Artykuły z kategorii RPO


Gminny Konkurs Ekologiczny pn.: Zapobieganie powstawaniu odpadów i gospodarka odpadami 17/03/22

W dniu 16 marca 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Brzanie odbył się Gminny Konkurs Ekologiczny pn.: Zapobieganie powstawaniu odpadów i gospodarka odpadami. Organizatorami konkursu byli Burmistrz Bobowej, Oddział Ligi Ochrony Przyrody w Gorlicach oraz szkoły podstawowe z terenu Gminy Bobowa. Głównymi celami zorganizowanego konkursu było: kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych oraz trwałych nawyków przyczyniający...

Czytaj więcej

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz Odnawialnych Źródeł Energii 28/02/22

Tytuł projektu: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz Odnawialnych Źródeł Energii Nr projektu: RPMP.04.04.03-12-0279/17 Data podpisania umowy o dofinansowanie: 2017-12-21              Okres realizacji projektu: od 2017-09-01 do 2022-04-30 Beneficjent: Związek Gmin Ziemi Gorlickiej (gminy: Biecz, Bobowa, Gmina G...

Czytaj więcej

Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z parkingiem i drogą dojazdową 28/01/22

Gmina Bobowa realizuje projekt pn.: „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z parkingiem i drogą dojazdową” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji Gminy Bobowa, powstrzymanie degradacji obszarów znajdujących się w gorszym położeniu oraz przywrócenie miejscom wskazanym przez lokalną społecz...

Czytaj więcej

Projekt pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii „Biała-Ropa” – współfinansowany w ramach Poddziałania 4.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 04/01/22

Projekt pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii „Biała-Ropa” – współfinansowany w ramach Poddziałania 4.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.   Szanowni Mieszkańcy,                Gminy Członkowskie Klastra Energii „Biała-Ropa”, którego Liderem jest Gmina Moszczenica realizują projekt mając...

Czytaj więcej

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz Odnawialnych Źródeł Energii 01/12/21

    Tytuł projektu: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz Odnawialnych Źródeł Energii  Nr projektu: RPMP.04.04.02-12-0275/17  Data podpisania umowy o dofinansowanie: 2017-12-21               Okres realizacji projektu: od 2017-09-01 do 2021-06-30  Be...

Czytaj więcej

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” 29/07/21

Gmina Bobowa realizuje projekt w ramach programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje,  Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ A. granty za zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – P...

Czytaj więcej

Nowy sprzęt komputerowy dla szkół podstawowych w Gminie Bobowa 28/04/21

Do Szkół Podstawowych działających na terenie Gminy Bobowa został przekazany sprzęt komputerowy zakupiony w ramach programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje,  Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ A. gr...

Czytaj więcej

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” 11/02/21

Gmina Bobowa realizuje projekt w ramach programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje,  Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ A. granty za zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – P...

Czytaj więcej

Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej 15/09/20

Gmina Bobowa realizuje projekt pn. „Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 4 Oś  Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczno...

Czytaj więcej

Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siedliskach, Gmina Bobowa 31/03/20

Gmina Bobowa realizuje projekt pn.: „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siedliskach, Gmina Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami. Celem projektu jest poprawa gospodarki odpadami na terenie Gminy Bobowa i ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na środowisko. Planowane efekty projektu: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpad...

Czytaj więcej

Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego w mieście Bobowa 13/11/19

  Zakończono realizację projektu pn. „Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego w mieście Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR. Celem projektu było wzmocnienie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w celu zwiększenia dostę...

Czytaj więcej

Rewitalizacja zdegradowanych terenów pokolejowych w Bobowej 27/05/19

Gmina Bobowa realizuje projekt pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów pokolejowych w Bobowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenie rewitalizowanego podobszaru II Bobowa. Planowane efekty: powstanie wielofunkcyjny plac miejski (z funkcją targowiska miejskiego) do organizowania targów wraz z imprezami ...

Czytaj więcej

Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych powstanie w Bobowej 20/03/19

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Małopolskie Talenty – I, II etap edukacyjny – Gmina Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych. Całkowita wartość projektu wynosi 803 075,25 zł z czego uzyskane dofinansowanie stanowi aż 94,2...

Czytaj więcej

Spotkanie Inwestorów Strefy Aktywności Gospodarczej 14/02/19

Dzisiaj (tj. 14.02.2019r.) w Urzędzie Miejskim w Bobowej odbyło się spotkanie dotyczące zasad i funkcjonowania przedsiębiorstw w nowo utworzonej Strefie Aktywności Gospodarczej znajdującej się w miejscowości Siedliska.Spotkanie poprowadził Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej z inicjatywy którego powstała w.w. Strefa w naszej Gminie, w krótkiej prezentacji przedstawił najważniejsze informacje dotyczące powstałego obszaru Strefy AktywnościGospodarczej.Na spotkaniu obecni byli lokal...

Czytaj więcej

Zaproszenie na spotkanie dotyczące zasad i funkcjonowania przedsiębiorstw w Strefie Aktywności Gospodarczej 04/02/19

Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza zaprasza wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców na spotkanie dotyczące zasad i funkcjonowania przedsiębiorstw w nowo utworzonej Strefie Aktywności Gospodarczej w Siedliskach w Gminie Bobowa. Spotkanie odbędzie się 14 lutego 2019 r. o godz. 11: 00 w Urzędzie Miejskim w Bobowej pokój nr 8. Na spotkaniu obecni będą przedstawiciele Krakowskiego Parku Technologicznego, którzy przestawią preferencyj...

Czytaj więcej

Zawartość | Menu | Dostępność