Remont dróg dojazdowych do pól Jankowa – Bobowa (Piekło) Działki w miejscowości Jankowa i Wilczyska – Jeżów – Równie – (Stukus) w miejscowości Wilczyska na terenie Gminy Bobowa 20/06/18

Treść ogłoszenia:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8064517c-9b86-438f-a48b-4f3d9556e1ae

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ


k.z.