Artykuły z kategorii Zamówienia publiczne


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: “Remont sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzana wzdłuż drogi powiatowej, i w m. Siedliska wzdłuż drogi wojewódzkiej.” 24/08/21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert “Remont sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzana wzdłuż drogi powiatowej, i w m. Siedliska wzdłuż drogi wojewódzkiej.” 23/08/21

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na „Remont sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzana wzdłuż drogi powiatowej i w m. Siedliska wzdłuż drogi wojewódzkiej.” 18/08/21

Zaproszenie do złożenia oferty Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - remont sieci oświetlenia - usunięcie awarii-DW977w m. Siedliska specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - remont sieci oświetlenia - usunięcie awarii - Brzana Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6  

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa” 16/08/21

SKM_C250i21081608070

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Konkurs ofert na zadanie publiczne z zakresu kultury – wyposażenie orkiestr dętych w 2021 r. 16/08/21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. Konkurs ofert na zadanie publiczne z zakresu kultury – wyposażenie orkiestr dętych w 2021 r. 13/08/21

Informacja z otwarcia ofert  

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa 11/08/21

Informacja z otwarcai ofert.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania pn. Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej w Wilczyskach 09/08/21

ogłoszenie o wyborze oferty  

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej w Wilczyskach 09/08/21

informacja z otwarcia ofert - boisko wilczyska

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa” 02/08/21

Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 - projekt umowy Załącznik Nr 3 - oświadczenie Załącznik Nr 4 - Protokół odbioru prac pomiędzy właścicielami nieruchomości i wykonawcą Załącznik Nr 5 - Oświadczenie

Czytaj więcej

Informacja o wyborze wykonawcy na realizację zadania pn.: „Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach” – etap III 02/08/21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: „Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach” – etap III 29/07/21

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadania pn.: Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla strażaków ochotników z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Bobowa 27/07/21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla strażaków ochotników z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Bobowa 27/07/21

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY realizację zadania pn. “Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej w Wilczyskach” 22/07/21

Zapytanie ofertowe zal nr 1 - formularz ofertowy zal nr 2- oswiadczenie - spełnienie warunków zal nr 3 -wykaz prac zal nr 4- oświadczenie o wykluczeniu zal nr 5 - wzór umowy zal nr 6 -projekt budowlany zal nr 7 -przedmiar robót

Czytaj więcej