Ogłoszenie postępowania na “Doposażenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków) w instalacje fotowoltaiczne na terenie Ziemi Gorlickiej” 04/06/24

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej ogłosił na platformie ezamowienia.gov.pl ogłoszenie o wszczęciu postepowania na “Doposażenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków) w instalacje fotowoltaiczne na terenie Ziemi Gorlickiej”.
 

k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność