Artykuły z kategorii Zamówienia publiczne


Budowa skateparku oraz budynku z przeznaczeniem na Centrum Aktywnego Wypoczynku 30/03/20

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5989bca9-7645-424c-b63b-7839cf0fa6b2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ Ze względu na obecną sytuacje epidemiologiczną otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Gminy Bobowa. Dokładny adres transmisji będzie udostępniony na dzień przed otwarciem ofert.

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na: przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 981 z drogą gminną Wilczyska – Jeżów – Moroń II w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa oraz przebudowę przepustu pod drogą gminną nr K270218 Wilczyska – Jeżów (Musiał) w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa. 24/03/20

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na: przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 981 z drogą gminną Wilczyska – Jeżów – Moroń II w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa. przebudowę przepustu pod drogą gminną nr K270218 Wilczyska – Jeżów (Musiał) w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa. Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 i 2 Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Załącznik Nr 4 - Formularz ofertowy ...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wilczyskach” 23/03/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wilczyskach” 12/03/20

Informacja z otwarcia ofert   

Czytaj więcej

Wykonanie kompletu opracowań kosztorysowych oraz dokumentacji technicznych dotyczących remontu infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych w gminie Bobowa 03/03/20

Informacja z otwarcia ofert (PDF)

Czytaj więcej

Wykonanie kompletu opracowań kosztorysowych oraz dokumentacji technicznych dotyczących remontu infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych w gminie Bobowa 27/02/20

Zapytanie ofertowe Formularz oferty Umowa Oświadczenie

Czytaj więcej

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wilczyskach 25/02/20

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b2e0acb5-9ba3-498f-ab69-9208d2f78208   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ Odpowiedź na pytanie: ODPOWIEDŹ Załącznik: Wilczyska-przedmiar 09 03 2020

Czytaj więcej

Plan zamówień publicznych na 2020 rok 20/01/20

Plan zamówień (PDF)

Czytaj więcej

Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej 07/01/20

Informacja z otwarcia ofert na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu

Czytaj więcej

Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej 07/01/20

Informacja o wyborze Wykonawcy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej

Czytaj więcej

Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej 02/01/20

Informacja z otwarcia ofert na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (PDF)

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej 30/12/19

formularz oferty oswiadczenie umowa zapytanie skan

Czytaj więcej

Usługi geodezyjne do realizacji w 2020r. na rzecz Gminy Bobowa 27/12/19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej 24/12/19

Zapytanie ofertowe zal nr 1 - formularz ofertowy zal nr 2- oświadczenie o warunkach zal nr 3 -umowa

Czytaj więcej

Wybór wykonawcy usługi audytu wewnętrznego w Gminie Bobowa w 2020 r. 19/12/19

W postępowaniu o wybór wykonawcy usługi audytu wewnętrznego w Gminie Bobowa w 2020 r. najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Iwona Czerwień „Audyt@Finanse”. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 2 900 zł. W postępowaniu zostały złożone następujące oferty (nazwa Wykonawcy, ofertowana cena): Iwona Czerwień „Audyt@Finanse”, 2 900,00 zł, Biuro Audytu Anna Ziembicka, 3 075,00 zł Andrzej Hawran, 3 998,00 zł, SKARBNIK Audyt doradztwo finansowe i gospodarcze, 5 535,00 zł

Czytaj więcej