Artykuły z kategorii Wiadomości


Informacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej 25/04/19

Państwowa Inspekcja Sanitarna informuje, iż zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym gospodarstwa działające na rynku spożywczym, tj. podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią oraz podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego (zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane) obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej- art. 61 i 63 ust.1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z d...

Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 19/04/19

W dniu  23 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 10.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.

Czytaj więcej

Informacja 18/04/19

W dniu 19 kwietnia 2019 r. (Piątek) Urząd Miejski w Bobowej będzie czynny do godz. 13:00

Czytaj więcej

Profil Zaufany potwierdzisz w naszym urzędzie 08/04/19

Urząd Miejski w Bobowej dołączył do grona urzędów, w których funkcjonuje Punkt Potwierdzający Profil Zaufany. To dla nas kolejny krok na drodze ku „e-urzędowi”. Ministerstwo Cyfryzacji wyraziło zgodę na pełnienie przez Urząd Miejski w Bobowej funkcji Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany (PZ). Już teraz można go u nas potwierdzić, sprawdzić lub unieważnić. Profil Zaufany to bezpłatny podpis elektroniczny i alternatywa dla tego kwalifikowanego, przy pomocy którego...

Czytaj więcej

Bezpłatne szkolenia „Chronię Karpacką przestrzeń” 05/04/19

Czytaj więcej

Mikroporady 25/03/19

W nawiązaniu do petycji złożonej przez Fundację Dr Bogusława J. Federa - Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości - w ramach swojej bezpłatnej działalności statutowej za pośrednictwem kanałów dostępowych uruchomionych przez Gminę Bobowa- przesyła w załączeniu linki: https://mikroporady.pl/instrukcje-i-regulaminy/regulaminy/procedura-regulamin-w-zakresie-bezpieczenstwa-i-ochrony-informacji , https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta które mogą okazać się przydatne z punktu widz...

Czytaj więcej

Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych powstanie w Bobowej 20/03/19

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Małopolskie Talenty – I, II etap edukacyjny – Gmina Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych. Całkowita wartość projektu wynosi 803 075,25 zł z czego uzyskane dofinansowanie stanowi aż 94,2...

Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 20/03/19

W dniu  25 marca 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.

Czytaj więcej

Komunikat Komisariatu Policji w Bobowej 20/03/19

Informuje się, że dzielnicowy asp. Krzysztof Mirek w ramach zadania priorytetowego w swoim rejonie służbowym prowadzi zadanie prowadzące do zminimalizowania spożywania alkoholu w miejscach publicznych i demoralizacji osób nieletnich. Zadanie obejmuje rejon przyległy do budynków Szkoły Podstawowej w Siedliskach, gdzie jak wynika z uzyskanych przez Policję informacji dochodzi do gromadzenia się młodzieży, która spożywa tam alkohol, pali papierosy oraz zaśmieca wskazany obszar. Dochodzi tam równi...

Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej 20/02/19

W dniu 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) na godzinę 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Czytaj więcej

Informacja dla osób zainteresowanych demontażem i utylizacją wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków mieszkalnych oraz gospodarczych 15/02/19

Burmistrz Bobowej zaprasza wszystkie osoby zainteresowane demontażem i utylizacją wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków mieszkalnych oraz gospodarczych z obszaru Gminy Bobowa w 2020 roku do zgłaszanie się do pokoju nr 21 w Urzędzie Miejskim w Bobowej celem wypełnienia odpowiedniej deklaracji. Gdy będzie zainteresowanie mieszkańców tym tematem Gmina złoży  wniosek o dofinansowanie przedmiotowych prac. Przyjmowanie deklaracji trwać będzie do 28 lutego 2019 roku w godzinach pracy urzę...

Czytaj więcej

Remont pięciu sal gimnastycznych na terenie gminy 13/02/19

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 880 000,00 zł z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej”  na realizację zadania pn. „Remont 5 sal gimnastycznych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bobowa (Bobowa działka nr 814/2, 813/2, Wilczyska działka 673/3, Siedliska działka 458, Stróżna działka 693, Brzana działka 486)”

Czytaj więcej

Rozbudowano Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siedliskach 07/02/19

Burmistrz Bobowej informuje mieszkańców Gminy Bobowa o rozbudowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siedliskach, zlokalizowanego przy oczyszczalni ścieków, na pograniczu Bobowej i Siedlisk. Istniejący PSZOK został doposażony w kontenery na 7 dodatkowych frakcji odpadów, tj. kontenery na meble i inne odpady wielkogabarytowe, kontenery na odpady budowlane i rozbiórkowe, kontener na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, kontener na chemikalia, kube...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o najbliższej sesji Rady Miejskiej 24/01/19

W dniu  25 stycznia 2019 r. (piątek) o godzinie 13.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.

Czytaj więcej

LGD „Beskid Gorlicki” zaprasza do składania wniosków. 22/01/19

Od 21 stycznia 2019 do 04 lutego 2019 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki" przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez  społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.       Styczniowy nabór wniosków obejmuje operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej ora...

Czytaj więcej

Google+ Click to listen highlighted text!