Artykuły z kategorii Wiadomości


Gmina Bobowa otrzymała dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 30/06/20

W dniu 26 czerwca 2020 r. Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej wraz z Panem Piotrem Ćwikiem Wojewodą Małopolskim podpisali umowę o dopłatę z  Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na łączną kwotę 274 509,00 zł. Pozyskana dopłata będzie przeznaczona na realizację zadań własnych gminy w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W ramach przyznanego dofinansowania zostanie uruchomiona gminna linia komunikacyjna na trasie: Stróżna – Wilczyska –...

Czytaj więcej

Otrzymano dofinansowanie na modernizację Szkoły Podstawowej w Bobowej 29/06/20

Staraniem Burmistrza Bobowej Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej” w kwocie 918 494,08 zł. Pozyskane środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, w ramach Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2

Czytaj więcej

Nowe środki na budowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Bobowej 29/06/20

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w kwocie 122 610,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Bobowej” z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa- MIRS”. Zadanie obejmuje swoim zakresem budowę: - boiska do piłki plażowej, - siłowni zewnętrznej, - placu zabaw. Wszystkie w/w obiekty powstaną na kompleksie rekreacyjno - sportowym przy ul. Zielonej w Bobowej. ...

Czytaj więcej

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Sędziszowa, Siedliska, Stróżna 25/06/20

Informacja Siedliska, Sędziszowa, Stróżna

Czytaj więcej

Kończy się czas na złożenie wniosków na „Modernizację w obszarze D” i „Restrukturyzację małych gospodarstw” 25/06/20

W przyszłym tygodniu, 30 czerwca 2020 r., upływa termin składania wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzację małych gospodarstw”. By jak najwięcej rolników miało szansę ubiegać się o środki z tych dwóch popularnych programów realizowanych w ramach PROW 2014-2020, termin tegorocznych naborów przedłużono o miesiąc. Kończy się on we wtorek 30 czerwca. Do 23 czerwca w ARiMR zarejestrowano ponad 6 tys. wniosków od ...

Czytaj więcej

Informacja o zdalnej Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 19/06/20

W dniu  24 czerwca 2020 r. (środa) o godzinie 10:00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Bobowa za 2019 rok – debata, ...

Czytaj więcej

Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych 17/06/20

PREZYDENT 2020 - Prezentacja_OKW_1 PREZYDENT 2020 - Protokół_szkoleniowy_1

Czytaj więcej

Ostatnie dni na dopłaty – ARiMR zaprasza na dodatkowe dyżury 12/06/20

Już tylko do 15 czerwca można złożyć wniosek o dopłaty za 2020 rok.  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, ARiMR pracować będzie także w sobotę oraz dłużej niż zwykle w poniedziałek. W całym kraju biura powiatowe ARIMR otwarte będą w sobotę 13 czerwca, od godz. 07.30 do godz. 15.30, a w ostatni dzień składania wniosków – poniedziałek 15 czerwca – od 7:30 do godz. 22.00. Rolnicy będą mogli otrzymać w placówkach ARiMR niezbędne wsparcie techniczne przy wypełnia...

Czytaj więcej

Działki w Strefie Aktywności Gospodarczej w Siedliskach przeznaczone do sprzedaży 08/06/20

Burmistrz Bobowej zawiadamia, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłosił publiczny nieograniczony przetarg ustny ( licytację) na sprzedaż nieruchomości na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Siedliskach. Przetarg na sprzedaż  nieruchomości odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020r. o godz. 9:30 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Krajowego Ośrodka  Wsparcia Rolnictwa w Tarnowie przy ulicy Dąbrowskiego 8. Ogłoszenie o przetargu

Czytaj więcej

„Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach” 05/06/20

Burmistrz Bobowej informuje, że Gmina Bobowa zamierza przystąpić do konkursu pn.: „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach”, w ramach którego mieszkańcy Gminy Bobowa będą mogli uzyskać dofinansowanie do zakupu i montażu zbiorników na deszczówkę. Środki na ten cel są ograniczone, a zadanie będzie realizowane tylko w przypadku uzyskania dofinansowania. Dodatkowo mieszkaniec będzie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 15 % ...

Czytaj więcej

Ogólnopolska kampania informacyjna pn. „PRODUKT POLSKI” 05/06/20

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną pn. „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”. Jej celem jest zwiększanie wiedzy Polaków na temat znaczenia świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w tak trudnym czasie jak pandemia wirusa SARS-CoV-2.

Czytaj więcej

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 03/06/20

Wykaz do sprzedaży SAG Wykaz do sprzedaży

Czytaj więcej

Dla rolników: w ARiMR od kilkunastu tysięcy do nawet miliona złotych 03/06/20

Dla rolników młodszych i starszych; z większymi i mniejszymi gospodarstwami; na inwestycje w rozwój lub podniesienie po klęskach i zabezpieczenie przed kolejnymi; na nawadnianie i zalesianie; dla tych, co indywidualnie i tych co wolą grupą - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje teraz różnorakie możliwości skorzystania z rolniczych funduszy.  Mała i duża modernizacja Do programów najpopularniejszych wśród małopolskich rolników należy moderni...

Czytaj więcej

Agro-Market24.pl – Internetowa Giełda Rolna 03/06/20

Uprzejmie informujemy o serwisie Agro-Market24.pl. Portal został stworzony, aby pomóc producentom rolnym znalezienie odbiorców na swoje produkty. Zachęcamy również osoby fizyczne do kupowania bezpośrednio od rolników. W ten sposób, wspólnie możemy wspierać polskie rolnictwo. Korzystanie z portalu jest bezpłatne. Więcej informacji na stronie https://agro-market24.pl/

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zdalnej Sesji Rady Miejskiej 26/05/20

O G Ł O S Z E N I E W dniu  29 maja 2020 r. (piątek) o godzinie 14.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gm...

Czytaj więcej