Artykuły z kategorii Zapytania ofertowe


Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej na: „Przebudowę odcinka drogi gminnej nr K270212 Wilczyska – PKP – Moroń w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa” 21/05/20

Zaproszenie do złożenia oferty Załacznik Nr 1 - załacznik graficzny Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 4 - Wzór umowy

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę odcinka drogi gminnej nr K270212 Wilczyska – PKP – Moroń w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa” 15/05/20

zapytanie ofertowe Załacznik nr1 - załacznik graficzny Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Załącznik Nr 4 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 5 - Wzór umowy

Czytaj więcej

Zakup i dostawa fabrycznie nowych laptopów w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła w Gminie Bobowa” 14/05/20

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1-formularz cenow Załącznik nr 2-oświadczenie Załącznik nr 3 wzór umowy Załącznik nr 4-opis przedmiotu zamówienia Odpowiedź na pytania zdalna szkoła Odpowiedź na pytania zdalna szkoła Wykonawca II Odpowiedź na pytania zdalna szkoła Wykonawca III

Czytaj więcej

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa skateparku oraz budynku z przeznaczeniem na Centrum Aktywnego Wypoczynku” 20/04/20

Zapytanie ofertowe zal nr 1 - formularz ofertowy zal nr 2 - wykaz osob zal nr 2a - oswiadczenie zal nr 3 -wzor umowy   Ze względu na obecną sytuacje epidemiologiczną otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Gminy Bobowa. Dokładny adres transmisji będzie udostępniony na dzień przed otwarciem ofert. Transmisja dostępna na kanale YouTube pod adresem: https://youtu.be/M86bvXJMF0g  

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie „Dokumentacji projektowej rozbudowy stadionu sportowego w Bobowej” 16/04/20

zapytanie ofertowe formularz oferty umowa załącznik nr 1 - szkic oświadczenie

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na: przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 981 z drogą gminną Wilczyska – Jeżów – Moroń II w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa oraz przebudowę przepustu pod drogą gminną nr K270218 Wilczyska – Jeżów (Musiał) w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa. 24/03/20

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na: przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 981 z drogą gminną Wilczyska – Jeżów – Moroń II w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa. przebudowę przepustu pod drogą gminną nr K270218 Wilczyska – Jeżów (Musiał) w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa. Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 i 2 Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Załącznik Nr 4 - Formularz ofertowy ...

Czytaj więcej

Wykonanie kompletu opracowań kosztorysowych oraz dokumentacji technicznych dotyczących remontu infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych w gminie Bobowa 27/02/20

Zapytanie ofertowe Formularz oferty Umowa Oświadczenie

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej 30/12/19

formularz oferty oswiadczenie umowa zapytanie skan

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej 24/12/19

Zapytanie ofertowe zal nr 1 - formularz ofertowy zal nr 2- oświadczenie o warunkach zal nr 3 -umowa

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym z tytułu zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Usługi geodezyjne do realizacji w 2020r. na rzecz Gminy Bobowa” 12/12/19

Zapytanie ofertowe

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert na usługi audytu w Gminie Bobowa w 2020 r. 10/12/19

W związku z obowiązkiem prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Bobowa wynikającym z art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) Burmistrz Bobowej  zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług z zakresu audytu wewnętrznego w Gminie Bobowa w 2020 r. Warunki udziału w postępowaniu i dodatkowe informacje zawarte są w zaproszeniu dołączonym do niniejszego pisma. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu, którego w...

Czytaj więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wiatrołapu przy szkole podstawowej w Stróżnej – gm. Bobowa 25/11/19

Zapytanie ofertowe Formularz oferty Umowa

Czytaj więcej

Zakup i dostawa ciągnika w wersji komunalnej wraz z osprzętem 08/11/19

Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Załącznik Nr 3 - Umowa Załącznik Nr 4 - opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 5 - Klauzula informacyjna

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na opracowania kosztorysowe remontów domów kultury 07/11/19

Zapytanie ofertowe (PDF)

Czytaj więcej

Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019 – 2035 30/10/19

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik Nr 1 - Formularz oferty Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Załącznik Nr 3 - Projekt umowy Załącznik Nr 4 - Fiszka z opisem przedsięwzięcia Załącznik Nr 5 - Wykaz usług Załącznik Nr 6 - Wykaz osób.

Czytaj więcej