Artykuły z kategorii Zamówienia publiczne


Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania pn.: “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa” 04/07/22

Ogłoszenie

Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Kompleksowa wymiana szafy sterowniczej wraz z osprzętem elektronicznym na przepompowni ścieków w Jankowej 01/07/22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: „Renowacja i konserwacja murowanej kapliczki słupkowej z XIX w. z figurą Chrystusa Frasobliwego położonej w Siedliskach, działka 192/2, Gmina Bobowa” – etap II 29/06/22

Ogłoszenie o wyborze oferty

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa” 29/06/22

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Kompleksowa wymiana szafy sterowniczej wraz z osprzętem elektronicznym na przepompowni ścieków w Jankowej 29/06/22

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: „Renowacja i konserwacja murowanej kapliczki słupkowej z XIX w. z figurą Chrystusa Frasobliwego położonej w Siedliskach, działka 192/2, Gmina Bobowa” – etap II 29/06/22

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa” 21/06/22

ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 - projekt umowy Załącznik Nr 3 - oświadczenie Załącznik Nr 4 - Protokół odbioru prac pomiędzy właścicielami nieruchomości i wykonawcą Załącznik Nr 5 - Oświadczenie  

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn. „Kompleksowa wymiana szafy sterowniczej wraz z osprzętem elektronicznym na przepompowni ścieków w Jankowej.” 20/06/22

Zapytanie ofertowe SZ_załącznik_nr_1_20.06.2022 SZ_załącznik_nr_2_20.06.2022 SZ_załącznik_nr_3_20.06.2022 SZ_załącznik_nr_4_20.06.2022

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Renowacja i konserwacja murowanej kapliczki słupkowej z XIX w. z figurą Chrystusa Frasobliwego położonej w Siedliskach, działka 192/2, Gmina Bobowa” – etap II 20/06/22

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Załącznik Nr 1- Program Prac Konserwatorskich Załącznik Nr 2 - Przedmiar Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy Załącznik nr 4 - Oświadczenie Załącznik nr 5 - Projekt umowy Kapliczka Stróżna

Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę organizacji kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bobowa w 2022 roku 14/06/22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie “Remont dróg gminnych na terenie Bobowa w 2022 r.” 06/05/22

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert na zadanie “Remont dróg gminnych na terenie Bobowa w 2022 r.” 06/05/22

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn. “Remont dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2022r.” 29/04/22

Zapytanie ofertowe zał. nr 1 - formularz ofertowy zał. nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w post. zał. nr 3 - projekt umowy

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w roku 2022 29/04/22

Zapytanie ofertowe

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2022r.” 22/04/22

Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej

Zawartość | Menu | Dostępność