Przedłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie magazynów energii 24/05/24

Burmistrz Bobowej wraz ze Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej informują, że właściciele budynków jednorodzinnych, posiadających instalacje fotowoltaiczną mogą w dalszym ciągu zgłaszać się do projektu dotyczącego budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.7 Wsparcie rozwoju OZE – dotacja, typ projektu A Magazyny energii. Z projektu wykluczona jest działalność gospodarcza i rolnicza.

Zainteresowanych mieszkańców prosimy o wypełnienie ankiety i złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bobowej w terminie od 27.05.2024r. do 07.06.2024r.

Więcej informacji o warunkach na stronie:

https://fundusze.malopolska.pl/nabory/7910-dzialanie-27-wsparcie-rozwoju-oze-dotacja-typ-projektu

Projekt będzie realizowany pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków europejskich.

DO POBRANIA:

Ankieta


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność