Wykonanie remontu dróg gminnych uszkodzonych w wyniku działania powodzi na terenie gminy Bobowa w 2010, 2011 i 2014 roku 26/07/18

Część I

  1. Remont drogi gminnej Siedliska – Zalesie – Most nr K270152 w miejscowości Siedliska w km 0+665 – 1+200.
  2. Remont drogi gminnej Brzana – Piekło – Jankowa /Góra/ nr K270121 w miejscowości Brzana w km 0+000 – 0+300.

Część II

  1. Remont drogi gminnej Wilczyska – Moroń nr K270208 w miejscowości Wilczyska w km 1+300 – 1+550 i 1+565 – 1+615.
  2. Remont drogi gminnej Jankowa – Równie II nr K270125 w miejscowości Jankowa w km 0+385 – 0+630.
  3. Remont drogi gminnej Stróżna – Podlesie – Polna nr K270201 w miejscowości Stróżna w km 0+000 – 0+300.

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d754d536-deb8-415a-be17-aa762eddf3af

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:SIWZ


k.z.