Artykuły z kategorii Wiadomości


Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 2023 04/07/22

ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia 2023

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 2022 04/07/22

ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia 2022

Czytaj więcej

Gmina Bobowa z dofinansowaniem na na realizację zadania pn.: „Modernizacja Domów Kultury na terenie Gminy Bobowa” 22/06/22

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 280 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja Domów Kultury na terenie Gminy Bobowa” ramach Programu Rządowego „Infrastruktura Domów Kultury” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.             W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące prace: Zakup, dostawa i montaż rolet (żaluzji) okiennych do Domu Kultury w Stróżnej. Zak...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 21/06/22

W dniu 24 czerwca 2022 r. (piątek) o godzinie 13.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Bobowa za 2021rok – ...

Czytaj więcej

Gmina Bobowa z dofinansowaniem na zadanie pn. „Remont Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej” 09/06/22

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w kwocie 150 000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej” w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego -  Infrastruktura szkolnictwa artystycznego. Szacunkowa całkowita wartość zadania wynosi 190 000,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót naprawczych i malowania ścian budynku oraz renowację drewnianych schodów. Termin realizacji zadani...

Czytaj więcej

Gmina Bobowa z kolejnymi dotacjami z Rządowego Funduszu Polski Ład 09/06/22

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła wyniki naboru wniosków w ramach drugiej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie przyznano dla 2845 jednostek samorządu terytorialnego (JST) i związków JST. Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie łącznie na kwotę  10 900 000,00 zł. W ramach otrzymanych środków będą realizowane dwie inwestycje: Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Bobowa

Czytaj więcej

Gmina Bobowa z dofinansowaniem na realizację zadania pn.: „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nižná Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego” 09/06/22

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 134 978,00 zł na realizację zadania pn.: „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nižná Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego” ramach Programu Rządowego „Promesa dla kultury” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Zadanie dofinansowane jest także z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w rama...

Czytaj więcej

Informacja ws. przygotowania dokumentacji projektowej sieci wodociągowej 03/06/22

Burmistrz Bobowej zamierza przygotować dokumentację projektową sieci wodociągowej w celu zaopatrzenia w wodę następujących obszarów gminy: Miasto Bobowa – ulice Topolowa i Piekarska Miejscowość Brzana – obszar od ulicy Pławienka do Domu Kultury wzdłuż obydwu stron drogi powiatowej Miejscowość Wilczyska – obręb Szkoły Podstawowej, Przedszkola , Domu Kultury z włączeniem do istniejącej sieci w przysiółku Moroń Miejscowość Sędziszowa – obszar Domu Kultury, Żłobka   z...

Czytaj więcej

Nabór uczestników do projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bobowa” 30/05/22

Burmistrz Bobowej informuje, że w dniach od 01.06.2022 r. do 10.06.2022 r. prowadzony będzie nabór uczestników do projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bobowa”. Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Bobowej, pok. nr 4 (sekretariat). Do wniosku należy dołączyć kserokopię księgi wieczystej/ aktu notarialnego poświadczającego własność. Należy wypełnić wszystkie pola we wniosku. Przyjmowa...

Czytaj więcej

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 25/05/22

W dniu  30 maja  2022 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społ...

Czytaj więcej

Informacja w sprawie godzin otwarcia Parku Geologiczno – Przyrodniczego w Bobowej 29/04/22

Park Geologiczno – Przyrodniczy jest czynny codziennie od godz. 14.30 do godz. 20.00.

Czytaj więcej

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 22/04/22

W dniu  28 kwietnia  2022 r. (czwartek) o godzinie 13.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Ocena stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i o...

Czytaj więcej

Informacja nt. pracy Urzędu Miejskiego w Bobowej w Wielki Piątek 14/04/22

W dniu 15.04.2022 r. (Wielki Piątek) Urząd Miejski w Bobowej czynny do godz. 13:00

Czytaj więcej

Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy w WFOŚiGW w Krakowie 14/04/22

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Czytaj więcej

Nabór wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków mieszkalnych oraz gospodarczych z obszaru Gminy Bobowa 08/04/22

Burmistrz Bobowej ogłasza dodatkowy nabór wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków mieszkalnych oraz gospodarczych z obszaru Gminy Bobowa. Zbiórce i utylizacji podlegać będzie także tzw. gruz azbestowy zdemontowany w latach poprzednich. Zainteresowane osoby proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Bobowej celem wypełnienia wniosku, który dostępny jest także na stronie internetowej gminy. Nabór wniosków będzie trwa...

Czytaj więcej