„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 07/03/18

Gmina Bobowa podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn. „Tworzenie warunków do kultywowania i rozwoju lokalnych tradycji i promocji dziedzictwa lokalnego poprzez przebudowę podjazdu dla niepełnoprawnych i zakup strojów regionalnych w Domu Kultury w Wilczyskach”.

Zadanie ma na celu przebudowę podjazdu dla niepełnoprawnych i zakup strojów regionalnych w Domu Kultury w Wilczyskach w celu stworzenia warunków do kultywowania i rozwoju lokalnych tradycji i promocji dziedzictwa lokalnego na terenie Gminy Bobowa.

Planowanym wynikiem operacji będzie przebudowany podjazd dla niepełnosprawnych przy Domu Kultury w Wilczyskach. Zadanie przewiduje także zakup 60 par butów ludowych skórzanych damskich i męskich (30 par butów damskich i 30 par męskich) w rozmiarze od 26-43 oraz zakup 10 kompletów strojów ludowych: 5 szt. damskich i  5 szt. męskich w rozmiarach od 146 wzwyż.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 31 815,00 zł. Całkowity koszt operacji wynosi 50 000,00 zł. Operacja realizowana w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.


k.z.