Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 05/04/18

Stowarzyszenie GRYF podpisało umowę na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska do siatkówki plażowej”. W ramach realizacji zadania w Bobowej zostanie wybudowane boisko do piłki plażowej, dzięki czemu nastąpi rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 49 600,00 zł. Całkowity koszt wynosi 50 000,00 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.


k.z.