Artykuły z kategorii Wiadomości


XXVII Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 25/01/21

W dniu 25 stycznia 2021 r. odbyła się zdalna XXVII Sesja Rady Miejskiej. Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach: a) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Bobowej na 2021rok, b) przyjęcie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021rok, c) uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021”, d) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w...

Czytaj więcej

Ankieta dot. oceny potrzeb inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w perspektywie finansowej 2021-2027 19/01/21

W imieniu Ministerstwa Infrastruktury  Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej prosi   mieszkańców Gminy Bobowa o wypełnienie sondażowej ankiety elektronicznej nr 3 do konsumentów dotyczącej zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Ankieta jest dostępna na stronie internetowej  pod adresem: https://www.arcadis.com.pl/jakosc-wody-ankieta. Termin na wypełnienie ankiet to 22.01.2021r.

Czytaj więcej

Informacja o zdalnej Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 19/01/21

W dniu  25 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia planów pracy stałych Kom...

Czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych 15/01/21

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców dofinansowaniem do instalacji fotowoltaicznych, Burmistrz Bobowej informuje, że obecnie trwają prace nad przesunięciem oszczędności na ten cel w ramach realizowanego projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W przypadku uzyskania zgody na przesunięcie śr...

Czytaj więcej

Informacja ws. pracy Urzędu Miejskiego w Bobowej w Sylwestra 30/12/20

W dniu 31 grudnia 2020 roku (tj. czwartek) Urząd Miejski w Bobowej będzie czynny do godz. 1400.

Czytaj więcej

Informacja dotycząca popytu na grunty rolne 28/12/20

W związku z wystąpieniem Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Krakowie o udzielenie informacji dotyczącej popytu na grunty rolne ze strony miejscowych rolników, Burmistrz Bobowej przedstawia poniżej ankietę. W przypadku zainteresowania nabyciem gruntów określonych w ankiecie należy przedstawić uzupełnioną tabelę drogą elektroniczną lub pocztą w terminie do dnia 08.01.2021r.  TABELA POPYTU NA GRUNTY DO POBRANIA             &nbs...

Czytaj więcej

Gminny Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Bobowa 22/12/20

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm) informuje się, że w dniach od 22.12.2020 r. do 11.01.2021 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.:...

Czytaj więcej

Ogłoszenie ws. dodatkowego naboru wniosków na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii 17/12/20

Burmistrz Bobowej ogłasza dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie instalacji solarnych, pomp ciepła do podgrzewania c.w.u oraz kotłów c.o. na pellet dla budynków mieszkalnych. Instalacje będą realizowane w ramach obecnie trwającego projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramac...

Czytaj więcej

Informacja o zdalnej Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 16/12/20

W dniu 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Uchwalenie Budżetu Gminy Bobowa na 2021 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Fi...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o IV publicznym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach w gminie Bobowa 07/12/20

Ogłoszenie

Czytaj więcej

Ogłoszenie o III nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości w m. Siedliska, Gmina Bobowa 07/12/20

Ogłoszenie

Czytaj więcej

Wigilia dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Bobowej 03/12/20

Urząd Miejski w Bobowej będzie nieczynny w dniu 24 grudnia 2020 roku (tj. czwartek) w zamian za święto 26 grudnia 2020 r. przypadające w sobotę

Czytaj więcej

Jak załatwić sprawę w USC nie wychodząc z domu? 03/12/20

e-usługa dla obywateli Urząd Stanu Cywilnego w Bobowej przypomina, że nie wychodząc z domu, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu można złożyć przez Internet wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego. Jest to możliwe dzięki udostępnieniu tej usługi na platformie ePUAP, czyli Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej. Jednak chcąc skorzystać z tego udogodnienia trzeba mieć profil zaufany na ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. I...

Czytaj więcej

Nabór na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach klastra energii „Biała – Ropa” 02/12/20

Klaster energii „Biała – Ropa” ogłasza nabór dla zainteresowanych mieszkańców wszystkich gmin Ziemi Gorlickiej na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych. Dotyczy: instalacji solarnych, pomp ciepła, kotłów c.o. na pellet. Gwarantujemy: dofinansowanie 60 % kosztów netto instalacji; pełen proces inwestycyjny od inwentaryzacji dokumentacji, poprzez wykonawstwo do odbiorów włącznie; serwis urządzeń i pięcioletnią gwarancję firmy uznanej na rynku k...

Czytaj więcej

XXV Sesja Rady Miejskiej 26/11/20

W dniu 25 listopada 2020 r. odbyła się zdalna XXV Sesja Rady Miejskiej. Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach: a) zmiany uchwały nr III/27/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018r. szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i wysokości stawek tych dodatków a także zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu ...

Czytaj więcej