Ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego na terenie Gminy Bobowa poprzez konserwację i renowację zabytkowej Kapliczki Św. Floriana na Rynku w Bobowej 30/08/18

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Stowarzyszenie GRYF podpisało umowę o przyznaniu pomocy na zadanie pn. ” Ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego na terenie Gminy Bobowa poprzez konserwację i renowację zabytkowej Kapliczki Św. Floriana na Rynku w Bobowej „. W ramach realizacji zadania zostanie wykonana generalna konserwacja i renowacja zabytkowej Kapliczki Św. Floriana na Rynku w Bobowej. Spowoduje to wzmocnienia kapitału społecznego i kulturowego poprzez ochronę i promocję dziedzictwa lokalnego na terenie Gminy Bobowa.

Zadanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 50 000,00 zł, czyli w 100%.

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.


k.z.