Artykuły z kategorii Zapytania ofertowe


Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Wyznaczenie i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bobowa 30/12/22

Zapytanie ofertowe załącznik_nr_1 załącznik_nr_2 załącznik_nr_3 załącznik_nr_4  

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej w Sędziszowej na przedszkole, żłobek oraz pomieszczenia biurowe” 13/12/22

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe załącznik nr 1 formularz ofertowy załącznik nr 2 i 2a wykaz osób i o. spełnienie warunków załącznik nr 3 - Wzór umowy  

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup, dostawę i montaż wyposażenia meblowego i nagłośnienia w ramach realizacji zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bobowej w niezbędny sprzęt” 02/11/22

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Załącznik Nr 3 - Umowa z Wykonawcą Załącznik nr 4 - meble - część I Załącznik nr 4 - nagłośnienie - część II  

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz szacunkowego zestawienia kosztów dla projektu pn. “Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Bobowa” 03/10/22

Zaproszenie do złożenia oferty Umowa Oświadczenie Formularz oferty

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Remont budynku remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobowej ” 16/09/22

Zapytanie ofertowe zał. nr 1 - formularz ofertowy zał. nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w post. (1) zał. nr 3 - projekt umowy zał. nr 4 - przedmiar

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. świadczenie przez Operatora usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bobowa w transporcie drogowym w ramach linii komunikacyjnej Wilczyska – Sędziszowa 24/08/22

Zapytanie ofertowe nr RIiGK 9.2022.ZO zał. nr 1 - formularz ofertowy zał. nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 3 - wzór umowy Załączniki do umowy

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. Zakup i dostawa umundurowania strażackiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022” 04/08/22

Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Załącznik Nr 3 - Projekt umowy.docx Załącznik Nr 4 - Specyfikacja.docx  

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 132 w Bobowej stanowiącego kwaterę na Cmentarzu Żydowskim w Bobowej, XX w. – etap II” 01/08/22

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik Nr 1 - Program prac konserwatorskich Załącznik Nr 2 - Przedmiar robót Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy Załącznik nr 4 - Oświadczenie Załącznik nr 5 - Projekt umowy Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach” – etap IV 01/08/22

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik Nr 1 - Program prac konserwatorskich Załącznik Nr 2 - Przedmiar prac Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy Załącznik nr 4 - Oświadczenie Załącznik nr 5 - Projekt umowy poprawiony przez Radcę Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa” 21/06/22

ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 - projekt umowy Załącznik Nr 3 - oświadczenie Załącznik Nr 4 - Protokół odbioru prac pomiędzy właścicielami nieruchomości i wykonawcą Załącznik Nr 5 - Oświadczenie  

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn. „Kompleksowa wymiana szafy sterowniczej wraz z osprzętem elektronicznym na przepompowni ścieków w Jankowej.” 20/06/22

Zapytanie ofertowe SZ_załącznik_nr_1_20.06.2022 SZ_załącznik_nr_2_20.06.2022 SZ_załącznik_nr_3_20.06.2022 SZ_załącznik_nr_4_20.06.2022

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Renowacja i konserwacja murowanej kapliczki słupkowej z XIX w. z figurą Chrystusa Frasobliwego położonej w Siedliskach, działka 192/2, Gmina Bobowa” – etap II 20/06/22

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Załącznik Nr 1- Program Prac Konserwatorskich Załącznik Nr 2 - Przedmiar Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy Załącznik nr 4 - Oświadczenie Załącznik nr 5 - Projekt umowy Kapliczka Stróżna

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn. “Remont dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2022r.” 29/04/22

Zapytanie ofertowe zał. nr 1 - formularz ofertowy zał. nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w post. zał. nr 3 - projekt umowy

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w roku 2022 29/04/22

Zapytanie ofertowe

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn. “Remont dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2022r.” 07/04/22

Zapytanie ofertowe zał. nr 1 - formularz ofertowy zał. nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w post. zał. nr 3 - projekt umowy  

Czytaj więcej

Zawartość | Menu | Dostępność