Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg na terenie Gminy Bobowa 06/06/18

Gmina Bobowa zakończyła i rozliczyła I etap operacji pn. „Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg na terenie Gminy Bobowa”  realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Wypłacona kwota wsparcia stanowi 1 419 269 zł.
W wyniku I etapu operacji wykonano następujące zadania:

 • Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 270093K Bobowa – ul. Św. Wawrzyńca – Pułanki w miejscowości Bobowa wraz z przebudową pobocza na ciąg pieszy,
 • Przebudowa drogi gminnej Nr 270100 K Bobowa – Stadion Sportowy w miejscowości Bobowa wraz z przebudową pobocza na ciąg pieszo-rowerowy,
 • Przebudowa drogi gminnej Nr 270090K Bobowa – ul. 650-lecia w miejscowości Bobowa wraz z przebudową pobocza na ciąg pieszy,
 • Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 270082K Bobowa – Szkoła – Pułanki w miejscowości Bobowa wraz z zabezpieczeniem rowu,
 • Przebudowa drogi gminnej Nr 270092K Bobowa – Rynek w miejscowości Bobowa ,
 • Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 270120K Brzana – Piekło – Jankowa /Dół/ w miejscowości Brzana,
 • Przebudowa drogi gminnej Nr 270166K Siedliska – Tłoki w miejscowości Siedliska.

 

Obecnie trwa realizacja II etapu przedmiotowej operacji, która obejmuje wykonanie:

 • Przebudowa drogi gminnej Nr 270078K Bobowa – PKP – ul. Grochowa w miejscowości Bobowa z wyłączeniem odcinka dł. 6 m – przejazd kolejowy,
 • Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 270061K Berdechów – wzdłuż rz. Biała – Bruśnik w miejscowości Bobowa,
 • Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 270164K Siedliska – Wieś w miejscowości Siedliska,
 • Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 270216K Wilczyska – Jeżów – Zawodzie w miejscowości Wilczyska.

Zakończenie fazy inwestycyjnej przewidziane jest na 30 czerwca 2018 r.


k.z.