Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bobowa oraz odbiór i transport niesegregowanych odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych z nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bobowa w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 04/11/20

Numer sprawy RIiGK.271.12.2020. Zamawiający informuje że ogłoszenie o niniejszym zamówieniu SIWZ i inne dokumenty dotyczące postępowania są opublikowane i dostępne pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/387984


k.z.