„Remont dróg dojazdowych do pól Brzana – Piekło – Jankowa /dół/ w miejscowości Brzana i Jankowa – Rzeki – Semla w miejscowości Jankowa na terenie Gminy Bobowa.” 15/07/20

Treść ogłoszenia:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=226dde1a-d9a6-4f8a-8d19-5f9d27dce84a

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ:

Odpowiedź z dnia 24.07.2020 oraz załącznik nr 1 do odpowiedzi

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Gminy Bobowa. Dokładny adres transmisji jest następujący:

 https://youtu.be/lK3ufxDbXc4


k.z.