Remont drogi dojazdowej do pól Berdechów Górny – Las w miejscowości Bobowa na terenie Gminy Bobowa 20/09/17

Treść ogłoszenia:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=77e8895e-6bc2-4bcc-bf73-d67caebf111c

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ


k.z.