„Bobowa – dostawa i montaż prasy ślimakowej – dodatkowe zadanie” 04/12/20

Zapytanie_ofertowe_Bobowa_prasa ślimakowa – zad. dodatkowe

ZAŁĄCZNIKI_1-5_Zapytanie_ofertowe_Bobowa_prasa_ślimakowa – zad. dodatkowe

Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 6

Przedmiar – wykonanie robót towarzyszących – wpięcie prasy – załącznik nr 7

Przedmiar – wykonanie robót towarzyszących – utwardzenie terenu – załącznik nr 8

Przedmiar – dostawa prasy do odwadniania osadu – załącznik nr 9


k.z.