Ankieta zainteresowania uczestnictwem mieszkańców w projekcie dotyczącym budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła 19/04/24

Urząd Miejski w Bobowej informuje, że Gmina Bobowa wraz ze Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE produkujących prąd na potrzeby własne mieszkańców gminy. Do projektu mogą się zgłosić właściciele budynków jednorodzinnych posiadających instalację fotowoltaiczną (z projektu wykluczona jest działalność gospodarcza i rolnicza).

Niniejsza ankieta ma na celu określenie zainteresowania uczestnictwem mieszkańców w projekcie dotyczącym budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.7 Wsparcie rozwoju OZE – dotacja, typ projektu A Magazyny energii.

Termin składania ankiet: od 22.04.2024 r. do 30.04.2024 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w  Bobowej.

Więcej informacji o warunkach naboru na stronie:

https://fundusze.malopolska.pl/nabory/7910-dzialanie-27-wsparcie-rozwoju-oze-dotacja-typ-projektu

DO POBRANIA:

Ankieta [DOCX]

Ankieta [PDF]

 


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność