Dane teleadresowe

 

GMINA BOBOWA

URZĄD MIEJSKI W BOBOWEJ

Rynek 21
38-350 Bobowa

NIP: 738-212-99-65
REGON: 491892050

Rynek 21
38-350 Bobowa

NIP: 738-10-22-047
REGON: 000535959

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek

7.30 – 15.30

Nr rachunku bankowego (opłata skarbowa, inne dochody):

61879710130010010002020011

 

Telefony:
(0-prefix-18) 35-14-300
(0-prefix-18) 35-14-034

Wykaz numerów wewnętrznych:

21 – FAX
20 – Sekretariat, Ewidencja Działalności Gospodarczej – Karolina Welsandt
24 – Sekretarz – Joanna Małek
25 – Pozyskiwanie środków zewnętrznych, Projekty – Małgorzata Kojder, Barbara Mucha
26 – Gospodarka Komunalna, Ochrona Środowiska – Tomasz Łuczkiewicz, Piotr Gazda
27 – Urząd Stanu Cywilnego – Agata Wrona
28 – Inwestycje, Remonty  Grzegorz Szklanny, Jadwiga Cyrnek
29 – Kasa
30 – Podatki – Dorota Głąb, Justyna Wiejaczka
32 – Księgowość – Ewa Langer, Weronika Fyda
33 – Księgowość – Małgorzata Ćwiklik, Joanna Rybowicz
34 – Ewidencja Ludności, Biuro Rady Miejskiej – Karolina Chmura-Urbaś, Dominika Lorek
35 – Skarbnik – Dorota Krok
36 – Zagospodarowanie przestrzenne, Gospodarka nieruchomościami – Karolina Górska, Arkadiusz Gucwa
37 – Inwestycje, Obsługa programu „Czyste powietrze” – Janusz Fugiel, Agnieszka Damian, Justyna Fryczek
39 Obrona Cywilna – Artur Forczek
39 Ochrona Danych, Dostępność, Profile Zaufane – Dariusz Oleksowicz
38 – Ośrodek Pomocy Społecznej – Anna Teper, Agnieszka Niemczyńska, Beata Szafraniec, Dorota Pudełko, Karolina Dziedzic-Nidecka, Klaudia Zięcina, Magdalena Tarasek-Gigoń, Edyta Wiatr
38 – Świadczenia Rodzinne – Agnieszka Zięba, Marzena Rafa, Marta Sienkiewicz
38 – Ośrodek Pomocy Społecznej – Księgowość – Elżbieta Krok

Urzędowe adresy e-mail:

umbobowa.pl – ogólny adres Urzędu Miejskiego
burmistrzbobowa.pl – adres Burmistrza Bobowej
sekretarzbobowa.pl
– adres Sekretarza Urzędu Miejskiego
sekretariatbobowa.pl
– adres sekretariatu Urzędu Miejskiego
skarbnikbobowa.pl
– adres Skarbnika Gminy
ksiegowoscbobowa.pl
– adres Głównego Księgowego Urzędu Miejskiego
podatkibobowa.pl
– adres Podatków gminnych
inwestycjebobowa.pl
– adres referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego (kierownik referatu)
budownictwobobowa.pl
– adres referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego (dział budownictwa)
geodezjabobowa.pl
– adres referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego (dział geodezji)
gospodarkabobowa.pl
– adres referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego (dział komunalny)
ewludbobowa.pl
– adres Ewidencji Ludności Gminy
uscbobowa.pl
– adres Urzędu Stanu Cywilnego
gcrbobowa.pl
– adres Gminnego Centrum Reagowania
gopsbobowa.pl
– adres Ośrodka Pomocy Społecznej
srbobowa.pl
– adres Świadczeń Rodzinnych
cuwbobowa.pl
– adres Centrum Usług Wspólnych Gminy Bobowa
ckbobowa.pl
– adres Centrum Kultury i Promocji


Zawartość | Menu | Dostępność