Artykuły z kategorii Przetargi


Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa 16/05/18

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=94a05550-a810-47f9-a3da-df4422ef94f2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2018 r. 14/03/18

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7cbc40f8-816f-4ecd-bc91-eb19ce219cce Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg na terenie Gminy Bobowa – etap II 19/02/18

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bf642cec-5a40-4c94-939e-9ae45b6a3d3a Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ Odpowiedź na zapytanie do przetargu: Nr 1 z dnia 1 marca 2018 r. Nr 2 z dnia 2 marca 2018 r.

Czytaj więcej

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Strefa Aktywności Gospodarczej w miejscowości Siedliska, Gmina Bobowa” 31/10/17

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1ad1cc93-b6b1-4edb-a044-25ca465b69a9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bobowa oraz odbiór i transport niesegregowanych odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych z nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bobowa w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 23/10/17

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5c57545d-a273-43c2-a2b4-9f32b545eaa8 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ  

Czytaj więcej

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem zezwoleń oraz robót budowlanych w ramach projektu pn.: Przebudowa dróg gminnych bezpośrednio prowadzących do przyszłych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Bobowa – Część 1 i 2 17/10/17

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a52aae90-0601-4b57-831e-5266b3143376 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem zezwoleń oraz robót budowlanych w ramach projektu pn.: Przebudowa dróg gminnych bezpośrednio prowadzących do przyszłych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Bobowa – Część 1 i 2 28/09/17

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ee4280e5-374a-45eb-a034-91af04eeb802 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy drogi wewnętrznej z infrastrukturą towarzyszącą wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz robót budowlanych polegających na budowie drogi wewnętrznej z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu „Strefa Aktywności Gospodarczej w miejscowości Siedliska, Gmina Bobowa 27/09/17

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2f6e3bf4-820e-4ccb-9479-1f4c5a146f3d Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Remont drogi dojazdowej do pól Berdechów Górny – Las w miejscowości Bobowa na terenie Gminy Bobowa 20/09/17

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=77e8895e-6bc2-4bcc-bf73-d67caebf111c Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Wykonanie odbudowy i remontu dróg gminnych uszkodzonych w wyniku działania powodzi na terenie gminy Bobowa w 2010, 2011 i 2014 roku 07/09/17

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0dc39865-336f-4b3d-a238-bf0e9e958e59 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. : „Remont drogi dojazdowej do pól Berdechów Górny – Las w miejscowości Bobowa na terenie Gminy Bobowa” 01/09/17

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e3fa4a74-9ec8-4000-a6ac-454dbbd73a9d Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stróżna gm. Bobowa- etap II, zad. 4 oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bobowa gm. Bobowa – część II 23/08/17

Treść ogłoszenia: Ogłoszenie.pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ: Odp1.pdf z dnia 30.08.2017 Odp2.pdf z dnia 30.08.2017

Czytaj więcej

Przebudowa pobocza na chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 981 Zborowice-Grybów-Krzyżówka-Krynica odc. 030 km 0+960 do 1+487 w miejscowości Bobowa – etap II – km od 1+216 do 1+487 (271 mb) strona prawa 26/07/17

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/In/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4deafeaa-a6d3-49f7-a477-d2d718ba7c42 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ  

Czytaj więcej

Remont drogi dojazdowej do pól Jankowa-Wilkówka w miejscowości Jankowa na terenie Gminy Bobowa 24/07/17

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/In/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fe38758-c9fe-43be-893d-33d35cfaba96 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Czytaj więcej

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bobowej, gmina Bobowa stanowiącej działkę nr 235/19 o powierzchni 0,2540 ha objętej księgą wieczystą nr NS1G/00036026/1, stanowiącej własność Gminy Bobowa 20/07/17

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/271/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 24 kwietnia 2017r. Burmistrz Bobowej ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w Bobowej, gmina Bobowa stanowiącej działkę nr 235/19 o powierzchni 0,2540 ha objętej księgą wieczystą nr NS1G/00036026/1,  stanowiącej własność Gminy Bobowa. Przetarg odbędzie się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposo...

Czytaj więcej