Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stróżna gm. Bobowa- etap II, zad. 4 oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bobowa gm. Bobowa – część II 23/08/17

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ:


k.z.