Artykuły z kategorii Wiadomości


Realizacja projektu „Korona Sądecka dla młodych” trwa – zgłoś się i zdobądź doświadczenie zawodowe! 10/08/18

Realizacja projektu „Korona Sądecka dla młodych” trwa – zgłoś się i zdobądź doświadczenie zawodowe! Wkrótce rozpocznie się kolejna rekrutacja do projektu. Jakie możliwości daje udział w projekcie „Korona Sądecka dla młodych”? Opracowanie Indywidualnych Planów Działania mających na celu identyfikację potrzeb i diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego. Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe...

Czytaj więcej

Dofinansowanie na zakup wyposażenia do Szkole Muzycznej 09/08/18

Gmina Bobowa podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej” dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO 2018. Całkowity koszt zadania 87 689,00 zł, dofinansowanie 70 000,00 zł, tj. 80%. W ramach zadania zostały zakupione niezbędne instrumenty muzyczne dla uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej.

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE 27/07/18

OGŁOSZENIE Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej informuje, że w dniu 27 lipca 2018 r. w godzinach popołudniowych rozpoczęto prace mające na celu usunięcie awarii na sieci wodociągowej. W przypadku nie zakończenia prac w dniu 27 lipca 2018 r. nastąpi przerwa w dostawie wody od godziny 21:00 do godziny 6:00 dla mieszkańców zamieszkałych przy ul. Grunwaldzkiej po obu stronach drogi (od budynku BUDIMET do stacji paliw „SZPILA”). Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o zgromadzenie niezbędnej i...

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE 26/07/18

OGŁOSZENIE Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej informuje, że w dniu 26 lipca 2018 r. (czwartek) nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 1600 do 2100 dla mieszkańców zamieszkałych przy ul. Grunwaldzkiej po obu stronach drogi (od budynku BUDIMET do stacji paliw „SZPILA”). Przerwa spowodowana będzie usuwaniem awarii. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o zgromadzenie niezbędnej ilości wody.

Czytaj więcej

Termin i proponowany porządek obrad najbliższej sesji 17/07/18

O G Ł O S Z E N I E W dniu 23 lipca 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Interpelacje radnych. 6. Zapytania i wnioski sołtysów. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) ustale...

Czytaj więcej

Projekt „Kierunek Kariera” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących! 12/07/18

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny. Wszystkiego dowiesz się zapoznając się z ofertą Wojewódzkiego Urzędu Pracy. "Kierunek Kariera" - kliknij i dowiedź się więcej!

Czytaj więcej

Gmina uzyskała kolejne dofinansowanie na renowację kapliczek 03/07/18

Gmina Bobowa podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. „Konserwacja i renowacja murowanej kapliczki z XIX/XX w. z figurą Św. Jana Nepomucena położonej w Brzanie, działka 326/4” – etap I. Dotację w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania uzyskano w ramach konkursu Województwa Małopolskiego - KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2018. Całkowity koszt I etapu inwestycji wynosi 20 910,00 zł. Zakres prac obejmuje wymianę konstrukcji dachu i pokrycia z dachówki, izolację fundamentó...

Czytaj więcej

Informacja nt. najbliższej sesji Rady Miejskiej w Bobowej 19/06/18

Ogłoszenie o sesji (PDF)    

Czytaj więcej

Informacja 15/06/18

W dniu 17 czerwca 2018 r w Bobowej ekipa TVP Kraków będzie filmować uroczystości związane z obchodami 100 lecia Niepodległości Polski. Nagrane fragmenty zostaną umieszczone w programie turystycznym TVP Kraków pt. "Wypad w plener Bobowa". Udział Państwa w tym publicznym wydarzeniu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku. Ci z Państwa, którzy nie chcą być sfilmowani, proszeni są zdecydowane zasygnalizowanie swojego stanowiska w kierunku operatora kamery: słownie lub gestem. Wszy...

Czytaj więcej

Komunikat ws. utrzymywania porządku na terenach zielonych 06/06/18

Przypominam właścicielom gruntów na terenie Gminy Bobowa o obowiązku wykaszania traw, niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach, jak również obcinania gałęzi zwisających nad drogami i przejściami. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1161 z późn. zm.) oraz  z § 5 pkt 4 i 5 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa stanowiącym załącznik do Uchwały Nr X/80/15 Rady Miejskiej w Bobowej z d...

Czytaj więcej

Informacja o taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Bobowa 28/05/18

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej informuje, że na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie znak: KR.RET.070.128.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Bobowa informuje się, że od 24 maja 2018 roku będą obowiązywać nowe stawki. TABELA STAWEK

Czytaj więcej

Ogłoszenie o sesji 25/05/18

O G Ł O S Z E N I E W dniu 28 maja 2018 r. ( poniedziałek) o godzinie 11:00,  w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Interpelacje radnych. Zapytania i wnioski sołtysów. Zapoznanie się z oceną zasob...

Czytaj więcej

„Małopolski e-Senior” – bezpłatne szkolenia dla seniorów 26/04/18

Projekt "Małopolski e-Senior" jest realizowany na terenie miasta i gminy  Bobowa  przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z kompu...

Czytaj więcej

Współpraca w dziedzinie odnawialnych źródeł energii 25/04/18

Polska Grupa Energetyczna Energia Odnawialna S.A proponuje współprace w dziedzinie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Bobowa. Warunkiem wstępnym jest wyznaczenie odpowiednich lokalizacji farm i uzyskanie prawa do dysponowania gruntem o powierzchni od 1 do 2 hektarów. Całość przedsięwzięcia sfinansowana byłaby ze środków PGE Energia Odnawialna S.A. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Panem Danielem Markowiczem, Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gorlicach, tel...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o terminie najbliższej sesji Rady Miejskiej w Bobowej 24/04/18

W dniu 30 kwietnia 2018 r. ( poniedziałek) o godzinie 12:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Interpelacje radnych. Zapytania i wnioski sołtysów. Ocena stanu bezpieczeństwa, porządku publiczne...

Czytaj więcej

Google+ Click to listen highlighted text!