Konsultacje społeczne Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019-2035 25/05/20

Na podstawie art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2020 poz. 713) informuje się, że w dniach od 25.05.2020 r. do 16.06.2020 r. odbędą się elektroniczne konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.:

„Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019-2035”.

Z treścią dokumentu można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bobowej w zakładce ELEKTROMOBILNOŚĆ W GMINIE BOBOWA link do dokumentu: Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa

Uwagi i wnioski do projektu Strategii można składać w terminie do 16.06.2020 r. w formie elektronicznej na adres mailowy: projekty@bobowa.pl za pomocą przygotowanego formularza zgłaszania uwag zamieszczonego Formularza zgłaszania uwag.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


k.z.