Rozpoczęły się prace przy zadaniu “Remont drogi gminnej 270207 K w miejscowości Wilczyska” 30/04/24

Gmina Bobowa rozpoczęła prace budowlane w ramach realizacji zadania pn.: „Remont drogi gminnej  270207 K w km od 0+150 do km 0+690 w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa” dofinansowanego ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawcą prac jest Firma „PAWLAK” Łukasz Pawlak z siedzibą: 33-336 Łabowa 81. Całkowity koszt zadania zgodnie z umową z Wykonawcą stanowi 204 745,73 zł, z czego dofinansowanie stanowi: 122 847,00 zł.

Przedmiotem zadania jest remont drogi gminnej nr 270207 K w Wilczyskach na długości 0,540 km.


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność