Artykuły z kategorii PROW


Tworzenie warunków do kultywowania i rozwijania lokalnych tradycji poprzez przebudowę pomieszczenia gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalne w budynku OSP Bobowa 30/08/18

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Stowarzyszenie GRYF podpisało umowę o przyznaniu pomocy na zadanie pn. "Tworzenie warunków do kultywowania i rozwijania lokalnych tradycji poprzez przebudowę pomieszczenia gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalne w budynku OSP Bobowa". W ramach realizacji zadania zostanie przebudowane jedno z pomieszczeń OSP Bobowa oraz zostanie zakupione nowe wyposażenie kuc...

Czytaj więcej

Ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego na terenie Gminy Bobowa poprzez konserwację i renowację zabytkowej Kapliczki Św. Floriana na Rynku w Bobowej 30/08/18

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Stowarzyszenie GRYF podpisało umowę o przyznaniu pomocy na zadanie pn. " Ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego na terenie Gminy Bobowa poprzez konserwację i renowację zabytkowej Kapliczki Św. Floriana na Rynku w Bobowej ". W ramach realizacji zadania zostanie wykonana generalna konserwacja i renowacja zabytkowej Kapliczki Św. Floriana na Rynku w Bobowej. Spowoduje to wzmocnieni...

Czytaj więcej

Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg na terenie Gminy Bobowa 06/06/18

Gmina Bobowa zakończyła i rozliczyła I etap operacji pn. „Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg na terenie Gminy Bobowa”  realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Wypłacona kwota wsparcia stanowi 1 419 269 zł. W wyniku I etapu operacji wykonano następujące zadania: Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 270093K Bobowa – ul. Św. Wawrzyńca – Pułanki w miejscowości Bobowa wraz z przebudową pobocza na ciąg pieszy, Przebudowa drogi gminnej Nr 27010...

Czytaj więcej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 05/04/18

Stowarzyszenie GRYF podpisało umowę na dofinansowanie zadania pn. "Budowa boiska do siatkówki plażowej". W ramach realizacji zadania w Bobowej zostanie wybudowane boisko do piłki plażowej, dzięki czemu nastąpi rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202...

Czytaj więcej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 07/03/18

Gmina Bobowa podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn. „Tworzenie warunków do kultywowania i rozwoju lokalnych tradycji i promocji dziedzictwa lokalnego poprzez przebudowę podjazdu dla niepełnoprawnych i zakup strojów regionalnych w Domu Kultury w Wilczyskach”. Zadanie ma na celu przebudowę podjazdu dla niepełnoprawnych i zakup strojów regionalnych w Domu Kultury w Wilczyskach w celu stworzenia warunków do kultywowania i rozwoju lokalnych tradycji i promocji dziedzictwa lokalnego na terenie Gm...

Czytaj więcej

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Bobowa 28/06/17

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." Operacja pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Bobowa" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: rozwój gospodarki wodno-ściekowej i podniesienie ja...

Czytaj więcej

Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg na terenie Gminy Bobowa 25/10/16

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." Operacja pn. „Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg na terenie Gminy Bobowa”  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: poprawa standardu infrastruktury drogowej Gminy...

Czytaj więcej

Google+ Click to listen highlighted text!