Wiadomości

"Oddaj krew i zbadaj słuch"

Burmistrz Bobowej oraz Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Miejskim w Bobowej informują, że w dniu 27 września 2014 r. (tj. sobota) w godzinach od 9.00 do 12.30w sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej odbędzie się akcja honorowego oddawania krwi. Ponadto zapraszamy wszystkie chętne osoby do bezpłatnego badania słuchu. Osoby chętne do udziału w akcji oraz badaniu proszone są o zgłaszanie się do dnia 25 września 2014 r. pod numerem telefonu 18 3514300 bądź osobiście w Urzędzie Miejskim w Bobowej - pokój...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych"

Burmistrz Bobowej uprzejmie informuje, że w dniu 20.09.2014r. (sobota) zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, zużytych opon i chemikaliów, w następujących miejscach i czasie: 1. Brzana – plac przy OSP od godz. 800 do godz. 1100. 2. Sędziszowa – plac przy OSP od godz. 800 do godz. 1100. 3. Jankowa – plac przy OSP od godz. 800 do godz. 1100. 4. Bobowa – plac ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja ws. składania deklaracji „śmieciowych”"

Burmistrz Bobowej uprzejmie informuje, że od dnia 16.09.2014r. do dnia 31.10.2014r. należy składać deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2015r. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało tym, że zostanie wydana decyzja ustalająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2015r. według danych znajdujących się w ewidencji ludności oraz stawki dla odpadów komunalnych gromadzonych i oddawanych w sposób nieselektywny. Ponadto informuje się że stawki za odpady komunalne nie ulegną zmianie tj. 4 z...

... czytaj więcej   

Oświata, Szkoła w Jankowej

"PÓŁKOLONIA W JANKOWEJ"

W okresie wakacyjnym Krajowa Rada Izb Rolniczych organizuje na terenie całej Polski kolonie i  półkolonie letnie dla dzieci rolników w wieku 6-16 lat dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.  W tym roku 53 dzieci rolników z terenu gminy Bobowa uczestniczyło w półkolonii zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Jankowej. Półkolonia trwała 10 dni, od 11.08. do 25.08.2014r. Celem głównym półkolonii było zapewnienie bezpieczeństwa i opieki dzieciom pozostającym w ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Komunikat ws. rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole Muzycznej"

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Muzycznej I Stopnia w Bobowej 1 września 2014 r. - godzina 14:00 Bobowa, Dwór Długoszowskich, ul. Długoszowskich 3 Prosimy o przybycie uczniów wraz z rodzicami.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Stypendia szkolne 2014"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że wnioski na stypendium szkolne można składać w siedzibie tut. Ośrodka pok. nr 2 w nieprzekraczalnym terminie od 01.09.2014r. do 15.09.2014 roku. Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku to:       Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (rodzica) lub pełnoletniego ucznia. Zaświadczenie ze szkoły(w przypadku szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjalnych z poza terenu Gminy Bobowa). Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto za miesiąc poprz...

... czytaj więcej   

Kultura, Relacje, Wydarzenia

"Dożynki Gminne w Wilczyskach"

Uroczystości dożynkowe odbyły się 17 sierpnia br. w Wilczyskach i rozpoczęły się Mszą świętą dziękczynną, którą odprawił nowy proboszcz parafii Wilczyska ksiądz Sławomir Gulik.         Na pięknie przystrojonych wozach przyjechały grupy obrzędowe z wszystkich sołectw gminy Bobowa. Po nabożeństwie korowód dożynkowy przemieścił się na plac przy szkole podstawowej. Głos zabrał i powitał gości oraz wszystkich uczestników uroczystości Burmistrz Wacław Ligęza. Po przemówieniach nadszedł czas na wręczenie...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Spotkanie związane z bezpieczeństwem osób przebywających na obszarach wodnych"

W dniu 15 lipca  2014 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Bobowej z ratownikiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Gorlic i Komendantem Komisariatu Policji w Bobowej. Podczas spotkania zostały omówione sprawy związane z bezpieczeństwem  osób przebywających na obszarach wodnych  w Gminie Bobowa. Ustalono, że w miejscach, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar rzeki Biała Tarnawska  do kąpieli, pływania lub rekreacji zostaną ustawione znaki informacyjne, określaj...

... czytaj więcej   

Oświata, Wiadomości

"Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Bobowej"

Z dniem 1 września 2014 r. w  gminie Bobowa rozpocznie działalność Szkoła Muzyczna I stopnia z siedzibą w  odrestaurowanym dworze Długoszowskich. Dwuletnie starania Burmistrza o utworzenie tej szkoły, zakończyły się sukcesem. W dniu 18 lipca 2014 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Panią prof. dr hab. Małgorzatą Omilanowską, a Gminą Bobowa reprezentowaną przez Burmistrza Wacława Ligęzę. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraża zgodę na utworzenie i&nbs...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Powstał punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych"

Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.) Gmina ma obowiązek zapewnić czystość i porządek na swoim terenie m.in. poprzez utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W związku z powyższym tworzy się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na działce nr 818/2 położonej w Siedliskach (przy oczyszczalni ścieków), który będzie świadczył usługi w zakresie odbioru odpadów zebranych selek...

... czytaj więcej   
Google+ Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech