Ogłoszenie w sprawie zaopatrzenia mieszkańców w zbiorniki na deszczówkę 12/04/24

Burmistrz Bobowej informuje, że Gmina Bobowa zamierza przystąpić do pilotażowego programu Województwa Małopolskiego w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w zbiorniki na deszczówkę.

W przypadku uzyskania dofinansowania planowany jest zakup szczelnych zbiorników retencyjnych naziemnych o pojemności 500 l lub 1000 l. Na jedną zgłoszoną nieruchomość przypadać będzie 1 zbiornik.

Zainteresowani właściciele budynków proszeni są o wypełnienie i złożenie deklaracji udziału w projekcie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bobowej w dniach od 15.04.2024 r. do 19.04.2024 r.  Formularze dostępne są na stronie internetowej Gminy Bobowa, portalu Nasza Bobowa oraz w siedzibie urzędu.

W przypadku dużej liczby chętnych o udziale w projekcie będzie decydować kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie nie jest jednoznaczne z gwarancją otrzymania dofinansowania.

INFORMACJA

REGULAMIN UCZESTNICTWA

DEKLARACJA UCZESTNICTWA


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność