Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z parkingiem i drogą dojazdową 28/01/22

Gmina Bobowa realizuje projekt pn.: „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z parkingiem i drogą dojazdową” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji Gminy Bobowa, powstrzymanie degradacji obszarów znajdujących się w gorszym położeniu oraz przywrócenie miejscom wskazanym przez lokalną społeczność jako obszary wymagające rewitalizacji ich pierwotnych – ważnych z punktu widzenia lokalnego rozwoju funkcji.

Planowane efekty projektu:

Efektem projektu będzie nowo wybudowany obiekt infrastruktury publicznej – Miejskie Centrum Kultury w Bobowej. W budynku będzie się znajdowała m.in. sala kinowa i teatralna. Organizowane będą tam spotkania mieszkańców mające na celu ich integrację społeczną. Odbywać się tam będą także koncerty, występy uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej, seanse filmowe i wiele różnych wydarzeń kulturalnych. Działania prowadzane w Miejskim Centrum Kultury wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji Gminy Bobowa, na powstrzymanie degradacji obszarów znajdujących się w gorszym położeniu oraz na przywrócenie miejscom wskazanym przez lokalną społeczność jako obszary wymagające rewitalizacji ich pierwotnych – ważnych z punktu widzenia lokalnego rozwoju funkcji.

Całkowita wartość projektu wynosi 12 439 044,02 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą 7 999 999,94 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 7 439 999,85 zł, co stanowi 93% kosztów kwalifikowalnych zadania.


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność