Dane teleadresowe

 

GMINA BOBOWA

URZĄD MIEJSKI W BOBOWEJ

Rynek 21
38-350 Bobowa

NIP: 738-212-99-65
REGON: 491892050

Rynek 21
38-350 Bobowa

NIP: 738-10-22-047
REGON: 000535959

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek

7.30 – 15.30

Nr rachunku bankowego (opłata skarbowa, inne dochody):

61879710130010010002020011

 

Telefony:
(0-prefix-18) 35-14-300
(0-prefix-18) 35-14-034

Wykaz numerów wewnętrznych:

21 – FAX
20 – Sekretariat, Ewidencja Działalności Gospodarczej – Karolina Welsandt
24 – Sekretarz – Zdzisława Iwaniec
25 – Pozyskiwanie środków zewnętrznych, Projekty – Małgorzata Kojder, Barbara Mucha
26 – Gospodarka Komunalna, Ochrona Środowiska – Kinga Witek, Małgorzata Setlak
27 – Urząd Stanu Cywilnego – Agata Wrona, Kinga Madej
27 – Ewidencja Działalności Gospodarczej – Kinga Madej
28 – Obrona Cywilna – Artur Forczek
28 – Ochrona Danych, Dostępność – Dariusz Oleksowicz
29 – Kasa
30 – Podatki – Dorota Głąb, Justyna Wiejaczka
32 – Księgowość – Ewa Langer
33 – Księgowość – Dorota Krok, Małgorzata Ćwiklik
34 – Ewidencja Ludności, Biuro Rady Miejskiej – Karolina Chmura-Urbaś
35 – Skarbnik – Danuta Żarnowska
36 – Budownictwo, Zagospodarowanie przestrzenne, Gospodarka nieruchomościami – Grzegorz Janota, Joanna Małek
37 – Inwestycje, Obsługa programu „Czyste powietrze” – Janusz Fugiel, Agnieszka Damian, Justyna Fryczek
38 – Ośrodek Pomocy Społecznej – Anna Teper, Agnieszka Niemczyńska, Beata Kopczyńska, Beata Szafraniec, Jadwiga Kmak, Wioletta Magiera, Anna Goleń, Dorota Pudełko
38 – Świadczenia Rodzinne – Agnieszka Zięba, Marzena Rafa, Marta Sienkiewicz
38 – Ośrodek Pomocy Społecznej – Księgowość – Elżbieta Krok

Urzędowe adresy e-mail:

umbobowa.pl – ogólny adres Urzędu Miejskiego
burmistrzum.bobowa.pl – adres Burmistrza Bobowej
sekretarzum.bobowa.pl
– adres Sekretarza Urzędu Miejskiego
sekretariatum.bobowa.pl
– adres sekretariatu Urzędu Miejskiego
skarbnikum.bobowa.pl
– adres Skarbnika Gminy
ksiegowoscum.bobowa.pl
– adres Głównego Księgowego Urzędu Miejskiego
podatkium.bobowa.pl
– adres Podatków gminnych
inwestycjeum.bobowa.pl
– adres referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego (kierownik referatu)
budownictwoum.bobowa.pl
– adres referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego (dział budownictwa)
geodezjaum.bobowa.pl
– adres referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego (dział geodezji)
gospodarkaum.bobowa.pl
– adres referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego (dział komunalny)
ewludum.bobowa.pl
– adres Ewidencji Ludności Gminy
uscbobowa.pl
– adres Urzędu Stanu Cywilnego
gcrbobowa.pl
– adres Gminnego Centrum Reagowania
gopsbobowa.pl
– adres Ośrodka Pomocy Społecznej
srbobowa.pl
– adres Świadczeń Rodzinnych
zeasbobowa.pl
– adres Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół
ckbobowa.pl
– adres Centrum Kultury i Promocji


Zawartość | Menu | Dostępność