Artykuły z kategorii Wiadomości


Przedłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie magazynów energii 24/05/24

Burmistrz Bobowej wraz ze Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej informują, że właściciele budynków jednorodzinnych, posiadających instalacje fotowoltaiczną mogą w dalszym ciągu zgłaszać się do projektu dotyczącego budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.7 Wsparcie rozwoju OZE – dotacja, typ projektu A Magazyny energii. Z projektu wykluczona jes...

Czytaj więcej

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 13/05/24

W dniu 17 maja 2024 r. (piątek) o godzinie 14:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomoc...

Czytaj więcej

Informacja o I Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 29/04/24

Czytaj więcej

Ankieta zainteresowania uczestnictwem mieszkańców w projekcie dotyczącym budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła 19/04/24

Urząd Miejski w Bobowej informuje, że Gmina Bobowa wraz ze Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE produkujących prąd na potrzeby własne mieszkańców gminy. Do projektu mogą się zgłosić właściciele budynków jednorodzinnych posiadających instalację fotowoltaiczną (z projektu wykluczona jest działalność gospodarcza...

Czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie zaopatrzenia mieszkańców w zbiorniki na deszczówkę 12/04/24

Burmistrz Bobowej informuje, że Gmina Bobowa zamierza przystąpić do pilotażowego programu Województwa Małopolskiego w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w zbiorniki na deszczówkę. W przypadku uzyskania dofinansowania planowany jest zakup szczelnych zbiorników retencyjnych naziemnych o pojemności 500 l lub 1000 l. Na jedną zgłoszoną nieruchomość przypadać będzie 1 zbiornik. Zainteresowani właściciele budynków proszeni są o wypełnienie i złoż...

Czytaj więcej

Informacja o pracy Urzędu Miejskiego w Bobowej w Wielki Piątek 28/03/24

W dniu 29 marca 2024 roku (Wielki Piątek) Urząd Miejski w Bobowej będzie czynny do godziny 13:00.

Czytaj więcej

Gmina Bobowa z dofinansowaniem w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2024” 27/03/24

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2024” na realizację prac budowlano - remontowych w Świetlicy Wiejskiej w Brzanie oraz w Świetlicy Wiejskiej w Stróżnej. Przyznane dofinansowanie wynosi odpowiednio: 30 000,00 zł dla zadania przewidzianego w Brzanie oraz 16 412,00 zł dla zadania w Stróżnej. Planowany termin realizacji inwestycji przypada na 2024 rok. Dzięki pozyskanym ś...

Czytaj więcej

Bezpłatny transport na wybory – zgłoszenia do 25 marca 2024 r. 22/03/24

W związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na dzień 7 kwietnia, Burmistrz Bobowej  informuje, że do dnia 25 marca 2024 r. mieszkańcy którzy posiadają stopień niepełnosprawności oraz Ci którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat mogą zgłaszać zamiar skorzystania z prawa d...

Czytaj więcej

“Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Siedliskach” w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” w 2024r. 01/03/24

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w kwocie 175 460,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej  w Siedliskach” z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa- MIRS”. Zadanie obejmuje swoim zakresem wykonanie modernizacji infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Siedliskach składającej się z boiska wielofunkcyjnego, boiska trawiastego do pi...

Czytaj więcej

Zakup elementów wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w Wilczyskach 01/03/24

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2024” w wysokości 29 999,00 zł na realizację zadania pn.: Zakup elementów wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w Wilczyskach”. Planowany termin realizacji zadania przypada na 2024 rok. W ramach realizacji zadania świetlica wiejska w Wilczyskach zostanie doposażona w meble, sprzęt RTV/AGD oraz akcesoria kuchenne. „...

Czytaj więcej

Gmina Bobowa z dofinansowaniem na zakup kompostowników 01/03/24

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2024 r. Gmina Bobowa uzyskała pomoc finansową w kwocie 33 000,00 zł z budżetu Województwa Małopolskiego na zakup kompostowników dla mieszkańców Gminy. Zadanie będzie realizowane w 2024 r. Mieszkańcy, którzy złożyli deklaracje uczestnictwa w projekcie będą informowani telefonicznie o terminie podpisania umów użyczenia i odbioru kompostowników.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa 19/02/24

Ogłoszenie

Czytaj więcej

Wykaz nieruchomości położonych w Bobowej, stanowiących własność Gminy Bobowa, przeznaczonych do sprzedaży 15/02/24

Wykaz Wykaz - skan

Czytaj więcej

Gmina Bobowa realizowała projekt partnerski pn.: „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Niżna Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego” 07/02/24

Gmina Bobowa realizowała projekt partnerski pn.: „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Niżna Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego”. Partnerami projektu byli : – Gmina Bobowa – Partner Wiodący – www.bobowa.pl – Gmina Sękowa – Partner Projektu – www.sekowa.pl – Miasto Stropkov – Partner Projektu – www.stropkov.sk – Niżna Polianka – Partner Projektu – www.niznapolianka.sk   ...

Czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – stanowiącej mienie komunalne Gminy Bobowa 06/02/24

Wykaz nieruchomości Wykaz nieruchomości - skan

Czytaj więcej

Zawartość | Menu | Dostępność