Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 04/06/24

Burmistrz Bobowej działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bobowej oraz na stronie internetowej Urzędu www.bobowa.pl od 4 czerwca 2024 r., przez 21 dni, będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Bobowa stanowiących własność Gminy Bobowa. Szczegółowe informacje można uzyskać: tel. 18 35-14-300 wew. 36.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – skan


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność