Artykuły z kategorii Wiadomości


Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego 22/02/18

Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r.  w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu informuje o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu posiada właściwość terytorialną d...

Czytaj więcej

Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet 21/02/18

Od 2018 r. zmianie uległy zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Jest to związane z rozporządzeniem KE z 2014 r., które nakazuje krajom członkowskim wdrożenie tzw. geoprzestrzennego formularza wniosku. Wnioski składane będą w formie elektronicznej. Służy do tego aplikacja eWniosekPius, dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pf. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje wsparcie techniczne, w każdej gminie województwa przeprowadzi szkolenia z obsługi aplik...

Czytaj więcej

Informacja o terminie sesji Rady Miejskiej 20/02/18

W dniu  27 luty 2018 r. (wtorek) o godzinie 13.30,  w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Interpelacje radnych. Zapytania i wnioski sołtysów. Podjęcie uchwał w sprawach: a) udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Po...

Czytaj więcej

Zimowe utrzymanie dróg 19/02/18

Urząd Miejski w Bobowej informuje, że za zimowe utrzymanie dróg publicznych, oraz chodników  odpowiedzialni są  zarządcy dróg: Drogi wojewódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie tel. 14 621-98-43, 572 720 300. Drogi powiatowe – Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach tel. 13 44-71-336, 698 962 724. Organizacją odśnieżania dróg gminnych zajmują się Sołtysi w poszczególnych Sołectwach Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 5 pkt. ...

Czytaj więcej

Powiatowe Targi Pracy w Gorlicach 13/02/18

Mamy przyjemność zaprosić na Powiatowe Targi Pracy wszystkich mieszkańców powiatu gorlickiego, a także inne zainteresowane osoby. Odbędą się one 28 lutego w Gorlickim Centrum Kultury, przy ul. Józefa Michalusa 4 (w godzinach 09:00-13:00). Wydarzenie jest organizowane przez firmę doradczo-szkoleniową- Pro Studio z Krakowa, we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Głównym celem wydarzenia jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, jak również umożliwienie przedsiębiorcom znalezienie odpowiedn...

Czytaj więcej

Warsztaty dla branży turystycznej 23/01/18

Małopolska Organizacja Turystyczna zaprasza przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw działających w Małopolsce na warsztaty branżowe. Warsztaty kierowane są do podmiotów prowadzących swoją działalność w obszarach turystyki: sportowo-rekreacyjnej (m.in. obiekty sportowe, wyciągi narciarskie, centra aktywnej turystyki, centra sportu i rekreacji, touroperatorzy), uzdrowiskowej (uzdrowiska, ośrodki spa wellness, kliniki, touroperatorzy), mile widziane również firmy prowadzące usługi ...

Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 17/01/18

W dniu 24 stycznia 2018 r. (środa) o godzinie 14.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Interpelacje radnych. 6. Zapytania i wnioski sołtysów. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji R...

Czytaj więcej

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 15/01/18

Chcesz założyć firmę, jesteś przedsiębiorcą lub działasz w organizacji pozarządowej? Masz pomysł i szukasz funduszy na jego realizację? Skorzystaj z dotacji! Od 9 stycznia do 23 stycznia 2018r  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez  społeczność...

Czytaj więcej

Granty w LGD „Beskid Gorlicki” 28/12/17

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” przyjmuje już wnioski o powierzenie grantu w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez  społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Granty to działanie nowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i podejścia LEADE...

Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 20/12/17

W dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 11;00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Interpelacje radnych. 6. Zapytania i wnioski sołtysów. 7. Uchwalenie Budżetu Gminy Bobowa na 2018 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Fi...

Czytaj więcej

Taryfy za wodę i ścieki będą ustalane przez krajowego regulatora 18/12/17

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej informuje, że od dnia 12 grudnia 2017 r. obowiązuje nowa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która zmienia system ustalania cen za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Według nowych przepisów o wysokości taryf za wodę i ścieki nie będzie decydował Samorząd Gminy – ceny ustalać będzie powołana przez Sejm RP nowa instytucja taryf za wodę i ścieki. Wody Polskie będą pełnić funkcję regulatora cen i od czerwca ...

Czytaj więcej

Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Bobowej zostanie zamknięta 06/12/17

Od dnia 1 stycznia 2018 r. nie będzie funkcjonować świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa przy ul. Grunwaldzkiej 18. Spowodowane jest to niską frekwencją, która uniemożliwia prawidłową realizację programów profilaktycznych stanowiących podstawę funkcjonowania świetlicy. Warunkiem realizacji programów jest uczestniczenie w zajęciach minimum 12 osób dziennie. Dokonana analiza obecności uczestników w zajęciach wykazała, że przeciętnie brało w nich udział 6 os...

Czytaj więcej

Konkurs „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2017” 27/11/17

Zapraszamy do udziału w konkursie "Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2017" na najlepsze działania Pracodawców na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Konkurs adresowany jest do wszystkich pracodawców (sektor publiczny/ prywatny/non-profit), którzy mają swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego i funkcjonują na rynku pracy nieprzerwanie przez okres przynajmniej 12 miesięcy przed dniem zgłosze...

Czytaj więcej

LGD „Beskid Gorlicki” zaprasza do składania wniosków 24/11/17

Od 04.12.2017 r. do 18.12.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki" prowadzić będzie nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pierwszy nabór wniosków obejmował będzie operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych. Beneficjentami pomocy w ramac...

Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 21/11/17

W dniu 27 listopada 2017 r. ( poniedziałek) o godzinie 11;00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Interpelacje radnych. 6. Zapytania i wnioski sołtysów. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: Zmieniająca uchwał...

Czytaj więcej

Google+ Click to listen highlighted text!