Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg na terenie Gminy Bobowa 25/10/16

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. „Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg na terenie Gminy Bobowa”  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: poprawa standardu infrastruktury drogowej Gminy Bobowa, poprzez

przebudowę odcinków dróg na łącznej długości 2,372 km i zmianę nawierzchni na długości 4,455 km.


k.z.