Przystosowanie pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bobowa 28/03/19Treść ogłoszenia:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=218bf7d6-6a80-4d5a-a7c6-69f030772b89

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ
k.z.