Wiadomości

"Oferta pracy – Ankieter w Urzędzie Statystycznym"

O f e r t a    p r a c y Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy pomocniczym URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE zatrudni ANKIETERA PRACA STAŁA NA PEŁNY ETAT (1 etat)   Miejsce pracy: praca w terenie na obszarze woj. małopolskiego w szczególności powiat gorlicki (Gorlice lub najbliższe okolice). Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: realizacja ankiet, wywiadów w bezpośrednim kontakcie z respondentami z wykorzystaniem urządzeń mobilnych lub formularzy papierowych, analiza, kontrola i przygotowanie ze...

... czytaj więcej   

Wiadomości

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Gmina Bobowa podpisała umowę na dofinansowanie „Ławki Niepodległości”"

Gmina Bobowa podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. „Ławka Niepodległości dla samorządów”. Całkowita wartość projektu wynosi 37 500,00 zł. Dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej stanowi 18 750,00 zł  tj. 50%. Ławka Niepodległości posadowiona zostanie obok Szkoły Muzycznej w Bobowej. Będzie posiadać zarówno walory edukacyjne, jak i praktyczne. Siedząc na Ławce, każdy będzie mógł posłuchać Marszu Pierwszej Brygady i nagrań na temat najważniejszych wydarzeń, które doprowadziły do odzyskania...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o najbliższym terminie sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

O G Ł O S Z E N I E W dniu 3 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Podjęcie uchwał w sprawach: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bobowej, określenia m...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o najbliższym terminie sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 22 listopada 2018 r. (czwartek) o godzinie 10:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się I Sesja Rady Miejskiej. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu wraz z porządkiem obrad

... czytaj więcej   

Wiadomości, Wybory samorządowe - 2018

... czytaj więcej   

Wiadomości, Wybory samorządowe - 2018

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja dotycząca dofinansowania do kotłów gazowych"

Burmistrz Bobowej informuje, że Gmina Bobowa w partnerstwie z Klastrem Energii Biała - Ropa podjęła starania o pozyskanie dofinansowania na wymianę starych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na nowe kotły gazowe. Z uwagi na krótki termin naboru wniosków prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych osób do Urzędu Miejskiego, pokój nr 18 w terminie do dnia 19 października 2018 r. w celu wypełnienia Deklaracji uczestnictwa w projekcie. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego -  pokój  nr 18, tel. (18) 35-14-300 wew. 25. Deklaracja

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Termin najbliższej sesji Rady Miejskiej"

O G Ł O S Z E N I E W dniu 15 października 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 13.30, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Interpelacje radnych. Zapytania i wnioski sołtysów. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w VII kadencji 2014 – 2018. Informacja dotycz...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie: Spotkanie informacyjne w sprawie programu „Czyste powietrze”"

Burmistrz Bobowej informuje, że w dniu 3 października 2018 r. (środa) o godz. 18:00 w Sali Widowiskowej „Koronka” w Bobowej (ul. Rynek 2) odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie Programu „Czyste powietrze”. Program przewiduje dofinansowanie m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła, docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację odnawialnych źródeł energii. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zg...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych"

Dnia 28 sierpnia 2018 r. Burmistrz Bobowej podpisał umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie darowizny oczyszczaczy powietrza do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Bobowa. Oczyszczacze powietrza zostały przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej. Placówkami obdarowanymi oczyszczaczami pow...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Został uruchomiony rządowy program „Czyste Powietrze”"

Burmistrz Bobowej informuje, że został uruchomiony Rządowy Program „Czyste Powietrze”. Program ten daje osobom fizycznym możliwość uzyskania wsparcia finansowego na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Informacje na stronie www.wfos.krakow.pl oraz pod numerem telefonu: 12 422 94 90, 12 422 30 46. Zainteresowanych zachęca się także...

... czytaj więcej   

Wybory samorządowe - 2018

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Rozwój bazy kulturalnej na terenie Gminy Bobowa, poprzez zakup niezbędnego wyposażenia"

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 210  tys. zł na realizację zadania pn. „Rozwój bazy kulturalnej na terenie Gminy Bobowa, poprzez zakup niezbędnego wyposażenia” w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Infrastruktura domów kultury. W ramach projektu przewiduje się zakup projektora wraz z ekranem elektrycznym i osprzętem do Domów  Kultury w Wilczyskach i Jankowej oraz 2 telewizorów wraz ze sprzętem DVD dla Domów Kultury w Wilczyskach i Siedliskach. Dodatkowo dla Domu Kultury w  Wilczyskach zostan...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"WAŻNE OGŁOSZENIE"

Burmistrz Bobowej informuje, że w dniu 6 września 2018 roku około godziny 15:30 w miejscowości Jankowa doszło do wycieku nieznanej substancji do potoku Stróżnianka. Substancja ta nie przedostała się do ujęcia wody na Stacji Uzdatniania Wody w Bobowej. Ujęcie wody zostało odpowiednio wcześnie zamknięte i zabezpieczone. Nie ma zagrożenia dla użytkowników korzystających z wodociągu gminnego. O sytuacji zostały powiadomione służby takie jak: -Państwowa Straż Pożarna w Gorlicach - Policja -Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Nowym Sączu. ...

... czytaj więcej   
Google+ Click to listen highlighted text!