Wiadomości

"Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza w imieniu Gminy Bobowa podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn. „Zakup autobusu elektrycznego i stacji ładowania dla Gminy Bobowa”. Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 200 000 zł, a pozyskane dofinansowanie 1 870 000,00 zł. Zakup autobusu elektrycznego oraz uruchomienie stacji ładowania planowane jest do końca sierpnia 2020 r. Realizacja projektu ma na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza oraz obniżenie zużycia paliw w transporcie, co w znaczący sposób pr...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o terminie Sesji Rady Miejskiej"

W dniu 28 października 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za rok 2018. Podjęcie uchwał w sprawach: - uch...

... czytaj więcej   

Wiadomości

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o terminie najbliższej sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 30 września 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2019 r. 7. Ocena załatwiania skarg i wnios...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Komunikat: Czasowe przerwy w dostawie wody"

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej, informuje odbiorców, że w dniach  od  18.09.2019 r. do 19.09.2019 r.  z powodu przebudowy sieci wodociągowej, wystąpią czasowe przerwy w dostawie wody. Wyłączeniem zostaną objęte budynki przy ulicach: Bohaterów Bobowej, Wspólna, Polna, Potok. Za utrudnienia przepraszamy.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Małopolski Tele-Anioł"

Burmistrz Bobowej informuje, że Gmina Bobowa we współpracy z Urzędem Marszałkowskim realizuje projekt „Małopolski Tele-Anioł”. Celem projektu jest poprawa jakości życia osób starszych i niesamodzielnych m.in. poprzez wyposażenie w bezpłatnie opaski bezpieczeństwa, monitorujące sytuację zdrowotną. O projekcie Województwo Małopolskie wspiera osoby, które z powodów zdrowotnych, niepełnosprawności lub podeszłego wieku nie są w pełni samodzielne. Celem projektu "Małopolski tele-Anioł...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Uzupełniający otwarty nabór członka do Komitetu Rewitalizacji"

Burmistrz Bobowej zarządzeniem nr 73/2019 z dnia 12 września 2019 r. ogłasza uzupełniający otwarty nabór członka do Komitetu Rewitalizacji w Gminie Bobowa w zakresie przedstawiciela Rady Miejskiej w Bobowej. Szczegółowe zasady naboru zostały określone w dokumentacji zamieszczonej poniżej. Zarządzenie – nabór do komitetu rewitalizacji Uchwała w sprawie określenia zasad działania Komitetu Rewitalizacji Formularz zgłoszeniowy członka komitetu

... czytaj więcej   

Wiadomości

... czytaj więcej   

Jadłospisy

"JADŁOSPIS ŻŁOBEK"

żłobek 12-15.11.2019  

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Nowe godziny pracy kasy w Urzędzie Miejskim w Bobowej"

W związku z reorganizacją Urzędu Miejskiego w Bobowej, a także wzrastającą ilością rozliczeń w formie elektronicznej od dnia 2 września 2019 r. kasa w Urzędzie Miejskim będzie czynna  w godzinach od 10:00 do 14:00.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił dwa programy"

Burmistrz Bobowej informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił dwa programy, dzięki którym można pozyskać dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki, między innymi na odnawialne źródła energii. Program AGROENERGIA skierowany jest do rolników indywidualnych. Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych. Nabór wniosków odbywa w trybie ciągłym do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji śr...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o terminie najbliższej sesji Rady Milejskiej w Bobowej"

W dniu  22 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5.Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6.Podjęcie uchwał w sprawach: a) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrze...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorlicach"

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorlicach ostrzegający przed fałszywymi wiadomościami e-mail wzywającymi do zapłaty zaległego podatku. Komunikat_Fałszywe wiadomości e-mail Komunikat_Fałszywe wiadomości e-mail

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o najbliższym terminie sesji"

W dniu  25 lipca 2019 r. (czwartek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany Uchwały Nr L/413/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 15 paź...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Godziny otwarcia parku przyrodniczo-geologicznego w Bobowej"

Burmistrz Bobowej informuje, że park przyrodniczo-geologiczny w Bobowej będzie czynny codziennie począwszy od dnia 13 lipca 2019r. (tj. sobota) w godzinach od 15:00 do 21:00. Obiekt ma służyć mieszkańcom i turystom odwiedzającym naszą gminę, w związku z powyższym proszę wszystkich zainteresowanych odwiedzaniem parku o poszanowanie powstałej infrastruktury.

... czytaj więcej   
Google+ Click to listen highlighted text!