje się na poziomie 120 000,00 zł. Planowany termin realizacji zadania przypada na 2022 rok. W ramach zadania zostanie wykonany remont klatki schodowej w budynku, strychu, sali Orkiestry OSP w Bobowej oraz pomieszczenia socjalnego.   „Projekt współfinansowany ze środk...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 132 w Bobowej stanowiącego kwaterę na Cmentarzu Żydowskim w Bobowej, XX w. – etap II"

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 132 w Bobowej stanowiącego kwaterę na Cmentarzu Żydowskim w Bobowej, XX w. – etap II”. Dotację w wysokości 11 000,00 zł uzyskano w ramach konkursu Województwa Małopolskiego – MAŁOPOLSKA PAMIĘTA. Całkowity koszt II etapu prac wynosi 23 049,03 zł. Zakres prac obejmuje wykonanie rekonstrukcji niezachowanej maceby, jej impregnację i osadzenie na stopnicy, renowację i konserwację obramowania kwatery cmentarza, w...

... czytaj więcej   

Interreg

"Festiwal Kultury Pogranicza Stropkov"

W dniach 05 – 06.08.2022 r. w mieście Stropkov na Słowacji odbył się Festiwal Kultury Pogranicza. Wydarzenie związane było z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nizna Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego” dofinansowanego w ramach programu Interreg Polska – Słowacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W Festiwalu uczestniczyły delegacje gmin i miast partnerskich tj.: - Gmina Bobowa reprezentowana przez burmistrza Pana Wacława Ligęzę wraz z pracow...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest"

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 28 979,00 zł, w tym: 12 029,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz 16 950,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa”. Koszt całkowity zadania wynosi 36 612,00 zł, koszty kwalifikowalne 33 900,00 zł. W ramach realizacji zadania ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Konserwacja i renowacja cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach – etap IV"

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 102 992,00 zł na realizację zadania pn.: „Konserwacja i renowacja cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach – etap IV” w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju 2022” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szacunkowy całkowity koszt zadania wynosi 130 134,00 zł.  Planowany termin realizacji zadania 30 grudnia 2022 r. W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace: Renowacja i konserwacja elementów kamiennych cmentarza - piaskowców...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  2 sierpnia  2022 r. (wtorek) o godzinie 10.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Bobowa gen. Bolesławowi Wieniawie- Długoszowskiemu b) o...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Gmina Bobowa z dofinansowaniem na zadanie „Modernizacja dróg dojazdowych do pól Stróżna – Pańskie Pola VI oraz Stróżna – Koczanka – Wilczyska (granica) na terenie Gminy Bobowa”"

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Modernizacja dróg dojazdowych do pól Stróżna – Pańskie Pola VI oraz Stróżna – Koczanka – Wilczyska (granica) na terenie Gminy Bobowa”. Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu województwa małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 121 000,00 zł. Koszt całkowity inwestycji szacuje się na poziomie 242 100,00 zł. Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Gmina Bobowa z dofinansowaniem na zadanie „Renowacja i konserwacja murowanej kapliczki słupkowej z XIX w. z figurą Chrystusa Frasobliwego położonej w Siedliskach, działka 192/2, Gmina Bobowa..."

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Renowacja i konserwacja murowanej kapliczki słupkowej z XIX w. z figurą Chrystusa Frasobliwego położonej w Siedliskach, działka 192/2, Gmina Bobowa – etap II. Dotację w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadania uzyskano w ramach konkursu Województwa Małopolskiego - KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2022. Całkowity koszt inwestycji wynosi 9 000,00 zł. Zakres prac obejmuje wykonanie konserwacji figury Chrystusa Ubiczowanego oraz dokumentacji powykonawczej opisowej i fotograficznej. Planowane wykon...

... czytaj więcej   

Elektromobilność

"Pojazdy elektryczne cieszą się w Polsce coraz większym zainteresowaniem"

Pojazdy elektryczne cieszą się w Polsce coraz większym zainteresowaniem, czego dowodzi fakt, iż w ubiegłym roku wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych wyniósł 120% względem roku poprzedzającego. W 2021 r. w Polsce zarejestrowanych było blisko 20 tys. samochodów elektrycznych, których użytkownicy mogli korzystać z ponad 3 tys. ogólnodostępnych punktów szybkiego i wolnego ładowania. Dynamika w branży elektromobilności wywarła także wpływ na polski rynek pracy. W ubiegłym roku wzrosło zapotrzebowanie na inżynierów testów, inżynierów ds. jakości baterii, spec...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Gmina Bobowa z dofinansowaniem na na realizację zadania pn.: „Modernizacja Domów Kultury na terenie Gminy Bobowa”"

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 280 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja Domów Kultury na terenie Gminy Bobowa” ramach Programu Rządowego „Infrastruktura Domów Kultury” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.             W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące prace: Zakup, dostawa i montaż rolet (żaluzji) okiennych do Domu Kultury w Stróżnej. Zakup, dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 5 kW do 5 Domów Kultu...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 24 czerwca 2022 r. (piątek) o godzinie 13.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Bobowa za 2021rok – debata, podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza B...

... czytaj więcej