„Przebudowa drogi gminnej nr 270228K Siedliska-Sędziszowa-Starodroże drogi wojewódzkiej nr 981 w km 0+615 – 1+425 w miejscowości Siedliska i Sędziszowa” 01/06/20

Treść ogłoszenia:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9a5d9108-cfff-46f0-8a22-ae702870f4d5

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ

 

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Gminy Bobowa. Dokładny adres transmisji będzie udostępniony na dzień przed otwarciem ofert. Otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Gminy Bobowa pod adresem:

https://youtu.be/OM9ET4Pf4NY

 


k.z.