Artykuły z kategorii PROW


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 07/03/18

Gmina Bobowa podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn. „Tworzenie warunków do kultywowania i rozwoju lokalnych tradycji i promocji dziedzictwa lokalnego poprzez przebudowę podjazdu dla niepełnoprawnych i zakup strojów regionalnych w Domu Kultury w Wilczyskach”. Zadanie ma na celu przebudowę podjazdu dla niepełnoprawnych i zakup strojów regionalnych w Domu Kultury w Wilczyskach w celu stworzenia warunków do kultywowania i rozwoju lokalnych tradycji i promocji dziedzictwa lokalnego na terenie Gm...

Czytaj więcej

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Bobowa 28/06/17

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." Operacja pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Bobowa" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: rozwój gospodarki wodno-ściekowej i podniesienie ja...

Czytaj więcej

Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg na terenie Gminy Bobowa 25/10/16

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." Operacja pn. „Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg na terenie Gminy Bobowa”  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: poprawa standardu infrastruktury drogowej Gminy...

Czytaj więcej

Google+ Click to listen highlighted text!