Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 13/05/24

W dniu 17 maja 2024 r. (piątek) o godzinie 14:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.

6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej za rok 2023.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bobowej,

b) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Bobowa za rok 2023.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

                 Bogdan Krok


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność