Artykuły z kategorii Przetargi


„Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Bobowej” 27/08/20

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=73ed095d-8892-460b-a79c-5b35a1902630 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: SIWZ

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 270087K Bobowa odcinek nr 1 w km 0+000 – 0+293 oraz odcinek nr 2 0+309 – 0+490 w miejscowości Bobowa, gmina Bobowa” 13/08/20

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4230bb39-2d60-4166-9810-2fe72844d16e Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

„Remont dróg dojazdowych do pól Brzana – Piekło – Jankowa /dół/ w miejscowości Brzana i Jankowa – Rzeki – Semla w miejscowości Jankowa na terenie Gminy Bobowa.” 15/07/20

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=226dde1a-d9a6-4f8a-8d19-5f9d27dce84a Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ: Odpowiedź z dnia 24.07.2020 oraz załącznik nr 1 do odpowiedzi Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Gminy Bobowa. Dokładny adres transmisji jest następujący:  https://youtu.be/lK3ufxDbXc4

Czytaj więcej

„Przebudowa drogi gminnej nr 270228K Siedliska-Sędziszowa-Starodroże drogi wojewódzkiej nr 981 w km 0+615 – 1+425 w miejscowości Siedliska i Sędziszowa” 01/06/20

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9a5d9108-cfff-46f0-8a22-ae702870f4d5 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ   Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Gminy Bobowa. Dokładny adres transmisji będzie udostępniony na dzień przed otwarciem ofert. Otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Gminy Bobowa pod adresem:

Czytaj więcej

Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Siedliska gm. Bobowa działka nr 818/2. Wymiana systemu napowietrzania 26/05/20

Zapytanie ofertowe   Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Gminy Bobowa. Dokładny adres transmisji będzie udostępniony na dzień przed otwarciem ofert. Otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Gminy Bobowa pod adresem: https://youtu.be/SzfPp4ieVic      

Czytaj więcej

Dostawa autobusu elektrycznego i stacji ładowania dla Gminy Bobowa 10/04/20

Przetarg nieograniczony: Dostawa autobusu elektrycznego i stacji ładowania dla Gminy Bobowa, nr sprawy: RIiGK 271.2.2020. Zamawiający informuje, że Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zamieszczone są na stronie internetowej "Platforma Zakupowa" pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/333781 Jest to strona, na której Zamawiający będzie zamieszczał w trakcie postępowania wszystkie wymagane do zamieszczenia na stronie internetowej do...

Czytaj więcej

Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2020 r. 06/04/20

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bc7e46ea-f494-45f4-b5e5-a0223838ae29 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. SIWZ Ze względu na obecną sytuacje epidemiologiczną otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Gminy Bobowa. Dokładny adres transmisji jest następujący: https://youtu.be/nDa4QXyX0Qw

Czytaj więcej

Budowa skateparku oraz budynku z przeznaczeniem na Centrum Aktywnego Wypoczynku 30/03/20

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5989bca9-7645-424c-b63b-7839cf0fa6b2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ Ze względu na obecną sytuacje epidemiologiczną otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Gminy Bobowa. Dokładny adres transmisji będzie udostępniony na dzień przed otwarciem ofert. Otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Gminy Bobowa, pod adresem: https://www.youtu...

Czytaj więcej

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wilczyskach 25/02/20

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b2e0acb5-9ba3-498f-ab69-9208d2f78208   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ Odpowiedź na pytanie: ODPOWIEDŹ Załącznik: Wilczyska-przedmiar 09 03 2020

Czytaj więcej

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka wraz z dodatkowym osprzętem, tj nową piaskarką i pługiem do odśnieżania 04/11/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=66d10eca-3f27-4549-9a1f-5a00e539a267 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ Unieważnienie przetargu (PDF)

Czytaj więcej

Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem na cele dydaktyczne dla szkół prowadzonych przez Gminę Bobowa 29/10/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2e90eb71-c3c1-4ac0-b979-ee72f938d34b Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 31.10.2019 r. Ogłoszenie z dnia 04.11.2019 r. o zmianie ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/d30957f7-9ff0-461d-aeb4-303eeb1e656c Zmiana treści SIWZ z dnia 04.11.2019 r. Ogłoszenie z dnia 07.11.2019 r. o zmianie ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/88363a3b-6294-4c2d-8634...

Czytaj więcej

Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2019r. – etap II 22/10/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1aeb41e9-328e-4c36-96cf-5c45860dee71 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bobowa oraz odbiór i transport niesegregowanych odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych z nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bobowa w okresie od 01.01.2020r. do 31.12. 2020r. 16/10/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7dee310d-fb44-4b8f-b843-bfeb958842e0 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobowa i Jankowa, oraz budowa chodnika i parkingu wraz z pogłębieniem rowu w miejscowości Jankowa 20/09/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=83a53274-8b4e-4694-a6d4-bfa1c1ea45a5 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ Modyfikacja SIWZ 27.09.2019r. Modyfikacja SIWZ załącznik nr 6 do specyfikacji - oferta

Czytaj więcej

Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Brzanie 27/08/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=97398082-1a18-4a77-a520-9ac2d09e1476 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej