Artykuły z kategorii RPO


Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa 20/01/18

Podpisano umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa", które uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR. Przedmiotem projektu jest demontaż, transport i utylizacja wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych z obs...

Czytaj więcej

Strefa Aktywności Gospodarczej w miejscowości Siedliska, gmina Bobowa 25/08/17

Gmina Bobowa realizuje projekt „Strefa Aktywności Gospodarczej w m. Siedliska, Gmina Bobowa” dofinansowany w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 3.1 Strefy Aktywności Gospodarczej. Celem projektu jest budowanie i wzmacnianie pozycji konkurencyjnej sektora MŚP. Planowane efekty: stworzenie nowej Strefy Aktywności Gospodarczej na terenie Gminy Bobowa. Inwestycja obejmuje kompleksowe uzbrojenie działek o powierzchni 12,0251...

Czytaj więcej

Przebudowa dróg gminnych bezpośrednio prowadzących do przyszłych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Bobowa 25/08/17

Gmina Bobowa realizuje projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych bezpośrednio prowadzących do przyszłych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Bobowa” dofinansowany w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa. Celem projektu jest przygotowanie infrastruktury drogowej bezpośrednio prowadzącej do Strefy Aktywności Gospodarczej. Planowane efekty: dwa nowe odcinki dróg bezpośrednio prowadzących do pr...

Czytaj więcej

Google+ Click to listen highlighted text!