Artykuły z kategorii Wiadomości


Gmina Bobowa z dofinansowaniem na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa” 16/09/21

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 14 186,00 zł, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (6 266,00 zł) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (7 920,00 zł) w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa”. Koszt całkowity zadania wynosi 17 108,28 zł. W ramac...

Czytaj więcej

Informacja w sprawie stypendium na rok szkolny 2021/2022 06/09/21

Od 1 do 15 września 2021 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2021/2022. Stypendium mogą otrzymać uczniowie zamieszkali na terenie gminy Bobowa. Wnioski w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok 2021/2022 należy składać w terminie od 01.09.2021 roku do 15.09.2021 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej Do wniosku należy załączyć wszelkie informacje o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Do dochodów wliczają się...

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo – kartograficznego 03/09/21

Zawiadomienie

Czytaj więcej

„Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach” – etap III 30/08/21

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach” – etap III. Dotację w wysokości 10 000,00 zł uzyskano w ramach konkursu Województwa Małopolskiego – MAŁOPOLSKA PAMIĘTA 2021. Całkowity koszt III etapu inwestycji wynosi 16 670,00 zł. Zakres prac obejmuje wykonanie pełnej konserwacji i renowacji elementów betonowych – murów oraz schodów przy wejściu na cmentarz. Planowane wykonanie p...

Czytaj więcej

Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Bobowej 23/08/21

Dnia 30 sierpnia 2021r. (poniedziałek) o godzinę 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Bobowej na dzień Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. ...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 16/07/21

W dniu  21 lipca 2021 r. (środa) o godzinie 13:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Podjęcie uchwał w sprawach: a) przyjęcia Gminnego Planu Ada...

Czytaj więcej

“Oferta na realizację XXII Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej w Bobowej” 14/07/21

oferta realizacji zadania publicznego

Czytaj więcej

Ogłoszenie o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 23/06/21

W dniu  29 czerwca 2021 r. (wtorek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Bobowa z...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach obecnie trwającego projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” 16/06/21

Burmistrz Bobowej informuje, że ostatecznie do 28 czerwca 2021 r. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie: - kolektorów słonecznych, - pomp ciepła na potrzeby c.w.u, - pieców na pellet, w ramach obecnie trwającego projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj...

Czytaj więcej

ANKIETA DOTYCZĄCA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO GMINY BOBOWA W ZAKRESIE OZE 16/06/21

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bobowa, Burmistrz Bobowej zaprasza Państwa do współpracy przy badaniu potencjału inwestycyjnego naszej Gminy. W związku z faktem, iż Nasza Gmina przystąpiła do porozumienia związanego z tworzeniem KLASTRA ENERGII, który docelowo ma pozwolić mieszkańcom na obniżenie cen kupowanej energii elektrycznej, dać możliwość posiadania własnej instalacji OZE oraz stworzyć system bezpieczeństwa i bilansowania energetycznego, proszę o uzupełnienie ankiety. Przy ...

Czytaj więcej

Gmina Bobowa z dofinansowaniem na renowację kapliczki w Siedliskach 02/06/21

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Renowacja i konserwacja murowanej kapliczki słupkowej z XIX w. z figurą Chrystusa Frasobliwego położonej w Siedliskach, działka 192/2, Gmina Bobowa – etap I. Dotację w wysokości 7 000,00 zł na realizację zadania uzyskano w ramach konkursu Województwa Małopolskiego - KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2021. Całkowity koszt inwestycji wynosi 13 000,00 zł. Zakres prac obejmuje odprowadzenie wód opadowych, ukształtowanie terenu...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o I publicznym nieograniczonym przetargu ustnym (licytacji) na sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, ogłoszonych w wykazie z dnia 06.05.2021 r. położonych w obrębie Siedliska w gminie Bobowa powiat gorlicki, woj. małopolskie 01/06/21

Ogłoszenie

Czytaj więcej

Gmina Bobowa z dofinansowaniem na modernizację Domów Kultury na terenie Gminy Bobowa wraz z ich doposażeniem w niezbędny sprzęt 01/06/21

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Modernizacja Domów Kultury na terenie Gminy Bobowa wraz z ich doposażeniem w niezbędny sprzęt” ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury 2021 Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Całkowita wartość zadania wynosi 300 000,00 zł, dofinansowanie w wysokości 240 000,00 zł. W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace: Wykonanie placu postojowego (w tym dla niepełnosprawnych) i wymiana...

Czytaj więcej

Gmina Bobowa z dofinansowaniem na zakup wyposażenia i informatyzację Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej 31/05/21

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizacje zadania pn.: „Zakup wyposażenia i informatyzacja Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej” w ramach Programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego 2021 Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Całkowita wartość zadania wynosi 56 250,00 zł, dofinansowanie w wysokości 45 000,00 zł. W ramach zadania do Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej zostanie zakupione 21 laptopów oraz  urządzenia dostępowe wraz z montażem  tj....

Czytaj więcej

Gmina Bobowa z dofinansowaniem na renowację Cmentarza z I wojny światowej w Siedliskach 28/05/21

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizacje zadania pn. „Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach” – etap II ” w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” Ministra Kultury, Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Całkowity koszt zadania wynosi 71 955,00 zł,  dofinansowanie 57 210,00 zł80%. Drugi etap konserwacji i renowacji cmentarza z I w...

Czytaj więcej