Budowa 2 boisk do badmintona wraz z utwardzeniem terenu wokół boisk na działce 399/4 w Bobowej 24/05/23

W dniu 24.05.2023 r. dokonano odbioru zadania pn.: „Budowa 2 boisk do badmintona wraz z utwardzeniem terenu wokół boisk na działce 399/4 w Bobowej”.

W ramach realizacji inwestycji na działce nr 399/4 położonej w Bobowej powstały 2 boiska do badmintona wraz z terenem utwardzonym wokół boisk przez co nastąpiło poszerzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  na terenie Gminy Bobowa.

Wykonawcą zadania była firma „SZPILA”, Wojciech Szpila, Wilczyska 64, 38 – 350 Bobowa. Koszt całkowity zadania wyniósł  149 011,62 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 149 011,62 zł, czyli 100%.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność