Artykuły z kategorii Wyniki przetargów


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej w Sędziszowej na przedszkole, żłobek oraz pomieszczenia biurowe” 28/12/22

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróżna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 16/11/22

Zawiadomienie o wyborze najkorzytsniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bobowej w niezbędny sprzęt” 15/11/22

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bobowej w niezbędny sprzęt”, w tym: zakup, dostawa i montaż wyposażenia meblowego – część I zamówienia, zakup, dostawa i montaż nagłośnienia – część II zamówienia. Ogłoszenie

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie na zadanie Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz szacunkowego zestawienia kosztów dla projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bobowa” 11/10/22

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. “Remont budynku remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobowej” 23/09/22

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn. Świadczenie przez Operatora usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bobowa w transporcie drogowym w ramach linii komunikacyjnej Wilczyska – Sędziszowa 30/08/22

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadania pn.: Zakup i dostawa umundurowania strażackiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022” 12/08/22

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadania pn.: „Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 132 w Bobowej stanowiącego kwaterę na Cmentarzu Żydowskim w Bobowej, XX w. – etap II” 12/08/22

Ogłoszenie Bobowa

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach” – etap IV 12/08/22

Ogłoszenie Siedliska

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania pn.: “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa” 04/07/22

Ogłoszenie

Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Kompleksowa wymiana szafy sterowniczej wraz z osprzętem elektronicznym na przepompowni ścieków w Jankowej 01/07/22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: „Renowacja i konserwacja murowanej kapliczki słupkowej z XIX w. z figurą Chrystusa Frasobliwego położonej w Siedliskach, działka 192/2, Gmina Bobowa” – etap II 29/06/22

Ogłoszenie o wyborze oferty

Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę organizacji kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bobowa w 2022 roku 14/06/22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie “Remont dróg gminnych na terenie Bobowa w 2022 r.” 06/05/22

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2022r.” 22/04/22

Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej

Zawartość | Menu | Dostępność