Artykuły z kategorii Zamówienia publiczne


Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Wyznaczenie i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bobowa 30/12/22

Zapytanie ofertowe załącznik_nr_1 załącznik_nr_2 załącznik_nr_3 załącznik_nr_4  

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej w Sędziszowej na przedszkole, żłobek oraz pomieszczenia biurowe” 28/12/22

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej w Sędziszowej na przedszkole, żłobek oraz pomieszczenia biurowe” 19/12/22

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej w Sędziszowej na przedszkole, żłobek oraz pomieszczenia biurowe” 13/12/22

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe załącznik nr 1 formularz ofertowy załącznik nr 2 i 2a wykaz osób i o. spełnienie warunków załącznik nr 3 - Wzór umowy  

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróżna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 16/11/22

Zawiadomienie o wyborze najkorzytsniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bobowej w niezbędny sprzęt” 15/11/22

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bobowej w niezbędny sprzęt”, w tym: zakup, dostawa i montaż wyposażenia meblowego – część I zamówienia, zakup, dostawa i montaż nagłośnienia – część II zamówienia. Ogłoszenie

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bobowej w niezbędny sprzęt” 15/11/22

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bobowej w niezbędny sprzęt”, w tym: zakup dostawa i montaż wyposażenia meblowego – część I zamówienia, zakup, dostawa i montaż nagłośnienia – część II zamówienia. Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróżna” 10/11/22

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup, dostawę i montaż wyposażenia meblowego i nagłośnienia w ramach realizacji zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bobowej w niezbędny sprzęt” 02/11/22

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Załącznik Nr 3 - Umowa z Wykonawcą Załącznik nr 4 - meble - część I Załącznik nr 4 - nagłośnienie - część II  

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróżna” 02/11/22

Ogłoszenie o zamówieniu SWZ zał. nr 1.1 do SWZ - Przedmiar robót zał. 1.2 - Projekt budowlany - do pobrania tutaj zał. nr 1.3 do SWZ - STWiORB zał. nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy zał. nr 3 do SWZ - Oświadczenia o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczenia zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie ubiegających się wspólnie zał. nr 5 do SWZ - Wykaz wykonanych robót zał. nr 6 do SWZ - Wykaz osób zał. nr 7 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej zał. nr 8 do SW...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie na zadanie Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz szacunkowego zestawienia kosztów dla projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bobowa” 11/10/22

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert na zadanie Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz szacunkowego zestawienia kosztów dla projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bobowa” 10/10/22

Informacja z otwarcia ofert 

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz szacunkowego zestawienia kosztów dla projektu pn. “Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Bobowa” 03/10/22

Zaproszenie do złożenia oferty Umowa Oświadczenie Formularz oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. “Remont budynku remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobowej” 23/09/22

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn. “Remont budynku remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobowej” 23/09/22

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Zawartość | Menu | Dostępność