Artykuły z kategorii Zamówienia publiczne


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej nr 270228K Siedliska – Sędziszowa – Starodroże drogi wojewódzkiej nr 981 w km 0+615-1+425 w miejscowości Siedliska i Sędziszowa” 29/06/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej nr 270228K Siedliska – Sędziszowa – Starodroże drogi wojewódzkiej nr 981 w km 0+615-1+425 w miejscowości Siedliska i Sędziszowa” 29/06/20

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bobowa oraz Projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bobowa 25/06/20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na realizację zadania pn. PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr K270288K Siedliska – Starodroże drogi wojewódzkiej nr 981 w km 0+615 – 1+425 w miejscowości Siedliska i Sędziszowa 25/06/20

Zaproszenie do złożenia oferty zal nr 1 -formularz ofertowy zal nr 2 - wykaz osób zal nr 3 - umowa - nadzór inwestorski

Czytaj więcej

Unieważnienie postępowania na Wykonanie dokumentacji projektowej na: „Przebudowę odcinka drogi gminnej nr K270212 Wilczyska – PKP – Moroń w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa” 25/06/20

Unieważnienie

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji Projektowej na „Przebudowę odcinka drogi gminnej nr K270212 Wilczyska – PKP – Moroń w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa 23/06/20

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 270228K Siedliska-Sędziszowa -Starodroże drogi wojewódzkiej nr 981 w km 0+615 – 1+425 w miejscowości Siedliska i Sędziszowa” 22/06/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu w ramach zadania pn.: „Wyposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w umundurowanie służące przygotowaniu młodych druhów do udziału w zawodach sportowo – pożarniczych oraz halowych zawodach MDP” 19/06/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na: „Przebudowę odcinka drogi gminnej nr K270212 Wilczyska – PKP – Moroń w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa 19/06/20

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 - Załącznik graficzny Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 4 - Wzór umowy    

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert na zakup i dostawę sprzętu w ramach zadania pn.: „Wyposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w umundurowanie służące przygotowaniu młodych druhów do udziału w zawodach sportowo – pożarniczych oraz halowych zawodach MDP” 18/06/20

Informacja z otwarcia ofert PDF

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na opracowanie p.n. „Rewitalizacja i rozwój zieleni na terenie Miasta Bobowa” 18/06/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Rewitalizacja i rozwój zieleni na terenie Miasta Bobowa” 17/06/20

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 270228K Siedliska-Sędziszowa -Starodroże drogi wojewódzkiej nr 981 w km 0+615 – 1+425 w miejscowości Siedliska i Sędziszowa” 16/06/20

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert na zadania pn. Zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla strażaków ochotników z wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Bobowa 15/06/20

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla strażaków ochotników z wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Bobowa” 15/06/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF

Czytaj więcej