Artykuły z kategorii Wyniki przetargów


Opracowanie dokumentacji projektowej, oraz budowę wiatrołapu przy szkole podstawowej w m. Stróżna – gm. Bobowa 02/12/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania pn. Zakup i dostawa ciągnika w wersji komunalne wraz z osprzętem” 27/11/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem na cele dydaktyczne dla szkół prowadzonych przez Gminę Bobowa 15/11/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Czytaj więcej

Opracowania kosztorysowe remontów domów kultury 13/11/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Czytaj więcej

Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2019 r. – etap II 08/11/19

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Czytaj więcej

Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019 – 2035 08/11/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Czytaj więcej

Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bobowa oraz odbiór i transport niesegregowanych odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych z nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bobowa w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 06/11/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO dla inwestycji: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobowa i Jankowa oraz budowa chodnika i parkingu wraz z pogłębieniem rowu w miejscowości Jankowa” 25/10/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobowa i Jankowa, oraz budowa chodnika i parkingu wraz z pogłębieniem rowu w miejscowości Jankowa 17/10/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Zakup i dostawa ciągnika w wersji komunalnej wraz z osprzętem” 15/10/19

Ogłoszenie o wyborze oferty PDF

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania „Zakup wyposażenia do Domów Kultury w Gminie Bobowa na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” – część III (wyposażenie meblowe) 09/10/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej - meble. PDF

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „Renowacja cmentarzy z okresu I wojny światowej związanych z historią walk i męczeństwa narodu polskiego w Gminie Bobowa” – etap I (konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach) 09/10/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cmentarz PDF

Czytaj więcej

Wykonanie uproszczonej dokumentacji na przebudowę i remont dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2019 roku 02/10/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „Wykonanie audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej w Bobowej” 27/09/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF

Czytaj więcej

Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Brzanie 23/09/19

Ogłoszenie o wyborze oferty PDF

Czytaj więcej

Google+ Click to listen highlighted text!