Remont drogi dojazdowej do pól Bobowa – Koczanka w miejscowości Bobowa na terenie Gminy Bobowa 03/09/18

Treść ogłoszenia:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=62ce3069-a93d-436d-8c52-d9ab3ee9eef5
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
SIWZ

k.z.