Artykuły z kategorii Przetargi


Wykonanie remontu dróg gminnych uszkodzonych w wyniku działania powodzi na terenie gminy Bobowa w 2010, 2011 i 2014 roku 26/07/18

Część I Remont drogi gminnej Siedliska – Zalesie – Most nr K270152 w miejscowości Siedliska w km 0+665 – 1+200. Remont drogi gminnej Brzana – Piekło – Jankowa /Góra/ nr K270121 w miejscowości Brzana w km 0+000 – 0+300. Część II Remont drogi gminnej Wilczyska – Moroń nr K270208 w miejscowości Wilczyska w km 1+300 – 1+550 i 1+565 – 1+615. Remont drogi gminnej Jankowa – Równie II nr K270125 w miejscowości Jankowa w km 0+385 – 0+630...

Czytaj więcej

Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt w Bobowej w ramach Programu Rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności 24/07/18

Treść ogłoszenia:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3d1ef0b4-35d3-41ba-993d-468edad49207 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Remont drogi gminnej Nr 270225K Bobowa – ul. Pocztowa wraz z placem przy Przedszkolu Samorządowym w Bobowej 22/06/18

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=baf2c416-569b-4a1e-aa2e-5329a94bf894 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Remont dróg dojazdowych do pól Jankowa – Bobowa (Piekło) Działki w miejscowości Jankowa i Wilczyska – Jeżów – Równie – (Stukus) w miejscowości Wilczyska na terenie Gminy Bobowa 20/06/18

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8064517c-9b86-438f-a48b-4f3d9556e1ae Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa 16/05/18

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=94a05550-a810-47f9-a3da-df4422ef94f2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2018 r. 14/03/18

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7cbc40f8-816f-4ecd-bc91-eb19ce219cce Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg na terenie Gminy Bobowa – etap II 19/02/18

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bf642cec-5a40-4c94-939e-9ae45b6a3d3a Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ Odpowiedź na zapytanie do przetargu: Nr 1 z dnia 1 marca 2018 r. Nr 2 z dnia 2 marca 2018 r.

Czytaj więcej

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Strefa Aktywności Gospodarczej w miejscowości Siedliska, Gmina Bobowa” 31/10/17

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1ad1cc93-b6b1-4edb-a044-25ca465b69a9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bobowa oraz odbiór i transport niesegregowanych odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych z nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bobowa w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 23/10/17

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5c57545d-a273-43c2-a2b4-9f32b545eaa8 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ  

Czytaj więcej

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem zezwoleń oraz robót budowlanych w ramach projektu pn.: Przebudowa dróg gminnych bezpośrednio prowadzących do przyszłych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Bobowa – Część 1 i 2 17/10/17

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a52aae90-0601-4b57-831e-5266b3143376 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem zezwoleń oraz robót budowlanych w ramach projektu pn.: Przebudowa dróg gminnych bezpośrednio prowadzących do przyszłych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Bobowa – Część 1 i 2 28/09/17

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ee4280e5-374a-45eb-a034-91af04eeb802 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy drogi wewnętrznej z infrastrukturą towarzyszącą wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz robót budowlanych polegających na budowie drogi wewnętrznej z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu „Strefa Aktywności Gospodarczej w miejscowości Siedliska, Gmina Bobowa 27/09/17

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2f6e3bf4-820e-4ccb-9479-1f4c5a146f3d Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Remont drogi dojazdowej do pól Berdechów Górny – Las w miejscowości Bobowa na terenie Gminy Bobowa 20/09/17

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=77e8895e-6bc2-4bcc-bf73-d67caebf111c Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Wykonanie odbudowy i remontu dróg gminnych uszkodzonych w wyniku działania powodzi na terenie gminy Bobowa w 2010, 2011 i 2014 roku 07/09/17

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0dc39865-336f-4b3d-a238-bf0e9e958e59 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. : „Remont drogi dojazdowej do pól Berdechów Górny – Las w miejscowości Bobowa na terenie Gminy Bobowa” 01/09/17

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e3fa4a74-9ec8-4000-a6ac-454dbbd73a9d Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej