Artykuły z kategorii Wiadomości


Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 12/06/19

W dniu  17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Zapoznanie z oceną zasobów pomocy s...

Czytaj więcej

Konserwacja i renowacja murowanej kapliczki z XIX/XX w. z figurą Św. Jana Nepomucena położonej w Brzanie, działka 326/4 – etap II 04/06/19

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Konserwacja i renowacja murowanej kapliczki z XIX/XX w. z figurą Św. Jana Nepomucena położonej w Brzanie, działka 326/4 – etap II. Dotację w wysokości 6 500,00 zł na realizację zadania uzyskano  w ramach konkursu Województwa Małopolskiego - KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2019. Całkowity koszt II etapu inwestycji wynosi 15 054,55 zł. Zakres prac obejmuje wymianę tynków elewacji i wnętrza kapliczki oraz m...

Czytaj więcej

Konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora 28/05/19

Burmistrz Bobowej ogłasza konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej w Sędziszowej. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (w tym adresem poczty e-mail i numerem telefonu) oraz odpowiednim dopiskiem „Konkurs – Szkoła Podstawowa w Sędziszowej, Sędziszowa 54, 38-350 Bobowa” w terminie do dnia 11.06.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa, pok. nr...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o terminie najbliższej sesji Rady Miejskiej w Bobowej 27/05/19

W dniu  31 maja 2019 r. (piątek) o godzinie 13.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej ...

Czytaj więcej

Ćwiczenie RENEGADE/SAREX-19 27/05/19

Uwaga! - Ćwiczenie RENEGADE/SAREX-19 W dniach 28-30 maja 2019 roku Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przeprowadzi ćwiczenie pk. RENEGADE/SAREX-19 w ramach, którego odbędzie się trening systemu alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza. Podczas ćwiczeń systemu alarmowania planowane jest włączane syren alarmowych jednostek OSP na terenie  Gminy Bobowa. Informujemy mieszkańców, że nadawane sygnały będą miały charakter ćwiczebny i nie będą związane z ...

Czytaj więcej

IV edycja Budżetu Obywatelskiego Małopolski 22/05/19

Burmistrz Bobowej informuje, że Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Warsztaty informacyjno – edukacyjne dla mieszkańców Województwa Małopolskiego odbywać się będą według załączonego Harmonogramu warsztatów informacyjno – edukacyjnych. Działania podejmowane w ramach czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski dostępne są w  Harmonogramie realizacji IV edycji Budżetu Obywatelskiego Wo...

Czytaj więcej

Zakup wyposażenia do Domów Kultury w Gminie Bobowa na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej 29/04/19

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie dla zadania pn. „Zakup wyposażenia do Domów Kultury w Gminie Bobowa na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury  w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2019. Całkowity koszt zadania wynosi 220 000,00 zł, dofinansowanie w wysokości 80% stanowi kwotę 176 000,00 zł. W ramach zadania zostanie...

Czytaj więcej

Informacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej 25/04/19

Państwowa Inspekcja Sanitarna informuje, iż zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym gospodarstwa działające na rynku spożywczym, tj. podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią oraz podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego (zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane) obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej- art. 61 i 63 ust.1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z d...

Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 19/04/19

W dniu  23 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 10.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.

Czytaj więcej

Informacja 18/04/19

W dniu 19 kwietnia 2019 r. (Piątek) Urząd Miejski w Bobowej będzie czynny do godz. 13:00

Czytaj więcej

Profil Zaufany potwierdzisz w naszym urzędzie 08/04/19

Urząd Miejski w Bobowej dołączył do grona urzędów, w których funkcjonuje Punkt Potwierdzający Profil Zaufany. To dla nas kolejny krok na drodze ku „e-urzędowi”. Ministerstwo Cyfryzacji wyraziło zgodę na pełnienie przez Urząd Miejski w Bobowej funkcji Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany (PZ). Już teraz można go u nas potwierdzić, sprawdzić lub unieważnić. Profil Zaufany to bezpłatny podpis elektroniczny i alternatywa dla tego kwalifikowanego, przy pomocy którego...

Czytaj więcej

Bezpłatne szkolenia „Chronię Karpacką przestrzeń” 05/04/19

Czytaj więcej

Mikroporady 25/03/19

W nawiązaniu do petycji złożonej przez Fundację Dr Bogusława J. Federa - Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości - w ramach swojej bezpłatnej działalności statutowej za pośrednictwem kanałów dostępowych uruchomionych przez Gminę Bobowa- przesyła w załączeniu linki: https://mikroporady.pl/instrukcje-i-regulaminy/regulaminy/procedura-regulamin-w-zakresie-bezpieczenstwa-i-ochrony-informacji , https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta które mogą okazać się przydatne z punktu widz...

Czytaj więcej

Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych powstanie w Bobowej 20/03/19

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Małopolskie Talenty – I, II etap edukacyjny – Gmina Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych. Całkowita wartość projektu wynosi 803 075,25 zł z czego uzyskane dofinansowanie stanowi aż 94,2...

Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 20/03/19

W dniu  25 marca 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.

Czytaj więcej

Google+ Click to listen highlighted text!