Gmina Bobowa z dofinansowaniem w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2024” 27/03/24

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2024” na realizację prac budowlano – remontowych w Świetlicy Wiejskiej w Brzanie oraz w Świetlicy Wiejskiej w Stróżnej. Przyznane dofinansowanie wynosi odpowiednio: 30 000,00 zł dla zadania przewidzianego w Brzanie oraz 16 412,00 zł dla zadania w Stróżnej.

Planowany termin realizacji inwestycji przypada na 2024 rok.

Dzięki pozyskanym środkom, w świetlicy wiejskiej w Brzanie, wykonane zostaną konieczne prace budowlano – remontowe, natomiast w Świetlicy Wiejskiej w Stróżnej możliwa będzie wymiana stolarki drzwiowej.

„Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2024”


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność