Artykuły z kategorii Zamówienia publiczne


Budowa skateparku oraz budynku z przeznaczeniem na Centrum Aktywnego Wypoczynku 30/03/20

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5989bca9-7645-424c-b63b-7839cf0fa6b2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na: przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 981 z drogą gminną Wilczyska – Jeżów – Moroń II w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa oraz przebudowę przepustu pod drogą gminną nr K270218 Wilczyska – Jeżów (Musiał) w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa. 24/03/20

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na: przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 981 z drogą gminną Wilczyska – Jeżów – Moroń II w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa. przebudowę przepustu pod drogą gminną nr K270218 Wilczyska – Jeżów (Musiał) w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa. Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 i 2 Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Załącznik Nr 4 - Formularz ofertowy ...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wilczyskach” 23/03/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wilczyskach” 12/03/20

Informacja z otwarcia ofert   

Czytaj więcej

Wykonanie kompletu opracowań kosztorysowych oraz dokumentacji technicznych dotyczących remontu infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych w gminie Bobowa 03/03/20

Informacja z otwarcia ofert (PDF)

Czytaj więcej

Wykonanie kompletu opracowań kosztorysowych oraz dokumentacji technicznych dotyczących remontu infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych w gminie Bobowa 27/02/20

Zapytanie ofertowe Formularz oferty Umowa Oświadczenie

Czytaj więcej

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wilczyskach 25/02/20

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b2e0acb5-9ba3-498f-ab69-9208d2f78208   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ Odpowiedź na pytanie: ODPOWIEDŹ Załącznik: Wilczyska-przedmiar 09 03 2020

Czytaj więcej

Plan zamówień publicznych na 2020 rok 20/01/20

Plan zamówień (PDF)

Czytaj więcej

Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej 07/01/20

Informacja z otwarcia ofert na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu

Czytaj więcej

Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej 07/01/20

Informacja o wyborze Wykonawcy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej

Czytaj więcej

Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej 02/01/20

Informacja z otwarcia ofert na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (PDF)

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej 30/12/19

formularz oferty oswiadczenie umowa zapytanie skan

Czytaj więcej

Usługi geodezyjne do realizacji w 2020r. na rzecz Gminy Bobowa 27/12/19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej 24/12/19

Zapytanie ofertowe zal nr 1 - formularz ofertowy zal nr 2- oświadczenie o warunkach zal nr 3 -umowa

Czytaj więcej

Wybór wykonawcy usługi audytu wewnętrznego w Gminie Bobowa w 2020 r. 19/12/19

W postępowaniu o wybór wykonawcy usługi audytu wewnętrznego w Gminie Bobowa w 2020 r. najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Iwona Czerwień „Audyt@Finanse”. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 2 900 zł. W postępowaniu zostały złożone następujące oferty (nazwa Wykonawcy, ofertowana cena): Iwona Czerwień „Audyt@Finanse”, 2 900,00 zł, Biuro Audytu Anna Ziembicka, 3 075,00 zł Andrzej Hawran, 3 998,00 zł, SKARBNIK Audyt doradztwo finansowe i gospodarcze, 5 535,00 zł

Czytaj więcej