Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą dotyczący postępowania pn. „Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Siedliskach – gmina Bobowa” 12/11/20

wniosek o przedłużenie związania z ofertą


k.z.