Artykuły z kategorii Zapytania ofertowe


Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa” 21/06/22

ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 - projekt umowy Załącznik Nr 3 - oświadczenie Załącznik Nr 4 - Protokół odbioru prac pomiędzy właścicielami nieruchomości i wykonawcą Załącznik Nr 5 - Oświadczenie  

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn. „Kompleksowa wymiana szafy sterowniczej wraz z osprzętem elektronicznym na przepompowni ścieków w Jankowej.” 20/06/22

Zapytanie ofertowe SZ_załącznik_nr_1_20.06.2022 SZ_załącznik_nr_2_20.06.2022 SZ_załącznik_nr_3_20.06.2022 SZ_załącznik_nr_4_20.06.2022

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Renowacja i konserwacja murowanej kapliczki słupkowej z XIX w. z figurą Chrystusa Frasobliwego położonej w Siedliskach, działka 192/2, Gmina Bobowa” – etap II 20/06/22

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Załącznik Nr 1- Program Prac Konserwatorskich Załącznik Nr 2 - Przedmiar Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy Załącznik nr 4 - Oświadczenie Załącznik nr 5 - Projekt umowy Kapliczka Stróżna

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn. “Remont dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2022r.” 29/04/22

Zapytanie ofertowe zał. nr 1 - formularz ofertowy zał. nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w post. zał. nr 3 - projekt umowy

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w roku 2022 29/04/22

Zapytanie ofertowe

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn. “Remont dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2022r.” 07/04/22

Zapytanie ofertowe zał. nr 1 - formularz ofertowy zał. nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w post. zał. nr 3 - projekt umowy  

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania pn.: „Budowa strefy rekreacyjno – sportowej w Bobowej jako budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym” 22/03/22

Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy I Załącznik Nr 2 - Wykaz osób Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Załącznik Nr 4 - projekt umowy GRYF Załącznik Nr 5 - Projekt budowlany Załącznik Nr 6 - Przedmiar robót

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania pn.: „Budowa strefy rekreacyjno – sportowej w Bobowej jako budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym” 02/03/22

Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy I Załącznik Nr 2 - Wykaz osób Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Załącznik Nr 4 - projekt umowy GRYF Załącznik Nr 5 - Projekt budowlany Załącznik Nr 6 - Przedmiar robót

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: “Budowa strefy rekreacyjno – sportowej w Bobowej jako budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym” 11/02/22

Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy I Załącznik Nr 2 - Wykaz osób Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Załącznik Nr 4 - projekt umowy GRYF Załącznik Nr 5 - Projekt budowlany Załącznik Nr 6 - Przedmiar robót

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. „Budowa strefy rekreacyjno – sportowej w Bobowej jako budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym” 02/02/22

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy I Załącznik Nr 2 - Wykaz osób Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Załącznik Nr 4 - projekt umowy GRYF Załącznik Nr 5 - Projekt budowlany Załącznik Nr 6 - Przedmiar robót WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia: “Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – Wifi4EU”, działanie w Bobowa, nr działania 2-2019/029657-036301, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) 07/12/21

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 3 - PROJEKT UMOWY umowa EU - zał. nr 1 do umowy mapka - zał. nr 2 do umowy

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury przy stadionie miejskim w Bobowej” 15/11/21

Zapytanie ofertowe zal nr 1 formularz ofertowy zal nr 2 i 2a wykaz osób i o. spelnienie warunkow zal nr 3 projekt umowy

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. “Budowa wiaty tężni solankowej” 22/10/21

zapytanie ofertowe zal nr 1 formularz ofertowy zal nr 2 i 2a wykaz osób i o. spelnienie warunkow zal nr 3 projekt umowy

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. Zarządzanie i koordynacja projektu pn. „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nižná Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego” 05/10/21

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2 – Wykaz usług Załącznik nr 2 a - Wykaz usług Załącznik nr 3 – Wykaz osób Załącznik nr 4 – Projekt umowy Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o niezaleganiu w podatkach lokalnych Odpowiedzi na pytania z dnia 11.10.2021 r. Odpowiedzi

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na „Remont sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzana wzdłuż drogi powiatowej i w m. Siedliska wzdłuż drogi wojewódzkiej.” 18/08/21

Zaproszenie do złożenia oferty Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - remont sieci oświetlenia - usunięcie awarii-DW977w m. Siedliska specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - remont sieci oświetlenia - usunięcie awarii - Brzana Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6  

Czytaj więcej

Zawartość | Menu | Dostępność