Artykuły z kategorii Wiadomości


Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 11/02/20

W dniu  17 luty 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Podjęcie uchwał w sprawach: -przystą...

Czytaj więcej

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) 28/01/20

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej zwraca się do właścicieli nieruchomości/użytkowników nieruchomości na terenie gminy Bobowa o wypełnienie druku z...

Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 21/01/20

  W dniu  27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.   Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Pod...

Czytaj więcej

Działki w Strefie Aktywności Gospodarczej w Siedliskach przeznaczone do sprzedaży 21/01/20

Burmistrz Bobowej zawiadamia, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłosił publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytację) na sprzedaż nieruchomości na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Siedliskach. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Tarnowie przy ulicy Dąbrowskiego 8. Ogłoszenie o przetargu

Czytaj więcej

Konsultacje nad planem ochrony powietrza 20/01/20

Burmistrz Bobowej informuje, że Województwo Małopolskie przystąpiło do prac nad nowym Programem ochrony powietrza. Osoby zainteresowane tą tematyką mogą wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Informacje dotyczące spotkań konsultacyjnych i wstępne materiały dotyczące nowego Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego dostępne są na stronie https://powietrze.malopolska.pl

Czytaj więcej

Chcesz założyć firmę, jesteś przedsiębiorcą lub działasz w organizacji pozarządowej?  Masz pomysł i szukasz funduszy na jego realizację? Skorzystaj z dotacji w LGD „Beskid Gorlicki”  08/01/20

Od 13 stycznia do 27 stycznia 2020 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” przyjmować będzie wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez  społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabory obejmowały będą operacje w następujących zakresach: Podejmowanie działalności gospodarczej; ...

Czytaj więcej

Zakończono realizację zadania pn. Zakup wyposażenia do Domów Kultury w Gminie Bobowa na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej 08/01/20

Zakończono realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do Domów Kultury w Gminie Bobowa na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2019. Całkowity koszt zadania wynosi 220 000,00 zł, dofinansowanie w wysokości 80% stanowi kwotę 176 000,00 zł. W ramach zadania zakupiono: wyposażenie meblowe do Domów Lu...

Czytaj więcej

Ostrzeżenie metrologiczne nr 228 23/12/19

Czytaj więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 227 23/12/19

Czytaj więcej

Ostrzeżenie: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 23/12/19

Data i godzina wydania: 23.12.2019 - godz. 10:29 Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:34 Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień zagrożenia: 2 Ważność: od godz. 15:00 dnia 23.12.2019 do godz. 15:00 dnia 24.12.2019 Obszar: Zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie) Przebieg: W ciągu dnia, nocy oraz kolejnego dnia, w związku z prog...

Czytaj więcej

Ogłoszenie 23/12/19

W dniu 24 grudnia 2019 r. (tj. Wigilia) Urząd Miejski w Bobowej będzie czynny do godz. 12:00.

Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 23/12/19

W dniu  30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.   Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Uchwalenie Bud...

Czytaj więcej

Zakończono renowację cmentarza z okresu I wojny światowej 10/12/19

Zakończono realizację zadania pn. „Renowacja cmentarza z okresu I wojny światowej związanego z historią walk i męczeństwa Narodu Polskiego w Gminie Bobowa” dofinansowanego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Całkowity koszt zadania wyniósł 125 000,00 zł,  z czego dofinansowanie stanowiło 100 000,00 zł80%. W ramach zada...

Czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy – stanowiących mienie komunalne Gminy Bobowa 03/12/19

Wykazy najmu i dzierżawy

Czytaj więcej

Działki w Strefie Aktywności Gospodarczej w Siedliskach przeznaczone do sprzedaży 03/12/19

Burmistrz Bobowej zawiadamia o sporządzonym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Siedliskach.   Załącznik : Wykaz SAG Siedliska        

Czytaj więcej