Wiadomości

"Komunikat: Czasowe przerwy w dostawie wody"

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej, informuje odbiorców, że w dniach  od  18.09.2019 r. do 19.09.2019 r.  z powodu przebudowy sieci wodociągowej, wystąpią czasowe przerwy w dostawie wody. Wyłączeniem zostaną objęte budynki przy ulicach: Bohaterów Bobowej, Wspólna, Polna, Potok. Za utrudnienia przepraszamy.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Małopolski Tele-Anioł"

Burmistrz Bobowej informuje, że Gmina Bobowa we współpracy z Urzędem Marszałkowskim realizuje projekt „Małopolski Tele-Anioł”. Celem projektu jest poprawa jakości życia osób starszych i niesamodzielnych m.in. poprzez wyposażenie w bezpłatnie opaski bezpieczeństwa, monitorujące sytuację zdrowotną. O projekcie Województwo Małopolskie wspiera osoby, które z powodów zdrowotnych, niepełnosprawności lub podeszłego wieku nie są w pełni samodzielne. Celem projektu "Małopolski tele-Anioł...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Uzupełniający otwarty nabór członka do Komitetu Rewitalizacji"

Burmistrz Bobowej zarządzeniem nr 73/2019 z dnia 12 września 2019 r. ogłasza uzupełniający otwarty nabór członka do Komitetu Rewitalizacji w Gminie Bobowa w zakresie przedstawiciela Rady Miejskiej w Bobowej. Szczegółowe zasady naboru zostały określone w dokumentacji zamieszczonej poniżej. Zarządzenie – nabór do komitetu rewitalizacji Uchwała w sprawie określenia zasad działania Komitetu Rewitalizacji Formularz zgłoszeniowy członka komitetu

... czytaj więcej   

Wiadomości

... czytaj więcej   

Jadłospisy

"JADŁOSPIS ŻŁOBEK"

żłobek 23-27.09.2019  

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Nowe godziny pracy kasy w Urzędzie Miejskim w Bobowej"

W związku z reorganizacją Urzędu Miejskiego w Bobowej, a także wzrastającą ilością rozliczeń w formie elektronicznej od dnia 2 września 2019 r. kasa w Urzędzie Miejskim będzie czynna  w godzinach od 10:00 do 14:00.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił dwa programy"

Burmistrz Bobowej informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił dwa programy, dzięki którym można pozyskać dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki, między innymi na odnawialne źródła energii. Program AGROENERGIA skierowany jest do rolników indywidualnych. Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych. Nabór wniosków odbywa w trybie ciągłym do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji śr...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o terminie najbliższej sesji Rady Milejskiej w Bobowej"

W dniu  22 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5.Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6.Podjęcie uchwał w sprawach: a) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrze...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorlicach"

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorlicach ostrzegający przed fałszywymi wiadomościami e-mail wzywającymi do zapłaty zaległego podatku. Komunikat_Fałszywe wiadomości e-mail Komunikat_Fałszywe wiadomości e-mail

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o najbliższym terminie sesji"

W dniu  25 lipca 2019 r. (czwartek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany Uchwały Nr L/413/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 15 paź...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Godziny otwarcia parku przyrodniczo-geologicznego w Bobowej"

Burmistrz Bobowej informuje, że park przyrodniczo-geologiczny w Bobowej będzie czynny codziennie począwszy od dnia 13 lipca 2019r. (tj. sobota) w godzinach od 15:00 do 21:00. Obiekt ma służyć mieszkańcom i turystom odwiedzającym naszą gminę, w związku z powyższym proszę wszystkich zainteresowanych odwiedzaniem parku o poszanowanie powstałej infrastruktury.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Bobowa. Rozpatrzenie Raportu o stanie G...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Konserwacja i renowacja murowanej kapliczki z XIX/XX w. z figurą Św. Jana Nepomucena położonej w Brzanie, działka 326/4 – etap II"

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Konserwacja i renowacja murowanej kapliczki z XIX/XX w. z figurą Św. Jana Nepomucena położonej w Brzanie, działka 326/4 – etap II. Dotację w wysokości 6 500,00 zł na realizację zadania uzyskano  w ramach konkursu Województwa Małopolskiego - KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2019. Całkowity koszt II etapu inwestycji wynosi 15 054,55 zł. Zakres prac obejmuje wymianę tynków elewacji i wnętrza kapliczki oraz malowanie, przełożenie posadzki kamiennej wewnątrz kapliczki, konserwacj...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora"

Burmistrz Bobowej ogłasza konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej w Sędziszowej. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (w tym adresem poczty e-mail i numerem telefonu) oraz odpowiednim dopiskiem „Konkurs – Szkoła Podstawowa w Sędziszowej, Sędziszowa 54, 38-350 Bobowa” w terminie do dnia 11.06.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa, pok. nr 4 do godziny 1530. Szczegółowe informacje znajdują się na ...

... czytaj więcej   

RPO

"Rewitalizacja zdegradowanych terenów pokolejowych w Bobowej"

Gmina Bobowa realizuje projekt pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów pokolejowych w Bobowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenie rewitalizowanego podobszaru II Bobowa. Planowane efekty: powstanie wielofunkcyjny plac miejski (z funkcją targowiska miejskiego) do organizowania targów wraz z imprezami towarzyszącymi: wystawienniczymi i artystycznymi przez co nastąpi ożywie...

... czytaj więcej   
Google+ Click to listen highlighted text!