Artykuły z kategorii Wiadomości


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy – stanowiących mienie komunalne Gminy Bobowa 03/12/19

Wykazy najmu i dzierżawy

Czytaj więcej

Działki w Strefie Aktywności Gospodarczej w Siedliskach przeznaczone do sprzedaży 03/12/19

Burmistrz Bobowej zawiadamia o sporządzonym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Siedliskach.   Załącznik : Wykaz SAG Siedliska        

Czytaj więcej

Informacja o podziale działek nr 788 i 289 w Siedliskach 02/12/19

Informacja Burmistrz Bobowej działając na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) informuje o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym tj. działki nr 788, nr 289 położonych w obrębie ewidencyjnym Siedliska, Gmina Bobowa. Szczegółowe informacje można uzyskać: tel. 18 35-14-300, wew. 26

Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 29/11/19

W dniu  2 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.   Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Informacja doty...

Czytaj więcej

Informacja ws. wyników badań wody – WODA JEST JUŻ ZDATNA DO SPOŻYCIA! 22/11/19

Gminna Jednostka Usług Komunalnych informuje, że w próbkach wody pobranych do badania w dniu 20 listopada 2019 r. (tj. w środę) przez akredytowane laboratorium PETROGEO Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych w Jaśle NIE STWIERDZONO OBECNOŚCI ŻADNYCH BAKTERII. Wyniki badań (skan dokumentu) Komunikat z dnia 22.11.2019 r. Państwowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach STWIERDZAJĄCY PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA. Decyzja wygaszająca wcześniejszą decyzję o bra...

Czytaj więcej

Komunikat dla mieszkańców, woda niezdatna do spożycia (aktualizacja 22.11.2019) 20/11/19

W związku z  decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach z dnia 20.11.2019r. stwierdzającego brak przydatności do spożycia wody dostarczanej przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w Bobowej, informuje się, że woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowywania posiłków. Woda może być wykorzystywana jedynie do celów sanitarnych tj. WC. W wyniku przeprowadzonych badań przez PSSE w Gorlicach stwierdzono obecności bakt...

Czytaj więcej

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 06/11/19

Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza w imieniu Gminy Bobowa podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn. „Zakup autobusu elektrycznego i stacji ładowania dla Gminy Bobowa”. Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 200 000 zł, a pozyskane dofinansowanie 1 870 000,00 zł. Zakup autobusu elektrycznego oraz uruchomienie stacji ładowania planowane jest do końca sierpnia 2020 r. Realizacja projektu ma na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza oraz ...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o terminie Sesji Rady Miejskiej 23/10/19

W dniu 28 października 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Informacja dotycząca analizy oś...

Czytaj więcej

Akcja Mural 30/09/19

Czytaj więcej

Informacja o terminie najbliższej sesji Rady Miejskiej w Bobowej 27/09/19

W dniu 30 września 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Informacja o realiza...

Czytaj więcej

Komunikat: Czasowe przerwy w dostawie wody 16/09/19

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej, informuje odbiorców, że w dniach  od  18.09.2019 r. do 19.09.2019 r.  z powodu przebudowy sieci wodociągowej, wystąpią czasowe przerwy w dostawie wody. Wyłączeniem zostaną objęte budynki przy ulicach: Bohaterów Bobowej, Wspólna, Polna, Potok. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej

Małopolski Tele-Anioł 16/09/19

Burmistrz Bobowej informuje, że Gmina Bobowa we współpracy z Urzędem Marszałkowskim realizuje projekt „Małopolski Tele-Anioł”. Celem projektu jest poprawa jakości życia osób starszych i niesamodzielnych m.in. poprzez wyposażenie w bezpłatnie opaski bezpieczeństwa, monitorujące sytuację zdrowotną. O projekcie Województwo Małopolskie wspiera osoby, które z powodów zdrowotnych, niepełnosprawności lub podeszłego wieku nie są...

Czytaj więcej

Uzupełniający otwarty nabór członka do Komitetu Rewitalizacji 12/09/19

Burmistrz Bobowej zarządzeniem nr 73/2019 z dnia 12 września 2019 r. ogłasza uzupełniający otwarty nabór członka do Komitetu Rewitalizacji w Gminie Bobowa w zakresie przedstawiciela Rady Miejskiej w Bobowej. Szczegółowe zasady naboru zostały określone w dokumentacji zamieszczonej poniżej. Zarządzenie – nabór do komitetu rewitalizacji Uchwała w sprawie określenia zasad działania Komitetu Rewitalizacji Formularz zgłoszeniowy członka komitetu

Czytaj więcej

Terminarz zebrań wiejskich 05/09/19

Czytaj więcej

Nowe godziny pracy kasy w Urzędzie Miejskim w Bobowej 28/08/19

W związku z reorganizacją Urzędu Miejskiego w Bobowej, a także wzrastającą ilością rozliczeń w formie elektronicznej od dnia 2 września 2019 r. kasa w Urzędzie Miejskim będzie czynna  w godzinach od 10:00 do 14:00.

Czytaj więcej

Google+ Click to listen highlighted text!