Artykuły z kategorii Wyniki przetargów


Unieważnienie postępowania na Wykonanie dokumentacji projektowej na: „Przebudowę odcinka drogi gminnej nr K270212 Wilczyska – PKP – Moroń w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa” 21/05/20

Unieważnienie PDF

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa skateparku oraz budynku z przeznaczeniem na Centrum Aktywnego Wypoczynku” 04/05/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Budowa skateparku oraz budynku z przeznaczeniem na Centrum Aktywnego Wypoczynku” 28/04/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2020 r.” 22/04/20

Ogłoesznie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wilczyskach” 23/03/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej 07/01/20

Informacja o wyborze Wykonawcy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej

Czytaj więcej

Usługi geodezyjne do realizacji w 2020r. na rzecz Gminy Bobowa 27/12/19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Czytaj więcej

Wybór wykonawcy usługi audytu wewnętrznego w Gminie Bobowa w 2020 r. 19/12/19

W postępowaniu o wybór wykonawcy usługi audytu wewnętrznego w Gminie Bobowa w 2020 r. najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Iwona Czerwień „Audyt@Finanse”. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 2 900 zł. W postępowaniu zostały złożone następujące oferty (nazwa Wykonawcy, ofertowana cena): Iwona Czerwień „Audyt@Finanse”, 2 900,00 zł, Biuro Audytu Anna Ziembicka, 3 075,00 zł Andrzej Hawran, 3 998,00 zł, SKARBNIK Audyt doradztwo finansowe i gospodarcze, 5 535,00 zł

Czytaj więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej, oraz budowę wiatrołapu przy szkole podstawowej w m. Stróżna – gm. Bobowa 02/12/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania pn. Zakup i dostawa ciągnika w wersji komunalne wraz z osprzętem” 27/11/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem na cele dydaktyczne dla szkół prowadzonych przez Gminę Bobowa 15/11/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Czytaj więcej

Opracowania kosztorysowe remontów domów kultury 13/11/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Czytaj więcej

Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2019 r. – etap II 08/11/19

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Czytaj więcej

Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019 – 2035 08/11/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Czytaj więcej

Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bobowa oraz odbiór i transport niesegregowanych odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych z nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bobowa w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 06/11/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Czytaj więcej