GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” 18/11/21

Gmina Bobowa współpracuje z Wojewódzkim Funduszem  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przy realizacji rządowego programu priorytetowego „Czyste powietrze”. W Urzędzie Miejskim w Bobowej przy ul. Rynek 21 w pokoju nr 20, działa Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

W ramach programu udzielane są dotacje na wymianę źródła ciepła,  instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wentylację mechaniczną czy instalacje fotowoltaiczne.

Z programu możesz skorzystać, jeśli:

 1. jesteś właścicielem lub współwłaścicielem:
 • domu jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 1. masz:
 • roczne zarobki (dochód roczny) do 135 000 zł – wtedy możesz starać się o podstawowe dofinansowanie (Część 1 Programu)

lub

 • miesięczne łączne zarobki twoje i osób z tobą mieszkających i wspólnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
  • 1 894 zł – gospodarstwo wieloosobowe
  • 2 651 zł – gospodarstwo jednoosobowe,

wtedy możesz starać się o podwyższone dofinansowanie (Część 2 Programu),

lub

 • miesięczne łączne zarobki twoje i osób z tobą mieszkających i wspólnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
  • 1 090 zł – gospodarstwo wieloosobowe
  • 1 526 zł – gospodarstwo jednoosobowe,

wtedy możesz starać się o najwyższy poziom dofinansowania (Część 3 Programu).

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, to możesz starać się o:

 • podstawowe dofinansowanie, gdy twój dochód roczny (ze wszystkich źródeł) nie przekracza 135 000 zł (Część 1 Programu)
 • podwyższone dofinansowanie, gdy twój przychód roczny nie jest wyższy niż 40 minimalnych wynagrodzeń za pracę (Część 2 Programu)
 • najwyższy poziom dofinansowania, gdy twój przychód roczny nie jest większy niż 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę (Część 3 Programu).

Pamiętaj, że jeśli działalność gospodarcza jest prowadzona w budynku/lokalu mieszkalnym, to powierzchnia przeznaczona na tę działalność nie może przekroczyć 30% całkowitej powierzchni budynku/lokalu mieszkalnego.

Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy – stan na dzień 31.12.2023 r.:

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 232
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 110
 • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 2 176 343,14 zł

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Czyste Powietrze – Program Priorytetowy – [TUTAJ]

Uchwała Antysmogowa – [TUTAJ]


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność