Artykuły z kategorii Przetargi


Budowa skateparku oraz budynku z przeznaczeniem na Centrum Aktywnego Wypoczynku 30/03/20

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5989bca9-7645-424c-b63b-7839cf0fa6b2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ Ze względu na obecną sytuacje epidemiologiczną otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Gminy Bobowa. Dokładny adres transmisji będzie udostępniony na dzień przed otwarciem ofert.

Czytaj więcej

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wilczyskach 25/02/20

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b2e0acb5-9ba3-498f-ab69-9208d2f78208   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ Odpowiedź na pytanie: ODPOWIEDŹ Załącznik: Wilczyska-przedmiar 09 03 2020

Czytaj więcej

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka wraz z dodatkowym osprzętem, tj nową piaskarką i pługiem do odśnieżania 04/11/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=66d10eca-3f27-4549-9a1f-5a00e539a267 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ Unieważnienie przetargu (PDF)

Czytaj więcej

Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem na cele dydaktyczne dla szkół prowadzonych przez Gminę Bobowa 29/10/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2e90eb71-c3c1-4ac0-b979-ee72f938d34b Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 31.10.2019 r. Ogłoszenie z dnia 04.11.2019 r. o zmianie ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/d30957f7-9ff0-461d-aeb4-303eeb1e656c Zmiana treści SIWZ z dnia 04.11.2019 r. Ogłoszenie z dnia 07.11.2019 r. o zmianie ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/88363a3b-6294-4c2d-8634...

Czytaj więcej

Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2019r. – etap II 22/10/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1aeb41e9-328e-4c36-96cf-5c45860dee71 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bobowa oraz odbiór i transport niesegregowanych odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych z nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bobowa w okresie od 01.01.2020r. do 31.12. 2020r. 16/10/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7dee310d-fb44-4b8f-b843-bfeb958842e0 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobowa i Jankowa, oraz budowa chodnika i parkingu wraz z pogłębieniem rowu w miejscowości Jankowa 20/09/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=83a53274-8b4e-4694-a6d4-bfa1c1ea45a5 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ Modyfikacja SIWZ 27.09.2019r. Modyfikacja SIWZ załącznik nr 6 do specyfikacji - oferta

Czytaj więcej

Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Brzanie 27/08/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=97398082-1a18-4a77-a520-9ac2d09e1476 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Przebudowa istniejącego placu targowego z budową budynku sanitarnego, ogrodzeniem, odwodnieniem terenu, zbiornikiem retencyjnym, przełożeniem odcinka sieci energetycznej z przeznaczeniem na wielofunkcyjny plac miejski do organizowania targów wraz z imprezami towarzyszącymi, wystawienniczymi i artystycznymi na działkach nr 395/9, oraz 395/13 w Bobowej w ramach projektu pn. Rewitalizacja zdegradowanych terenów pokolejowych w Bobowej 20/08/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9e6fa153-5ab3-4da1-9dfb-1b93c124f858 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ  

Czytaj więcej

Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Brzanie 09/08/19

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a3c546c4-6fd5-4a6c-9a03-b73379e0916b Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ Odpowiedzi z dnia 21.08.2019 na pytania do zamówienia

Czytaj więcej

Remont dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Bobowa w 2019 r. 02/07/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cca9eeeb-ca87-4a67-b711-0a4510e76e11 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Dostawa sprzętu i pierwszego wyposażenia żłobka w ramach zadania p.n. „Przebudowa sali lekcyjnej z zapleczem sanitarnym, wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia żłobka na działce nr ewid. 576/4 w Sędziszowej gm. Bobowa” 27/06/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f3ef35f0-e781-4c5b-bbb8-f5919354b735 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Bobowa – etap II , część I i część II 19/06/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d506386e-4bda-4cfb-a9c7-00d191026391 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Przebudowa sali lekcyjnej z zapleczem sanitarnym, wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia żłobka na działce nr ewid. 576/4 w Sędziszowej gm. Bobowa 30/05/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8cfb4adb-3d81-4b59-805f-b8ca36b35973 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2019r. 09/04/19

Treść ogłoszenia:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7ac0fa2f-8320-4e52-9123-8e7cc5750fd1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej