Artykuły z kategorii Zamówienia publiczne


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIiGK 271.14.2020. Nazwa zadania „Dostawa pierwszego wyposażenia sal lekcyjnych – w ramach zadania p.n. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wilczyskach” 22/12/20

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie „Usługi audytu wewnętrznego w Gminie Bobowa na rok 2021” 22/12/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Dostawa pierwszego wyposażenia sal lekcyjnych – w ramach zadania pn. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wilczyskach” 17/12/20

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania: Bobowa – dostawa i montaż prasy ślimakowej – dodatkowe zadanie 16/12/20

zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania „Bobowa – dostawa i montaż prasy ślimakowej – dodatkowe zadanie” 14/12/20

informacja z otwarcia ofert - prasa

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: Usługi audytu wewnętrznego w Gminie Bobowa 10/12/20

Zaproszenie do złożenia oferty Klauzula informacyjna Formularz oferty Wzór umowy  

Czytaj więcej

Dostawa pierwszego wyposażenia sal lekcyjnych – w ramach zadania p.n. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wilczyskach” 09/12/20

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ef1f1571-6d88-4faa-b539-90f2eec43ab2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ: Odpowiedź z dnia 11.12.2020  

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup i dostawa fabrycznie nowych 50 laptopów wraz z zestawem słuchawkowym w ramach realizacji projektu grantowego „Zdalna Szkoła + w Gminie Bobowa” 08/12/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

„Bobowa – dostawa i montaż prasy ślimakowej – dodatkowe zadanie” 04/12/20

Zapytanie_ofertowe_Bobowa_prasa ślimakowa - zad. dodatkowe ZAŁĄCZNIKI_1-5_Zapytanie_ofertowe_Bobowa_prasa_ślimakowa - zad. dodatkowe Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 6 Przedmiar - wykonanie robót towarzyszących – wpięcie prasy – załącznik nr 7 Przedmiar - wykonanie robót towarzyszących – utwardzenie terenu – załącznik nr 8 Przedmiar - dostawa prasy do odwadniania osadu – załącznik nr 9

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup i dostawa fabrycznie nowych 50 laptopów wraz z zestawem słuchawkowym w ramach realizacji projektu grantowego „Zdalna Szkoła + w Gminie Bobowa” 27/11/20

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Siedliskach – gmina Bobowa” 26/11/20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Zakup i dostawa fabrycznie nowych 50 laptopów wraz z zestawem słuchawkowym w ramach realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła + w Gminie Bobowa” 17/11/20

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cdc21c75-d119-40bc-ac4c-c5ab1e5a511a Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w m. Siedliska gm. Bobowa” 13/11/20

Zawiadomienie

Czytaj więcej

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą dotyczący postępowania pn. „Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Siedliskach – gmina Bobowa” 12/11/20

wniosek o przedłużenie związania z ofertą

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w m. Siedliska gm. Bobowa” 12/11/20

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej