Artykuły z kategorii Wiadomości


Ogłoszenie o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 23/11/22

W dniu 28 listopada 2022r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Przyjęcie uchwał w sprawach: a) ustalenia stawki za 1 km...

Czytaj więcej

Doposażenie świetlicy w Bobowej w niezbędny sprzęt 22/11/22

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2022” w wysokości 30 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bobowej w niezbędny sprzęt”. Koszt całkowity zadania szacuje się na poziomie 60 000,00 zł. Planowany termin realizacji zadania przypada na 2022 rok. W ramach realizacji zadania świetlica wiejska w Bobowej zlokalizowana w budynku remizy OSP w Bo...

Czytaj więcej

Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych 04/11/22

INFORMACJA Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2236) Burmistrz Bobowej informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. Burmistrz Bobowej /-/ Wacław Ligęza

Czytaj więcej

Odbiór końcowy prac remontowych w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej 03/11/22

W dniu 03.11.2022 r. odbył się odbiór końcowy prac w ramach zadania pn. „Remont Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej”. Przedmiotem  odbioru było: wykonanie malowania w dodatkowym pomieszczeniu lekcyjnym renowacja drzwi wejściowych wymiana drzwi do piwnicy Zadanie pn. „Remont Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej” obejmowało również prace, które zostały odebrane we wrześniu bieżącego roku, a było to wykonanie: robót naprawczych i malo...

Czytaj więcej

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 27/10/22

W dniu  31 października 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątk...

Czytaj więcej

Portal Interesanta dostępny dla mieszkańców gminy Bobowa 18/10/22

W trosce o podnoszenie jakości oferowanych usług w Urzędzie Miejskim w Bobowej wdrożono tzw. Portal Interesanta będący elementem projektu, realizowanego i współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś. 2. Cyfrowa Małopolska, poddziałanie 2.1.1, pn. „Wdrożenie e-usług w małopolskich urzędach”. Wdrożony Portal Interesanta to narzędzie webowe służące w szczególności do przeglądania gminnych danych podatko...

Czytaj więcej

Ankieta w ramach realizacji „Diagnozy uzależnień behawioralnych” 10/10/22

Szanowni Państwo! Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa z Krakowa na zlecenie Gminy Bobowa realizuje „Diagnozę uzależnień behawioralnych”. W związku z tym prosimy o uzupełnienie anonimowej ankiety, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej Gminy, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy, a także zaplanowaniu odpowiednich działań profilaktycznych. Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy mają możliwość wypełnienia anoni...

Czytaj więcej

Konserwacja i renowacja Cmentarzy z I wojny światowej nr 132 w Bobowej i nr 134 w Siedliskach 06/10/22

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 102 992,00 zł na realizację zadania pn.: „Konserwacja i renowacja Cmentarzy z I wojny światowej nr 132 w Bobowej i nr 134 w Siedliskach” w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju 2022” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całkowity koszt zadania wynosi 140 600,13 zł.  Planowany termin realizacji zadania 30 listopad 2022 r. W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace: Konserwacja i...

Czytaj więcej

Wykaz punktów wydawania preparatów jodowych w Gminie Bobowa na wypadek zagrożenia radiacyjnego 05/10/22

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia w zakresie przechowywania, dystrybucji i podawania tabletek jodku potasu z rezerw strategicznych, zgromadzonych na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego oraz zaleceniami Wojewody Małopolskiego, Burmistrz Bobowej informuje, że na wypadek zagrożenia radiacyjnego na terenie Gminy Bobowa zostaną uruchomione punkty dystrybucji preparatu jodu w następujących lokalizacjach: Szkoła Podstawowa w Bobowej, Bobowa, ul Bohaterów Bobowej 6, 38-350 ...

Czytaj więcej

Odbiór pierwszego etapu prac w ramach zadania pn. „Remont Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej” 27/09/22

Dokonano odbioru pierwszego etapu prac w ramach zadania pn. „Remont Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej”. Przedmiotem odbioru było: Wykonanie robót naprawczych i malowania ścian budynku Renowacja drewnianych schodów Całkowity koszt I etapu prac wyniósł 177 398,31 . Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w kwocie 150 000,00 zł na realizację przedmiotowego zadania w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzi...

Czytaj więcej

Ogłoszenie Burmistrza Bobowej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Bobowa dla części działki 299/1 położonej w Siedliskach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 26/09/22

Ogłoszenie Ogłoszenie pon. o wyłoż. Siedliska dz. 299.1-1 Uchwała Siedliska dz. 299.1 wyłoż. 2 Prognoza Siedliska 299.1 Siedliska rys. dz 299.1 wyłoż. 2  

Czytaj więcej

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 20/09/22

W dniu 26 września 2022r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Informacja o realizacji bud...

Czytaj więcej

INFORMACJA O URUCHOMIENIU LINII KOMUNIKACYJNEJ NA TERENIE GMINY BOBOWA 02/09/22

Burmistrz Bobowej informuje, że Gmina Bobowa jako organizator publicznego transportu zbiorowego, uruchomiła gminne przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej: Wilczyska – Jankowa – Bobowa – Siedliska – Sędziszowa. Linia będzie funkcjonowała w okresie od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Operatorem przewozów jest Przedsiębiorstwo Przewozowo - Handlowe „LIBROPOL” Sp. Jawna z siedzibą w Siedliskach. Rozkład jazdy podany jest w załączniku rozkł...

Czytaj więcej

DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH 02/09/22

Gmina Bobowa otrzymała dopłatę z budżetu Wojewody Małopolskiego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2022 w kwocie 61 800,00 zł. Pozyskana dopłata jest przeznaczona na realizację zadań własnych gminy w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W ramach przyznanego dofinansowania została  uruchomiona gminna linia komunikacyjna na trasie: Wilczyska – Jankowa – Bobowa – Siedliska – Sędziszowa o łącznej d...

Czytaj więcej

Remont budynku remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobowej 24/08/22

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022” w wysokości 45 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Remont budynku remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobowej”. Koszt całkowity zadania szacuje się na poziomie 120 000,00 zł. Planowany termin realizacji zadania przypada na 2022 rok. W ramach zadania zostanie wykonany remont klatki schodowej w budynku, strychu, sali Orkiestry OSP w Bobowej oraz pomiesz...

Czytaj więcej

Zawartość | Menu | Dostępność