Artykuły z kategorii Wiadomości


Informacja dla przedsiębiorców 23/03/17

Biskup Tarnowski Andrzej Jeż podjął decyzję o zorganizowaniu Forum Duszpasterskiego dla Przedsiębiorców, które byłoby zapoczątkowaniem systematycznego duszpasterstwa ludzi biznesu. Polegałoby ono na przybliżaniu Katolickiej Nauki Społecznej Kościoła oraz na bezpośredniej formacji przedsiębiorców, mającej na celu umacnianie ich na drodze wiary i kierowania się w biznesie normami opartymi o prawo naturalne, Dekalog i Ewangelię. Wspomniane wyżej Forum jest zaplanowane na 8 maja br. z udziałem Wice...

Czytaj więcej

Ogłoszenie 22/03/17

W dniu 27 marca 2017 r. ( poniedziałek) o godzinie 11;00,  w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Interpelacje radnych. 6. Zapytania i wnioski sołtysów. 7. Informacja z działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa. 8. ...

Czytaj więcej

List prezesa KRUS do rolników 22/03/17

List prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do rolników ws. bezpieczeństwa pracy podczas kolejnego sezonu agrotechnicznego. LIST PREZESA KRUS

Czytaj więcej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe 02/03/17

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Bobowa na lata 2015-2030 (PDF)

Czytaj więcej

Konsultacje drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski 16/02/17

Burmistrz Bobowej informuje, że Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski odbywać się będą według harmonogramu zamieszczonego w tabeli zamieszczonej poniżej. INFORMACJA

Czytaj więcej

Terminarz zebrań wiejskich w 2017 07/02/17

Terminarz zebrań wiejskich w 2017

Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 07/02/17

W dniu 10 lutego  2017 r. ( piątek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej

Czytaj więcej

Harmonogram walnych zebrań OSP 26/01/17

HARMONOGRAM walnych zebrań sprawozdawczych w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Bobowa w 2017 roku

Czytaj więcej

Nowe zasady przy usuwaniu drzew 25/01/17

Urząd Miejski w Bobowej informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie: drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach (z wyłączeniem terenów wpisanych do rejestru zabytków) stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z pr...

Czytaj więcej

Informacja Zarząd Klubu HDK Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Miejskim w Bobowej 25/01/17

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Miejskim w Bobowej informuje, iż z uwagi na bardzo duże zainteresowanie zbiórkami krwi w powiecie gorlickim akcje honorowego oddawania krwi w Gminie Bobowa w 2017 roku odbędą się w dniach 23 kwietnia i 27 sierpnia (tj. niedziela). Serdecznie zapraszamy do udziału w akcjach. Informacje szczegółowe podane zostaną bliżej określonych terminów.

Czytaj więcej

Informacja Prezesa KRUS 05/01/17

Pismo Prezesa do Rolników (PDF) Zakres ubezpieczenia dzieci rolników (PDF) Zakres i kwoty świadczeń (PDF)

Czytaj więcej

23 grudnia 2016 Urząd Miejski w Bobowej pracuje do 13:00 22/12/16

INFORMACJA W dniu 23 grudnia 2016 roku (tj. piątek) Urząd Miejski w Bobowej będzie czynny do godz. 1300.

Czytaj więcej

LGD zaprasza do składania fiszek projektowych! 25/11/16

W związku z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” poszukuje ciekawych pomysłów na realizację projektów grantowych w obszarze: kultury, turystyki oraz integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców. Projekty te mają przyczyniać się do realizacji celów LSR tj.: poprawy atrakcyjności turystycznej obszaru oraz wzmocnieniu kapitału społecznego i kulturowego. Zachęcamy do składania fiszek – na ich bazie ...

Czytaj więcej

Bobowski Samorząd Przyjazny Energii 28/10/16

Gmina Bobowa została laureatem ogólnopolskiego konkursu "Samorząd Przyjazny Energii". Kapituła Konkursu wysoko oceniła działania Samorządu Gminy Bobowa na rzecz niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, wskazując Gminę Bobowa jako laureata konkursu. Stało się tak dzięki inwestycjom Gminy w nowoczesne rozwiązania energetyczne, takie jak: panele fotowoltaiczne pomagające oszczędzić energię elektryczną, zabezpieczenie strategicznych miejsc na terenie gminy w agregaty prądotwórcze,...

Czytaj więcej

Pod koniec września rusza nabór na „małe przetwórstwo” dla rolników 18/10/16

29. września rusza nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i będzie trwał do 28. października 2016 r. Program „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” przeznaczony jest dla rolników, domowników lub małżonków rolników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Aby otrzymać pomoc finansową konieczne jest założenie działalności gosp...

Czytaj więcej

Google+ Click to listen highlighted text!