Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobowa i Jankowa oraz budowa chodnika i parkingu wraz z pogłębieniem rowu w miejscowości Jankowa 27/05/19

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobowa i Jankowa oraz budowa chodnika i parkingu wraz z pogłębieniem rowu w miejscowości Jankowa”.

Zadanie ma na celu wspieranie lokalnego rozwoju i kształtowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Bobowa i Jankowa, chodnika przy drodze powiatowej w Jankowej oraz parkingu
w miejscowości Jankowa co wpłynie na podniesienie atrakcyjności obszarów wiejskich i promocję rozwoju przestrzennego w oparciu o zasady kształtowania polityki przestrzennej.

Planowanym wynikiem operacji będzie nowy chodnik przy drodze powiatowej 1465 K w miejscowości Jankowa na długości 180 m, parking (28 miejsc postojowych) przy Domu Kultury w Jankowej oraz oświetlenie uliczne wzdłuż ulicy Węgierskiej z Bobowej do Jankowej w ilości 37 lamp.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”. Całkowity szacunkowy koszt inwestycji wynosi 1 170 671,00 zł, kwota dofinansowania 608 732,00 zł.


k.z.