Artykuły z kategorii Wiadomości


XXIII Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 18/09/20

W dniu 17 września 2020 r. odbyła się zdalna XXIII Sesja Rady Miejskiej. Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach: a) zmiany Uchwały Nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat i opłaty dodatkowej za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie na terenie miasta Bobowa oraz sposobu ich pobierania, b) ustalenia Regulaminu korzystania z placu targowego w Bobowej oraz wykonywania...

Czytaj więcej

Regulamin korzystania z placu targowego w Bobowej oraz wykonywania na nim działalności handlowej 18/09/20

W związku z planowanym otwarciem dla handlujących placu targowego od dnia 1 października 2020 r., podaje się do wiadomości „Regulamin korzystania z placu targowego w Bobowej oraz wykonywania na nim działalności handlowej”, uchwalony  przez Radę Miejską  w Bobowej Zapraszamy do zapoznania się z treścią regulaminu, który publikujemy poniżej:   Regulamin korzystania z placu targowego w Bobowej oraz wykonywania na nim działalności handlowej 1. Plac targowy...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zdalnej sesji Rady Miejskiej w Bobowej 11/09/20

W dniu 17 września 2020 r. (czwartek) o godzinie 13.30, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2020 r. 7. Oc...

Czytaj więcej

W dniu dzisiejszym na terenie całej Polski rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020 01/09/20

  Powszechny spis rolny PSR 2020 zostanie przeprowadzony na terenie całego kraju w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Obowiązek spisowy Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, co wynika z ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym. Najwygodniej i najbezpieczniej jest spisać się przez Internet Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego ma obowiązek spisać się samo...

Czytaj więcej

KRUS zaprasza rolników do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Testowym 11/08/20

Czytaj więcej

Działki w Strefie Aktywności Gospodarczej w Siedliskach przeznaczone do sprzedaży 11/08/20

Burmistrz Bobowej zawiadamia, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłosił publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytację) na sprzedaż nieruchomości na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Siedliskach. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020r. o godz. 10:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Krajowego Ośrodka  Wsparcia Rolnictwa w Tarnowie przy ulicy Dąbrowskiego 8. Ogłoszenie o przetargu_1 Ogłoszenie o przetargu_2

Czytaj więcej

XXII Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 30/07/20

W dniu 30 lipca 2020 r. odbyła się zdalna XXII Sesja Rady Miejskiej. Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bobowa na rok szkolny 2020/2021, udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Bobowa, udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 w miejscowości Jankowa, udzielenia pomocy rzeczowej Gminie...

Czytaj więcej

Informacja o sesji Rady Miejskiej w Bobowej 27/07/20

W dniu  30 lipca 2020 r. (czwartek) o godzinie 10.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: określenia średniej ceny jednostki paliwa w...

Czytaj więcej

Obowiązek wykaszania traw i usuwania chwastów na swoich nieruchomościach 24/07/20

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Bobowa, Urząd Miejski w Bobowej  przypomina właścicielom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom i posiadaczom gruntów z terenu gminy Bobowa o obowiązku wykaszania traw i usuwania chwastów na swoich nieruchomościach. Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzona co roku systematycznie w okresie wegetacyjnym – od wiosny do wczesnej jesieni. Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów roln...

Czytaj więcej

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bobowa 22/07/20

Szanowni Państwo, Gmina Bobowa przystąpiła do Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bobowa. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem, którego celem jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, wynikających z działań zmniejszających emisje, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjający...

Czytaj więcej

Chcesz ograniczyć do minimum wizyty w urzędach? Przekaż swoje dane do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK) 16/07/20

Czytaj więcej

Działki w Strefie Aktywności Gospodarczej w Siedliskach przeznaczone do sprzedaży 13/07/20

Burmistrz Bobowej zawiadamia, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłosił publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytację) na sprzedaż nieruchomości na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Siedliskach. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 23 lipca 2020r. o godz. 10:30 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Krajowego Ośrodka  Wsparcia Rolnictwa w Tarnowie przy ulicy Dąbrowskiego 8. Ogłoszenie o przetargu

Czytaj więcej

Gmina Bobowa otrzymała dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 30/06/20

W dniu 26 czerwca 2020 r. Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej wraz z Panem Piotrem Ćwikiem Wojewodą Małopolskim podpisali umowę o dopłatę z  Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na łączną kwotę 274 509,00 zł. Pozyskana dopłata będzie przeznaczona na realizację zadań własnych gminy w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W ramach przyznanego dofinansowania zostanie uruchomiona gminna linia komunikacyjna na trasie: Stróżna – Wilczyska –...

Czytaj więcej

Otrzymano dofinansowanie na modernizację Szkoły Podstawowej w Bobowej 29/06/20

Staraniem Burmistrza Bobowej Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej” w kwocie 918 494,08 zł. Pozyskane środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, w ramach Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2

Czytaj więcej

Nowe środki na budowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Bobowej 29/06/20

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w kwocie 122 610,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Bobowej” z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa- MIRS”. Zadanie obejmuje swoim zakresem budowę: - boiska do piłki plażowej, - siłowni zewnętrznej, - placu zabaw. Wszystkie w/w obiekty powstaną na kompleksie rekreacyjno - sportowym przy ul. Zielonej w Bobowej. ...

Czytaj więcej