Artykuły z kategorii Zapytania ofertowe


Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na: przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 981 z drogą gminną Wilczyska – Jeżów – Moroń II w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa oraz przebudowę przepustu pod drogą gminną nr K270218 Wilczyska – Jeżów (Musiał) w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa. 24/03/20

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na: przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 981 z drogą gminną Wilczyska – Jeżów – Moroń II w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa. przebudowę przepustu pod drogą gminną nr K270218 Wilczyska – Jeżów (Musiał) w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa. Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 i 2 Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Załącznik Nr 4 - Formularz ofertowy ...

Czytaj więcej

Wykonanie kompletu opracowań kosztorysowych oraz dokumentacji technicznych dotyczących remontu infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych w gminie Bobowa 27/02/20

Zapytanie ofertowe Formularz oferty Umowa Oświadczenie

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej 30/12/19

formularz oferty oswiadczenie umowa zapytanie skan

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej 24/12/19

Zapytanie ofertowe zal nr 1 - formularz ofertowy zal nr 2- oświadczenie o warunkach zal nr 3 -umowa

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym z tytułu zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Usługi geodezyjne do realizacji w 2020r. na rzecz Gminy Bobowa” 12/12/19

Zapytanie ofertowe

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert na usługi audytu w Gminie Bobowa w 2020 r. 10/12/19

W związku z obowiązkiem prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Bobowa wynikającym z art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) Burmistrz Bobowej  zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług z zakresu audytu wewnętrznego w Gminie Bobowa w 2020 r. Warunki udziału w postępowaniu i dodatkowe informacje zawarte są w zaproszeniu dołączonym do niniejszego pisma. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu, którego w...

Czytaj więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wiatrołapu przy szkole podstawowej w Stróżnej – gm. Bobowa 25/11/19

Zapytanie ofertowe Formularz oferty Umowa

Czytaj więcej

Zakup i dostawa ciągnika w wersji komunalnej wraz z osprzętem 08/11/19

Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Załącznik Nr 3 - Umowa Załącznik Nr 4 - opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 5 - Klauzula informacyjna

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na opracowania kosztorysowe remontów domów kultury 07/11/19

Zapytanie ofertowe (PDF)

Czytaj więcej

Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019 – 2035 30/10/19

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik Nr 1 - Formularz oferty Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Załącznik Nr 3 - Projekt umowy Załącznik Nr 4 - Fiszka z opisem przedsięwzięcia Załącznik Nr 5 - Wykaz usług Załącznik Nr 6 - Wykaz osób.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa ciągnika w wersji komunalnej wraz z osprzętem” 28/10/19

Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (2) Załącznik Nr 3 - Umowa Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (1) Informacja o unieważnieniu

Czytaj więcej

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO dla inwestycji: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobowa i Jankowa oraz budowa chodnika i parkingu wraz z pogłębieniem rowu w miejscowości Jankowa 16/10/19

zal nr 1 -formularz ofertowy zal nr 2 - wykaz osob zal nr 3 -wzór umowy (1) Zapytanie ofertowe (1)

Czytaj więcej

Zakup i dostawa ciągnika w wersji komunalnej wraz z osprzętem 07/10/19

Załącznik Nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (2) Załącznik Nr 3 - Umowa Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Zapytanie ofertowe Unieważnienie

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. Zakup wyposażenia do Domów Kultury w Gminie Bobowa na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” – część III (wyposażenie meblowe) 30/09/19

Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 3 - Umowa z Wykonawcą pop

Czytaj więcej

Wykonanie uproszczonej dokumentacji na przebudowę i remont dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2019 roku 27/09/19

Zaproszenie do złożenia oferty (PDF)

Czytaj więcej