Wiadomości

"IV edycja Budżetu Obywatelskiego Małopolski"

Burmistrz Bobowej informuje, że Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Warsztaty informacyjno – edukacyjne dla mieszkańców Województwa Małopolskiego odbywać się będą według załączonego Harmonogramu warsztatów informacyjno – edukacyjnych. Działania podejmowane w ramach czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski dostępne są w  Harmonogramie realizacji IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Szczegółowe informacje na temat ko...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Zakup wyposażenia do Domów Kultury w Gminie Bobowa na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej"

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie dla zadania pn. „Zakup wyposażenia do Domów Kultury w Gminie Bobowa na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury  w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2019. Całkowity koszt zadania wynosi 220 000,00 zł, dofinansowanie w wysokości 80% stanowi kwotę 176 000,00 zł. W ramach zadania zostanie zakupione:  - wyposażenie meblowe do Domu Kultury w Stróżnej i w B...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej"

Państwowa Inspekcja Sanitarna informuje, iż zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym gospodarstwa działające na rynku spożywczym, tj. podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią oraz podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego (zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane) obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej- art. 61 i 63 ust.1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tek...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  23 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 10.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja"

W dniu 19 kwietnia 2019 r. (Piątek) Urząd Miejski w Bobowej będzie czynny do godz. 13:00

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Profil Zaufany potwierdzisz w naszym urzędzie"

Urząd Miejski w Bobowej dołączył do grona urzędów, w których funkcjonuje Punkt Potwierdzający Profil Zaufany. To dla nas kolejny krok na drodze ku „e-urzędowi”. Ministerstwo Cyfryzacji wyraziło zgodę na pełnienie przez Urząd Miejski w Bobowej funkcji Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany (PZ). Już teraz można go u nas potwierdzić, sprawdzić lub unieważnić. Profil Zaufany to bezpłatny podpis elektroniczny i alternatywa dla tego kwalifikowanego, przy pomocy którego online załatwisz sprawę w różnego rodzaju publicznych urzędach. Pozw...

... czytaj więcej   

Wiadomości

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Mikroporady"

W nawiązaniu do petycji złożonej przez Fundację Dr Bogusława J. Federa - Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości - w ramach swojej bezpłatnej działalności statutowej za pośrednictwem kanałów dostępowych uruchomionych przez Gminę Bobowa- przesyła w załączeniu linki: https://mikroporady.pl/instrukcje-i-regulaminy/regulaminy/procedura-regulamin-w-zakresie-bezpieczenstwa-i-ochrony-informacji , https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta które mogą okazać się przydatne z punktu widzenia podejmowania i prowadzenia działalności w szczególności przez Mikr...

... czytaj więcej   

RPO, Wiadomości

"Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych powstanie w Bobowej"

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Małopolskie Talenty – I, II etap edukacyjny – Gmina Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych. Całkowita wartość projektu wynosi 803 075,25 zł z czego uzyskane dofinansowanie stanowi aż 94,28 % kosztów tj. 757 117,90 zł. Przedmiotem projektu jest...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  25 marca 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Komunikat Komisariatu Policji w Bobowej"

Informuje się, że dzielnicowy asp. Krzysztof Mirek w ramach zadania priorytetowego w swoim rejonie służbowym prowadzi zadanie prowadzące do zminimalizowania spożywania alkoholu w miejscach publicznych i demoralizacji osób nieletnich. Zadanie obejmuje rejon przyległy do budynków Szkoły Podstawowej w Siedliskach, gdzie jak wynika z uzyskanych przez Policję informacji dochodzi do gromadzenia się młodzieży, która spożywa tam alkohol, pali papierosy oraz zaśmieca wskazany obszar. Dochodzi tam również do przypadków demoralizacji osób nieletnich.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Sesja Rady Miejskiej"

W dniu 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) na godzinę 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja dla osób zainteresowanych demontażem i utylizacją wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków mieszkalnych oraz gospodarczych"

Burmistrz Bobowej zaprasza wszystkie osoby zainteresowane demontażem i utylizacją wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków mieszkalnych oraz gospodarczych z obszaru Gminy Bobowa w 2020 roku do zgłaszanie się do pokoju nr 21 w Urzędzie Miejskim w Bobowej celem wypełnienia odpowiedniej deklaracji. Gdy będzie zainteresowanie mieszkańców tym tematem Gmina złoży  wniosek o dofinansowanie przedmiotowych prac. Przyjmowanie deklaracji trwać będzie do 28 lutego 2019 roku w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.30. Zbiórce i utylizacji podlegać będzie także tzw...

... czytaj więcej   

RPO

"Spotkanie Inwestorów Strefy Aktywności Gospodarczej"

Dzisiaj (tj. 14.02.2019r.) w Urzędzie Miejskim w Bobowej odbyło się spotkanie dotyczące zasad i funkcjonowania przedsiębiorstw w nowo utworzonej Strefie Aktywności Gospodarczej znajdującej się w miejscowości Siedliska.Spotkanie poprowadził Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej z inicjatywy którego powstała w.w. Strefa w naszej Gminie, w krótkiej prezentacji przedstawił najważniejsze informacje dotyczące powstałego obszaru Strefy AktywnościGospodarczej.Na spotkaniu obecni byli lokalni przedsiębiorcy – potencjalni inwestorzy w SAG w Siedliskach, któr...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Remont pięciu sal gimnastycznych na terenie gminy"

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 880 000,00 zł z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej”  na realizację zadania pn. „Remont 5 sal gimnastycznych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bobowa (Bobowa działka nr 814/2, 813/2, Wilczyska działka 673/3, Siedliska działka 458, Stróżna działka 693, Brzana działka 486)”. Całkowita wartość zadania wynosi 1 257 204,00 zł.

... czytaj więcej   
Google+ Click to listen highlighted text!