Artykuły z kategorii Wyniki przetargów


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: “Remont sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzana wzdłuż drogi powiatowej, i w m. Siedliska wzdłuż drogi wojewódzkiej.” 24/08/21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa” 16/08/21

SKM_C250i21081608070

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Konkurs ofert na zadanie publiczne z zakresu kultury – wyposażenie orkiestr dętych w 2021 r. 16/08/21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania pn. Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej w Wilczyskach 09/08/21

ogłoszenie o wyborze oferty  

Czytaj więcej

Informacja o wyborze wykonawcy na realizację zadania pn.: „Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach” – etap III 02/08/21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadania pn.: Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla strażaków ochotników z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Bobowa 27/07/21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „DOSTAWA I MONTAZ 2 SZT. WIAT PRZYSTANKOWYCH” 19/07/21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej” 08/07/21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. “Świadczenie usługi transportowej (Wynajem samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z kierowcą)” 01/07/21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia i informatyzacja Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej” 25/06/21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY realizację dostawy i montażu wiaty przystankowej w ramach zadania pn. „Powstanie miejsca wypoczynku w Gminie Bobowa” 21/06/21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę organizacji kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bobowa w 2021 roku 18/06/21

Burmistrz  Bobowej  informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia  2 czerwca 2021r. wpłynęło 4 oferty na usługę organizacji 10 dniowych kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w wieku od 7 do 16 lat   finansowanych z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na podstawie porównania złożonych ofert wybrano ofertę złożoną przez: Robert Sajnaj – LUTUR Fabryczna 15 lok.12, 20-301 Lublin

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach” – etap II 11/06/21

Ogłoszenie o wyborze oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty dla zadania pn.: „Renowacja i konserwacja murowanej kapliczki słupkowej z XIX w. z figurą Chrystusa Frasobliwego położonej w Siedliskach, działka 192/2, Gmina Bobowa – etap I 07/06/21

Ogłoszenie

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. “Wykonanie przeglądów rozszerzonych (5 letnich) dróg gminnych oraz obiektów mostowych na terenie Gminy Bobowa” 08/04/21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej