Artykuły z kategorii Elektromobilność


Pojazdy elektryczne cieszą się w Polsce coraz większym zainteresowaniem 06/07/22

Pojazdy elektryczne cieszą się w Polsce coraz większym zainteresowaniem, czego dowodzi fakt, iż w ubiegłym roku wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych wyniósł 120% względem roku poprzedzającego. W 2021 r. w Polsce zarejestrowanych było blisko 20 tys. samochodów elektrycznych, których użytkownicy mogli korzystać z ponad 3 tys. ogólnodostępnych punktów szybkiego i wolnego ładowania. Dynamika w branży elektromobilności wywarła także wpływ na polski rynek pracy. W ubiegłym roku wzrosło zapot...

Czytaj więcej

Elektromobilność w Polsce – jak przebiega jej rozwój? 02/12/21

Elektromobilność w Polsce – jak przebiega jej rozwój? Polsce nadal daleko do europejskich liderów elektromobilności, jednak zainteresowanie samochodami elektrycznymi stale rośnie. Pod koniec maja 2021 r. po polskich drogach jeździło 25 407 elektrycznych samochodów osobowych. Pojazdy w pełni elektryczne odpowiadały za 49% tej części parku pojazdów, a pozostałą część (51%) stanowiły hybrydy typu plug-in . Park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczył 966 szt....

Czytaj więcej

Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019 – 2035 24/06/20

Strategia

Czytaj więcej

Samochody elektryczne – Jak to działa ? 10/06/20

Materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach opracowania Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019 - 2035   Samochód elektryczny działa dokładnie tak samo, jak samochód z silnikiem spalinowym, z tą różnicą, że do napędu wykorzystuje energię elektryczną, czyli prąd. Zamiast silnika spalinowego, umieszczonego niekoniecznie pod maską, jest silnik lub silniki elektryczne, sterownik...

Czytaj więcej

Podstawowe zasady z zakresu ochrony powietrza 10/06/20

  Materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach opracowania Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019 - 2035   Podstawowe zasady z zakresu ochrony powietrza Zgodnie z definicją przedstawioną w Ustawie „Prawo Ochrony Środowiska” art.85 Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez: utrzymanie pozio...

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019-2035 25/05/20

Na podstawie art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2020 poz. 713) informuje się, że w dniach od 25.05.2020 r. do 16.06.2020 r. odbędą się elektroniczne konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019-2035”. Z treścią dokumentu można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bobowej w zakładce ELEKTROMOBILNOŚĆ W GMINIE BOBOWA link do dokumentu: Strategia rozwoju ...

Czytaj więcej

Działania promocyjno – edukacyjne z zakresu elektromobilności 19/05/20

ELEKTROMOBILNOŚĆ Co to oznacza ? Elektromobilność obejmuje wszystkie aspekty związane z pojazdami elektrycznymi: poczynając od ich produkcji, zakup, eksploatację, tworzenie infrastruktury ładowania, aż po aspekty prawne, gospodarcze i społeczne. Pojawiła się jako odpowiedź na pogarszający się stan środowiska, a w szczególności powietrza i hałasu komunikacyjnego. Podstawę rozwoju elektromobilności na terenie Polski stanowi: Plan Rozwoju Elektromobilnośc...

Czytaj więcej

Spotkanie z mieszkańcami Gminy Bobowa dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności na lata 2019 – 2035 19/02/20

Dnia 18 lutego 2020 r. w sali widowiskowej „Koronka” odbyło się spotkanie z mieszkańcami Gminy Bobowa dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności na lata 2019 - 2035. Gmina Bobowa na opracowanie tego dokumentu otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W trakcie spotkania uczestnikom zostały przybliżone główne założenia elektromobilności, szczególnie w odniesieniu do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 st...

Czytaj więcej

Strategia rozwoju elektromobilności 18/02/20

Szanowni Państwo, W związku z otrzymanym dofinansowaniem na opracowanie strategii elektromobilności dla Gminy Bobowa oraz trwającymi pracami nad przygotowaniem dokumentu zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety mającej na celu zidentyfikowanie potrzeb, oczekiwań i problemów związanych z transportem na terenie gminy. Elektromobilność stanowi jeden z kluczowych tematów rozwoju współczesnych miejscowości i dotyczy zagadnień związanych ze stosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym. Jest to szereg ...

Czytaj więcej

Spotkanie konsultacyjne w celu opracowania strategii rozwoju elektromobilności 03/02/20

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Bobowa na otwarte spotkanie – konsultacje w celu opracowania dokumentu pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019 – 2035”, które odbędzie się 18 lutego 2020 r. o godzinie 14.00  w Sali Widowiskowej „Koronka” w Bobowej. Na spotkaniu zostaną przedstawione główne założenia elektromobilności na poziomie krajowym jak i lokalnym. W ramach konsultacji odbędzie się debata z mieszkańcami ...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania dokumentu pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności Miasta i Gminy Bobowa 2019 – 2035”” 21/01/20

W związku z otrzymaniem przez Gminę Bobowa dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 z późn. zm.), informuję się o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności Miasta i Gminy Bobowa 2019-2035”. Dokum...

Czytaj więcej

Zawartość | Menu | Dostępność