Artykuły z kategorii Zapytania ofertowe


Zaproszenie do złożenia oferty na „Remont sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzana wzdłuż drogi powiatowej i w m. Siedliska wzdłuż drogi wojewódzkiej.” 18/08/21

Zaproszenie do złożenia oferty Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - remont sieci oświetlenia - usunięcie awarii-DW977w m. Siedliska specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - remont sieci oświetlenia - usunięcie awarii - Brzana Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6  

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa” 02/08/21

Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 - projekt umowy Załącznik Nr 3 - oświadczenie Załącznik Nr 4 - Protokół odbioru prac pomiędzy właścicielami nieruchomości i wykonawcą Załącznik Nr 5 - Oświadczenie

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY realizację zadania pn. “Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej w Wilczyskach” 22/07/21

Zapytanie ofertowe zal nr 1 - formularz ofertowy zal nr 2- oswiadczenie - spełnienie warunków zal nr 3 -wykaz prac zal nr 4- oświadczenie o wykluczeniu zal nr 5 - wzór umowy zal nr 6 -projekt budowlany zal nr 7 -przedmiar robót

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach” – etap III 21/07/21

Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 - Program prac konserwatorskich Załącznik Nr 2 - Przedmiar prac Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy Załącznik nr 4 - Oświadczenie Załącznik nr 5 - Projekt umowy Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla strażaków ochotników z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Bobowa 19/07/21

Zaproszenie do złożenia oferty Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Załącznik Nr 3 - Projekt umowy Załącznik Nr 4 - Specyfikacja

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. “Dostawa i montaż 2 szt. wiat przystankowych” 15/07/21

zapytanie ofertowe formularz oferty  

Czytaj więcej

“Oferta na realizację XXII Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej w Bobowej” 14/07/21

oferta realizacji zadania publicznego

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY realizację zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej” 28/06/21

Zapytanie ofertowe - nadzór - SP Bobowa Załącznik nr 1 formularz ofertowy Załącznik nr 2 i 2a wykaz osób i o. spełnienie warunków Załącznik nr 3 projekt umowy

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi transportowej (wynajem samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z kierowcą) w ramach realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności 25/06/21

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3  

Czytaj więcej

„Zakup wyposażenia i informatyzację Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej” 15/06/21

Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Załącznik Nr 3 - Projekt umowy Załącznik Nr 4 - Specyfikacja laptopa Załącznik Nr 5 - Specyfikacja urządzeń dostępowych Odpowiedź na pytania z dnia 15.06.2021 Odpowiedź Odpowiedź na pytania z dnia 17.06.2021 Odpowiedź

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w roku 2021 02/06/21

Zapytanie ofertowe

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach” – etap II 31/05/21

Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 - Program prac konserwatorskich Załącznik Nr 2 - Przedmiar robót Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy Załącznik nr 4 - Oświadczenie Załącznik nr 5 - Projekt umowy Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY realizację dostawy i montażu wiaty przystankowej w ramach zadania pn. „Powstanie miejsca wypoczynku w Gminie Bobowa” 26/05/21

Zapytanie ofertowe - wiata 2021 zal nr 1 - formularz ofertowy zal nr 2- oswiadczenie - spełnienie warunków zal nr 3 -wykaz prac zal nr 4- oświadczenie o wykluczeniu zal nr 5 - wzór umowy zal nr 6 - specyfikacja

Czytaj więcej

„Renowacja i konserwacja murowanej kapliczki słupkowej z XIX w. z figurą Chrystusa Frasobliwego położonej w Siedliskach, działka 192/2, Gmina Bobowa” – etap I 25/05/21

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik Nr 1- Program Prac Konserwatorskich Załącznik Nr 2 - Przedmiar Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy Załącznik nr 4 - Oświadczenie Załącznik nr 5 - Projekt umowy Kapliczka Stróżna

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. “Wykonanie przeglądów rozszerzonych (5 letnich) dróg gminnych oraz obiektów mostowych na terenie Gminy Bobowa” 26/03/21

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik nr 2 - Wykaz osób Załącznik nr 3 - Oświadczenie Załącznik nr 4 - projekt umowy Załącznik nr 5a - Wykaz dróg gminnych Załącznik nr 5b - Mosty

Czytaj więcej