Artykuły z kategorii Wiadomości


Nieodpłatna pomoc prawna 31/03/20

Mieszkańców potrzebujących skorzystać z bezpłatnej, profesjonalnej pomocy prawnika, doradcy obywatelskiego lub mediatora zapraszamy do punktów NIEODPŁATNEJ pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Przypominamy, że BEZPŁATNE porady są dla osób, których nie stać na skorzystanie z płatnej pomocy prawnej i złożą w tym zakresie stosowne OŚWIADCZENIE (druk dostępny w każdym punkcie). Złożenie ww. oświadczenia, jest jedynym, ale też niezbędnym warunkiem do skorzystania z nieodpłatnej pomocy ...

Czytaj więcej

Zawiadomienie o XVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Gorlickiego 30/03/20

Zawiadomienie o XVI sesji

Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 27/03/20

W dniu  31 marca 2020 r. (wtorek) o godzinie 10.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Podjęcie uchwał w sprawach: a) przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Bobowa w 2020 roku, b) przyjęcia Regulaminu uczestnictw...

Czytaj więcej

Działki w Strefie Aktywności Gospodarczej w Siedliskach przeznaczone do sprzedaży 25/03/20

Burmistrz Bobowej zawiadamia, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłosił publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytację) na sprzedaż nieruchomości na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Siedliskach. Przetarg na sprzedaż  nieruchomości odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2020r. o godz. 11:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Tarnowie przy ulicy Dąbrowskiego 8. Ogłoszenie o przetargu

Czytaj więcej

Wojewoda małopolski uruchamia specjalną infolinię dla Seniorów 24/03/20

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wojewoda małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalną infolinię dla Seniorów – z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwilach. Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji. 📞Numer telefonu 12 392 11 10 działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–17.00.

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na: przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 981 z drogą gminną Wilczyska – Jeżów – Moroń II w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa oraz przebudowę przepustu pod drogą gminną nr K270218 Wilczyska – Jeżów (Musiał) w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa. 24/03/20

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na: przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 981 z drogą gminną Wilczyska – Jeżów – Moroń II w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa. przebudowę przepustu pod drogą gminną nr K270218 Wilczyska – Jeżów (Musiał) w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa. Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 i 2 Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Załącznik Nr 4 - Formularz ofertowy ...

Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza Bobowej w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS –CoV-2 16/03/20

Zarządzenie (PDF)

Czytaj więcej

Komunikat: Alternatywne sposoby komunikacji z urzędem 11/03/20

W związku z zagrożeniem koronawirusem uprzejmie prosimy mieszkańców, aby w miarę możliwości wykorzystywali alternatywne sposoby komunikacji z Urzędem Miejskim w Bobowej: przez ePUAP: http://epuap.gov.pl wysyłając pisma/wnioski na e-mail: um@bobowa.pl telefonicznie pod numerami: 18 35 14 300 lub 18 35 14 034 W celu dokonania dowolnej płatności można skorzystać z bankowości elektronicznej. Numery kont bankowych dla każdej płatności znajdują się na indywidualnych fakturach (np. woda...

Czytaj więcej

Informacja w sprawie zagrożenia ASF 06/03/20

Czytaj więcej

Obwieszczenie Burmistrza Bobowej o przystąpieniu do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobowa dla miasta Bobowa 03/03/20

OBWIESZCZENIE

Czytaj więcej

Działki w Strefie Aktywności Gospodarczej w Siedliskach przeznaczone do sprzedaży 25/02/20

Burmistrz Bobowej zawiadamia, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłosił publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytację) na sprzedaż nieruchomości  na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Siedliskach. Przetarg na sprzedaż  nieruchomości odbędzie się w dniu 18 marca 2020r. o godz. 9:30 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Tarnowie przy ulicy Dąbrowskiego 8. Zał. Ogłoszenie o przetargu (PDF)

Czytaj więcej

Ankieta zapotrzebowania na usługi kulturalne i edukacyjne oferowane przez Gminę Bobowa 17/02/20

Szanowni Państwo, Zwracamy się z prośbą o udział w badaniu zainteresowania oraz zapotrzebowania na usługi kulturalne i edukacyjne oferowane przez Gminę Bobowa. Celem badania jest stwierdzenie wpływu infrastruktury na rozwój Instytucji kultury oraz wyznaczenie kierunków ich niwelowania. Przeprowadzona analiza i jej wyniki posłużą do zdefiniowania Państwa potrzeb oraz określenia popytu na wzbogaconą i poszerzoną ofertę kulturalną i edukacyjną Gminy Bobowa. Ankieta zapotrzebowania na usługi kult...

Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 11/02/20

W dniu  17 luty 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Podjęcie uchwał w sprawach: -przystą...

Czytaj więcej

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) 28/01/20

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej zwraca się do właścicieli nieruchomości/użytkowników nieruchomości na terenie gminy Bobowa o wypełnienie druku z...

Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 21/01/20

  W dniu  27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.   Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Pod...

Czytaj więcej