Artykuły z kategorii Zamówienia publiczne


Zakup i dostawa fabrycznie nowych 50 laptopów wraz z zestawem słuchawkowym w ramach realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła + w Gminie Bobowa” 17/11/20

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cdc21c75-d119-40bc-ac4c-c5ab1e5a511a Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w m. Siedliska gm. Bobowa” 13/11/20

Zawiadomienie

Czytaj więcej

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą dotyczący postępowania pn. „Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Siedliskach – gmina Bobowa” 12/11/20

wniosek o przedłużenie związania z ofertą

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w m. Siedliska gm. Bobowa” 12/11/20

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej: „Budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w m. Siedliska gm. Bobowa” 09/11/20

zaproszenie do złożenia oferty zał. nr 1 - szkic graficzny Załącznik Nr 2- Oświadczenie Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy projekt umowy - zał nr 4

Czytaj więcej

Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bobowa oraz odbiór i transport niesegregowanych odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych z nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bobowa w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 04/11/20

Numer sprawy RIiGK.271.12.2020. Zamawiający informuje że ogłoszenie o niniejszym zamówieniu SIWZ i inne dokumenty dotyczące postępowania są opublikowane i dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/387984

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Remont samochodu ratowniczo – gaśniczego w ramach zadania pn.: „Udzielenie pomocy finansowej w 2020 roku z budżetu Województwa Gminie Bobowa na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego” 02/11/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF

Czytaj więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę punktu selektywnej zbiórki odpadów w Siedliskach – gmina Bobowa” 02/11/20

Zawiadomienie o unieważnieniu cz. II zamówienia

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na Remont samochodu ratowniczo – gaśniczego w ramach zadania pn.: „Udzielenie pomocy finansowej w 2020 roku z budżetu Województwa Gminie Bobowa na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego” 30/10/20

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Remont samochodu ratowniczo – gaśniczego w ramach zadania pn.: „Udzielenie pomocy finansowej w 2020 roku z budżetu Województwa Gminie Bobowa na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego” 22/10/20

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Formularz oferty. Załącznik Nr 2 Oświadczenie Załącznik nr 3 Umowa z Wykonawcą - projekt wóz strażacki Załącznik nr 4 Specyfikacja  

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Siedliskach – gmina Bobowa” 21/10/20

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siedliskach – Gmina Bobowa 13/10/20

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a81cc70b-a2c6-4beb-85da-0fdd1540067d Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ Sprostowanie treści SIWZ (15.10.2020 r.) SPROSTOWANIE Odpowiedź na pytanie (16.10.2020 r.) ODPOWIEDŹ Korekta załącznika nr 6 - wzór oferty (16.10.2020 r.) KOREKTA

Czytaj więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę punktu selektywnej zbiórki odpadów w Siedliskach – gmina Bobowa” 12/10/20

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej

Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siedliskach – Gmina Bobowa 02/10/20

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e4527d2e-cb58-4c40-be1f-4a8c3f85445f Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ (09.10.2020)

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY realizację dostawy i montażu wiaty przystankowej w ramach zadania pn. „Powstanie miejsca wypoczynku w Gminie Bobowa” 30/09/20

zapytanie ofertowe - wiata III zał nr 1 - formularz ofertowy zał nr 2 - oświadczenie - spełnienie warunków zał nr 3 - wykaz prac zał nr 4 - oświadczenie o wykluczeniu zał nr 5 - wzór umowy zał nr 6 - specyfikacja  

Czytaj więcej