Remont drogi gminnej Nr 270225K Bobowa – ul. Pocztowa wraz z placem przy Przedszkolu Samorządowym w Bobowej 22/06/18

Treść ogłoszenia:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=baf2c416-569b-4a1e-aa2e-5329a94bf894

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ


k.z.