Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Bobowa 28/06/17

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Bobowa” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: rozwój gospodarki wodno-ściekowej i podniesienie jakości życia na obszarze Gminy Bobowa, poprzez budowę odcinków kanalizacji o łącznej długości 11,688 km oraz odcinków wodociągów o łącznej długości 3,734 km w miejscowościach Bobowa, Stróżna, Wilczyska.


k.z.