Artykuły z kategorii PROW


Budowa 2 boisk do badmintona wraz z utwardzeniem terenu wokół boisk na działce 399/4 w Bobowej 24/05/23

W dniu 24.05.2023 r. dokonano odbioru zadania pn.: „Budowa 2 boisk do badmintona wraz z utwardzeniem terenu wokół boisk na działce 399/4 w Bobowej”. W ramach realizacji inwestycji na działce nr 399/4 położonej w Bobowej powstały 2 boiska do badmintona wraz z terenem utwardzonym wokół boisk przez co nastąpiło poszerzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  na terenie Gminy Bobowa. Wykonawcą zadania była firma „SZPILA”, Wojciech Szpila, Wilczyska 64, 38 – 350 B...

Czytaj więcej

Budowa 2 boisk do badmintona wraz z utwardzeniem terenu wokół boisk na działce 399/4 w Bobowej 07/11/22

Stowarzyszenie GRYF podpisało umowę o przyznaniu pomocy na zadanie pn.: „Budowa 2 boisk do badmintona wraz z utwardzeniem terenu wokół boisk na działce 399/4 w Bobowej”. W ramach realizacji zadania na działce nr 399/4 położonej w Bobowej powstaną 2 boiska do badmintona przez co nastąpi poszerzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  na terenie Gminy Bobowa. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji...

Czytaj więcej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróżna 16/02/22

Operacja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróżna” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 80 186,00 zł. Wartość całkowita zadania stanowi 160 185,82 zł.  Inwestycja swoim zakresem obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 0,764 km w miejscowości ...

Czytaj więcej

Budowa strefy rekreacyjno – sportowej w Bobowej jako budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym 28/01/22

Stowarzyszenie GRYF podpisało umowę o przyznaniu pomocy na zadanie pn.: „Budowa strefy rekreacyjno - sportowej w Bobowej jako budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym”. W ramach realizacji zadania na działce nr 399/4 położonej w Bobowej powstanie strefa rekreacyjno – sportowa w skład której wejdzie: - 11 ławek z oparciem, - 18 koszy na śmieci, - 6 leżaków betonowo – drewnianych, - wiata turystyczna z ławkami i stołem wewnątrz, - stojaki na rowery (1 pię...

Czytaj więcej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 02/12/20

Stowarzyszenie GRYF podpisało umowę o przyznaniu pomocy na zadanie pn.: „Poprawa atrakcyjności turystycznej w Gminie Bobowa poprzez budowę placu zabaw i montaż stojaków na rowery w Brzanie”. W ramach realizacji zadania nastąpi poszerzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  na terenie Gminy Bobowa poprzez wybudowanie jednego placu zabaw i  stoiska rowerowego na dla 20 rowerów przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Brzanie. Zadanie jest finansowane ze środków Uni...

Czytaj więcej

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobowa i Jankowa oraz budowa chodnika i parkingu wraz z pogłębieniem rowu w miejscowości Jankowa 27/05/19

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobowa i Jankowa oraz budowa chodnika i parkingu wraz z pogłębieniem rowu w miejscowości Jankowa”. Zadanie ma na celu wspieranie lokalnego rozwoju i kształtowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich poprzez budowę oś...

Czytaj więcej

Budowa wielofunkcyjnego Domu Kultury w Sędziszowej 31/10/18

W dniu 31 października 2018 r. w Krakowie Burmistrz Bobowej podpisał umowę o dofinansowanie budowy wielofunkcyjnego domu kultury w Sędziszowej w kwocie 499 372,00 zł. Wartość całkowita zadania stanowi 998 549,35 zł.  Inwestycja swoim zakresem obejmuje wykonanie robót budowlanych, robót instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznej. Realizacja przewidziana jest do końca października 2019 r. Projekt pn.  „Budowa wielofunkcyjnego domu kultury w...

Czytaj więcej

Tworzenie warunków do kultywowania i rozwijania lokalnych tradycji poprzez przebudowę pomieszczenia gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalne w budynku OSP Bobowa 30/08/18

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Stowarzyszenie GRYF podpisało umowę o przyznaniu pomocy na zadanie pn. "Tworzenie warunków do kultywowania i rozwijania lokalnych tradycji poprzez przebudowę pomieszczenia gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalne w budynku OSP Bobowa". W ramach realizacji zadania zostanie przebudowane jedno z pomieszczeń OSP Bobowa oraz zostanie zakupione nowe wyposażenie kuc...

Czytaj więcej

Ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego na terenie Gminy Bobowa poprzez konserwację i renowację zabytkowej Kapliczki Św. Floriana na Rynku w Bobowej 30/08/18

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Stowarzyszenie GRYF podpisało umowę o przyznaniu pomocy na zadanie pn. " Ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego na terenie Gminy Bobowa poprzez konserwację i renowację zabytkowej Kapliczki Św. Floriana na Rynku w Bobowej ". W ramach realizacji zadania zostanie wykonana generalna konserwacja i renowacja zabytkowej Kapliczki Św. Floriana na Rynku w Bobowej. Spowoduje to wzmocnieni...

Czytaj więcej

Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg na terenie Gminy Bobowa 06/06/18

Gmina Bobowa zakończyła i rozliczyła I etap operacji pn. „Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg na terenie Gminy Bobowa”  realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Wypłacona kwota wsparcia stanowi 1 419 269 zł. W wyniku I etapu operacji wykonano następujące zadania: Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 270093K Bobowa – ul. Św. Wawrzyńca – Pułanki w miejscowości Bobowa wraz z przebudową pobocza na ciąg pieszy, Przebudowa drogi gminnej Nr 27010...

Czytaj więcej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 05/04/18

Stowarzyszenie GRYF podpisało umowę na dofinansowanie zadania pn. "Budowa boiska do siatkówki plażowej". W ramach realizacji zadania w Bobowej zostanie wybudowane boisko do piłki plażowej, dzięki czemu nastąpi rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202...

Czytaj więcej

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 07/03/18

Gmina Bobowa podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn. „Tworzenie warunków do kultywowania i rozwoju lokalnych tradycji i promocji dziedzictwa lokalnego poprzez przebudowę podjazdu dla niepełnoprawnych i zakup strojów regionalnych w Domu Kultury w Wilczyskach”. Zadanie ma na celu przebudowę podjazdu dla niepełnoprawnych i zakup strojów regionalnych w Domu Kultury w Wilczyskach w celu stworzenia warunków do kultywowania i rozwoju lokalnych tradycji i promocji dziedzictwa lokalnego na terenie Gm...

Czytaj więcej

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Bobowa 28/06/17

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." Operacja pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Bobowa" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: rozwój gospodarki wodno-ściekowej i podniesienie ja...

Czytaj więcej

Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg na terenie Gminy Bobowa 25/10/16

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." Operacja pn. „Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg na terenie Gminy Bobowa”  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: poprawa standardu infrastruktury drogowej Gminy...

Czytaj więcej

Zawartość | Menu | Dostępność