Artykuły z kategorii Wyniki przetargów


Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania pn.: “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa” 04/07/22

Ogłoszenie

Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Kompleksowa wymiana szafy sterowniczej wraz z osprzętem elektronicznym na przepompowni ścieków w Jankowej 01/07/22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: „Renowacja i konserwacja murowanej kapliczki słupkowej z XIX w. z figurą Chrystusa Frasobliwego położonej w Siedliskach, działka 192/2, Gmina Bobowa” – etap II 29/06/22

Ogłoszenie o wyborze oferty

Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę organizacji kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bobowa w 2022 roku 14/06/22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie “Remont dróg gminnych na terenie Bobowa w 2022 r.” 06/05/22

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2022r.” 22/04/22

Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty dotyczące realizacji zadania pn.: „Budowa strefy rekreacyjno – sportowej w Bobowej jako budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym” 05/04/22

OGŁOSZENIE

Czytaj więcej

Unieważnienie postępowania na zadanie pn.: “Budowa strefy rekreacyjno – sportowej w Bobowej jako budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym” 11/03/22

Unieważnienie

Czytaj więcej

Unieważnienie postępowania na zadanie pn.: “Budowa strefy rekreacyjno – sportowej w Bobowej jako budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym” 23/02/22

Unieważnienie

Czytaj więcej

Unieważnienie postępowania na zadanie pn.: “Budowa strefy rekreacyjno – sportowej w Bobowej jako budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym” 11/02/22

Unieważnienie pdf

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. WiFi4EU 20/12/21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury przy stadionie miejskim w Bobowej” 26/11/21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty dla zamówienia publicznego pod nazwą: Zarządzanie i koordynacja projektu pn.: „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nižná Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego” 20/10/21

Informacja o wyborze oferty

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: “Remont sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzana wzdłuż drogi powiatowej, i w m. Siedliska wzdłuż drogi wojewódzkiej.” 24/08/21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa” 16/08/21

SKM_C250i21081608070

Czytaj więcej

Zawartość | Menu | Dostępność