Rozpoczęły się prace przy zadaniu “Remont drogi gminnej 270071 K w miejscowości Bobowa” 30/04/24

Gmina Bobowa rozpoczęła prace budowlane w ramach realizacji zadania pn.: „Remont drogi gminnej 270071 K na odcinku I – w km od 0+000-0+135, na odcinku II – w km od 0+417-0+469, na odcinku III – w km od 0+662-0+832 w miejscowości Bobowa, Gmina Bobowa” dofinansowanego ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe “Godrom” Sp. z o.o. ul. Zakole 9 38-300 Gorlice. Całkowity koszt zadania zgodnie z umową z Wykonawcą stanowi 247 029,08 zł, z czego dofinansowanie stanowi: 148 217,00 zł.

Przedmiotem zadania jest remont drogi gminnej nr 270071 K w Bobowej na długości 0,357 km.


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność