Działania promocyjno – edukacyjne z zakresu elektromobilności 19/05/20

ELEKTROMOBILNOŚĆ

Co to oznacza ?

Elektromobilność obejmuje wszystkie aspekty związane z pojazdami elektrycznymi: poczynając od ich produkcji, zakup, eksploatację, tworzenie infrastruktury ładowania, aż po aspekty prawne, gospodarcze i społeczne. Pojawiła się jako odpowiedź na pogarszający się stan środowiska, a w szczególności powietrza i hałasu komunikacyjnego.

Podstawę rozwoju elektromobilności na terenie Polski stanowi:

 • Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości”, przyjęty przez Radę Ministrów 16.03.2017 r.
 • Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r.
 • Ustawa powołująca Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, tj. ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

W poczuciu odpowiedzialności za środowisko oraz chęci podejmowania świadomych decyzji coraz więcej polskich miast i gmin, w tym Gmina Bobowa, decyduje się na opracowanie
i wdrażanie własnych, lokalnych strategii rozwoju elektromobilności.

Jak działają pojazdy elektryczne ?

Samochody z napędem elektrycznym nie emitują spalin, a co za tym idzie są neutralne dla środowiska. O ile auto z silnikiem spalinowym posiada bak z paliwem, jego odpowiednik elektryczny posiada akumulator. Jest on podobny do tego, który znamy choćby z naszego telefonu czy laptopa, tylko odpowiednio przeskalowany. Silnik elektryczny jest dużo mniejszy i lżejszy od spalinowego. Akumulatory są z kolei większe i cięższe od baku.

Samochody elektryczne mają również wiele innych zalet, takich jak cichsza praca i mniej wibracji w czasie jazdy. Poza tym energia elektryczna, którą są zasilane, może być produkowana w różny sposób – w szczególności ze źródeł odnawialnych, co wpływa na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Można wyróżnić dwa typy pojazdów napędzanych energią elektryczną:

 • Pojazd elektryczny (ang. Battery Electric Vehicle) – wykorzystuje wyłączenie energię elektryczną uzyskiwaną z zewnętrznego źródła, np. z domowego gniazdka. Nie posiada silnika spalinowego.
 • Pojazd hybrydowy (ang. Plug-in Hybrid Electric Vehicle) – pojazd o napędzie spalinowo-elektrycznym. Energię elektryczną czerpie
  z zewnętrznego źródła, ale w niektórych modelach bateria może być ładowana także w czasie jazdy
  z energii uzyskanej z pracy silnika spalinowego. Korzystając z samego napędu elektrycznego można przejechać nim około 30-50 km, co w oznacza, że można poruszać się nim na co dzień (po mieście, do pracy, do szkoły) bez emitowania spalin. Dopiero dłuższe trasy wymagają użycia tradycyjnego silnika.

Obok samochodów elektrycznych, równie przyjazne środowisku są pojazdy wykorzystywane w transporcie publicznym takie jak autobusy zeroemisyjne (autobusy z napędem wodorowym, z silnikiem emisji „0”).

Jak naładować samochód elektryczny?

Kluczowym elementem pod kątem wzrostu elektromobilności jest stworzenie dla mieszkańców dogodnych i optymalnych warunków do ładowania pojazdów. Ładowanie może odbywać się równie dobrze przy użyciu domowego gniazdka, jak i zbudowanej w tym celu stacji ładowania.

Można wyróżnić:

 • stacje wolnego ładowania – przeważnie znajdują się w budynkach biurowych, czy halach garażowych, czas ładowania to minimum 6 godzin;
 • stacje średnio szybkiego ładowania – zlokalizowane są głównie przy centrach handlowych, czas ładowania to około 3-4 godziny;
 • stacje szybkiego ładowania – znajdują się najczęściej przy autostradach lub w pobliżu węzłów komunikacyjnych, czas ładowania to około pół godziny.

Pamiętaj! Jeśli chcesz zostawić samochód na dłużej, wybieraj stacje wolnego lub średnio szybkiego ładowania. Kiedy samochód jest naładowany, ładowarka już nie pracuje, a samochód blokuje miejsce innym.

Spróbuj alternatywy

Podstawowym źródłem napędu w samochodach nisko – lub zeroemisyjnych jest energia elektryczna. Dlatego fundamentalną kwestią w rozwoju elektromobilności w Polsce i na świecie jest stopniowe przechodzenie na odnawialne źródła energii.

Czy samochody elektryczne są bezpieczne ?

Tak, i to bardzo. Posiadają bardzo sztywne, wysokowytrzymałe konstrukcje z korzystniej rozłożonymi podzespołami. Nie ma tu dużego silnika spalinowego, który przy zderzeniach czołowych przemieszcza się w stronę kabiny. Nie ma w nim żadnych paliw czy olejów.

Bardzo bezpieczne jest także samo ładowanie. Bez obaw można je przeprowadzać także w deszczu, w upale, czy na mrozie. Systemy ładowania posiadają kilka poziomów zabezpieczeń, dzięki czemu przy podłączaniu do instalacji nie dochodzi do żadnych incydentów niezależnie od otaczających warunków.

Ty też możesz mieć wpływ na tworzenie Strategii Elektromobilności – weź udział w konsultacjach społecznych przeprowadzanych na terenie Gminy Bobowa.

Plakat

Ulotka


k.z.