Artykuły z kategorii Zamówienia publiczne


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Bobowej” 22/09/20

ogłoszenie o wyborze oferty

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Bobowej” 21/09/20

Zaproszenie do złożenia oferty

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację dostawy i montażu wiaty przystankowej w ramach zadania pn. „Powstanie miejsca wypoczynku w Gminie Bobowa” 17/09/20

Zapytanie ofertowe II - wiata przystankowa zal nr 1 - formularz ofertowy zal nr 2 - oświadczenie - spełnienie warunków zal nr 3 - wykaz prac zal nr 4 - oświadczenie o wykluczeniu zal nr 5 - wzór umowy zal nr 6 - specyfikacja

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu postępowania na realizację dostawy i montażu wiaty przystankowej w ramach zadania pn. „Powstanie miejsca wypoczynku w Gminie Bobowa” 17/09/20

Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert na realizację dostawy i montażu wiaty przystankowej w ramach zadania pn. „Powstanie miejsca wypoczynku w Gminie Bobowa” 17/09/20

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na opracowania „Przebudowy odcinka drogi gminnej nr K270212 Wilczyska – PKP – Moroń w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa” 17/09/20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Unieważnienie postępowania na Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: „Remont drogi gminnej Nr 270087K Bobowa odcinek nr 1 w km 0+000 – 0+293 oraz odcinek nr 2 0+309 – 0+490 w miejscowości Bobowa, gmina Bobowa” 14/09/20

Unieważnienie

Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza Bobowej w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania, z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w ramach projektu „Aktywny Senior” 11/09/20

Rozstrzygnięcie konkursu

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Bobowej” 11/09/20

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO dla inwestycji: „Remont drogi gminnej Nr 270087K Bobowa odcinek nr 1 w km 0+000 – 0+293 oraz odcinek nr 2 0+309 – 0+490 w miejscowości Bobowa, gmina Bobowa” 09/09/20

Zaproszenie do złożenia oferty zał nr 1 - formularz ofertowy zał nr 2 - wykaz osób zał-nr-3-umowa-nadzór-inwestorski

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację dostawy i montażu wiaty przystankowej w ramach zadania pn. „Powstanie miejsca wypoczynku w Gminie Bobowa” 09/09/20

Zapytanie ofertowe zał nr 1 - formularz ofertowy zał nr 2 - oświadczenie - spełnienie warunków zał nr 3 - wykaz prac zał nr 4 - oświadczenie o wykluczeniu zał nr 5 - wzór umowy zał nr 6 - specyfikacja  

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: „Remont drogi gminnej Nr 270087K Bobowa odcinek nr 1 w km 0+000 – 0+293 oraz odcinek nr 2 0+309 – 0+490 w miejscowości Bobowa, gmina Bobowa” 07/09/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji Projektowej na „Przebudowę odcinka drogi gminnej nr K270212 Wilczyska – PKP – Moroń w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa” 04/09/20

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na opracowanie „Dokumentacji projektowej przebudowy pompowni ścieków P4 zlokalizowanej na działce nr 374 w m. Bobowa” 04/09/20

informacja z wyboru oferty

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na: „Przebudowę odcinka drogi gminnej nr K270212 Wilczyska – PKP – Moroń w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa” 01/09/20

Zapytanie ofertowe z 31 08 2020 r Załącznik nr 1 - Załącznik graficzny Załącznik Nr 2- Oświadczenie Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 4 - Wzór umowy

Czytaj więcej