Remont pięciu sal gimnastycznych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bobowa 28/01/19

Treść ogłoszenia:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8b9c0be5-a7ac-4b4c-8843-bc23820ea179

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

 


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!