Artykuły z kategorii Wiadomości


Chcesz założyć firmę, jesteś przedsiębiorcą lub działasz w organizacji pozarządowej?  Masz pomysł i szukasz funduszy na jego realizację? Skorzystaj z dotacji w LGD „Beskid Gorlicki”  08/01/20

Od 13 stycznia do 27 stycznia 2020 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” przyjmować będzie wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez  społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabory obejmowały będą operacje w następujących zakresach: Podejmowanie działalności gospodarczej; ...

Czytaj więcej

Zakończono realizację zadania pn. Zakup wyposażenia do Domów Kultury w Gminie Bobowa na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej 08/01/20

Zakończono realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do Domów Kultury w Gminie Bobowa na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2019. Całkowity koszt zadania wynosi 220 000,00 zł, dofinansowanie w wysokości 80% stanowi kwotę 176 000,00 zł. W ramach zadania zakupiono: wyposażenie meblowe do Domów Lu...

Czytaj więcej

Działki w Strefie Aktywności Gospodarczej w Siedliskach przeznaczone do sprzedaży 08/01/20

Burmistrz Bobowej zawiadamia, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłosił publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytację) na sprzedaż nieruchomości na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Siedliskach. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Tarnowie przy ulicy Dąbrowskiego 8. Ogłoszenie o przetargu

Czytaj więcej

Ostrzeżenie metrologiczne nr 228 23/12/19

Czytaj więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 227 23/12/19

Czytaj więcej

Ostrzeżenie: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 23/12/19

Data i godzina wydania: 23.12.2019 - godz. 10:29 Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:34 Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień zagrożenia: 2 Ważność: od godz. 15:00 dnia 23.12.2019 do godz. 15:00 dnia 24.12.2019 Obszar: Zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie) Przebieg: W ciągu dnia, nocy oraz kolejnego dnia, w związku z prog...

Czytaj więcej

Ogłoszenie 23/12/19

W dniu 24 grudnia 2019 r. (tj. Wigilia) Urząd Miejski w Bobowej będzie czynny do godz. 12:00.

Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 23/12/19

W dniu  30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.   Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Uchwalenie Bud...

Czytaj więcej

Zakończono renowację cmentarza z okresu I wojny światowej 10/12/19

Zakończono realizację zadania pn. „Renowacja cmentarza z okresu I wojny światowej związanego z historią walk i męczeństwa Narodu Polskiego w Gminie Bobowa” dofinansowanego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Całkowity koszt zadania wyniósł 125 000,00 zł,  z czego dofinansowanie stanowiło 100 000,00 zł80%. W ramach zada...

Czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy – stanowiących mienie komunalne Gminy Bobowa 03/12/19

Wykazy najmu i dzierżawy

Czytaj więcej

Działki w Strefie Aktywności Gospodarczej w Siedliskach przeznaczone do sprzedaży 03/12/19

Burmistrz Bobowej zawiadamia o sporządzonym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Siedliskach.   Załącznik : Wykaz SAG Siedliska        

Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 29/11/19

W dniu  2 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.   Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Informacja doty...

Czytaj więcej

Informacja ws. wyników badań wody – WODA JEST JUŻ ZDATNA DO SPOŻYCIA! 22/11/19

Gminna Jednostka Usług Komunalnych informuje, że w próbkach wody pobranych do badania w dniu 20 listopada 2019 r. (tj. w środę) przez akredytowane laboratorium PETROGEO Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych w Jaśle NIE STWIERDZONO OBECNOŚCI ŻADNYCH BAKTERII. Wyniki badań (skan dokumentu) Komunikat z dnia 22.11.2019 r. Państwowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach STWIERDZAJĄCY PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA. Decyzja wygaszająca wcześniejszą decyzję o bra...

Czytaj więcej

Komunikat dla mieszkańców, woda niezdatna do spożycia (aktualizacja 22.11.2019) 20/11/19

W związku z  decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach z dnia 20.11.2019r. stwierdzającego brak przydatności do spożycia wody dostarczanej przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w Bobowej, informuje się, że woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowywania posiłków. Woda może być wykorzystywana jedynie do celów sanitarnych tj. WC. W wyniku przeprowadzonych badań przez PSSE w Gorlicach stwierdzono obecności bakt...

Czytaj więcej

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 06/11/19

Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza w imieniu Gminy Bobowa podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn. „Zakup autobusu elektrycznego i stacji ładowania dla Gminy Bobowa”. Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 200 000 zł, a pozyskane dofinansowanie 1 870 000,00 zł. Zakup autobusu elektrycznego oraz uruchomienie stacji ładowania planowane jest do końca sierpnia 2020 r. Realizacja projektu ma na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza oraz ...

Czytaj więcej

Google+ Click to listen highlighted text!