Pojazdy elektryczne cieszą się w Polsce coraz większym zainteresowaniem 06/07/22

Pojazdy elektryczne cieszą się w Polsce coraz większym zainteresowaniem, czego dowodzi fakt, iż w ubiegłym roku wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych wyniósł 120% względem roku poprzedzającego. W 2021 r. w Polsce zarejestrowanych było blisko 20 tys. samochodów elektrycznych, których użytkownicy mogli korzystać z ponad 3 tys. ogólnodostępnych punktów szybkiego i wolnego ładowania. Dynamika w branży elektromobilności wywarła także wpływ na polski rynek pracy. W ubiegłym roku wzrosło zapotrzebowanie na inżynierów testów, inżynierów ds. jakości baterii, specjalistów z obszaru elektryki i elektrotechniki oraz konstruktorów i inżynierów produktu ds. napędów lub baterii elektrycznych.

Aktualnie zagłębiem elektromobilności w Polsce jest południowa i zachodnia część kraju. Z kolei liderem wśród miast jest aglomeracja wrocławska, gdzie zlokalizowano 11 zakładów produkujących podzespoły do sektora elektromobilnego (Wrocław, Biskupice Podgórne, Kobierzyce, Jelcz-Laskowice, Prusice, Wałbrzych). Wskazano ponadto, iż nad Wisłą produkuje się 30% wszystkich powstających w Europie baterii do pojazdów.

Wedle prognoz w 2022 r. samochody elektryczne będzie wybierać 20% konsumentów w Polsce. Dzięki inwestycjom zaplanowanym do końca 2022 r. pojawi się blisko 7 tys. nowych miejsc pracy.

Rozwój transportu elektrycznego to dla Polski duże wyzwanie, ale i ogromna szansa. Rządowy dokument jakim jest Plan Rozwoju Elektromobilności tworzy fundament pod rozwój zupełnie nowego i konkurencyjnego rynku. Celem Planu jest stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności Polaków, rozwój przemysłu związanego z tym nowym sektorem oraz stabilizacja sieci elektroenergetycznej. Rząd przyjął dokument 16 marca 2017 r.

Z Planu wynika, że w budowę nowych ram sektora elektromobilności musi być włączony zarówno przemysł, przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, jak i świat nauki oraz organizacji pozarządowych. Plan określa korzyści związane z upowszechnieniem stosowania pojazdów elektrycznych w Polsce. Identyfikuje także potencjał gospodarczy i przemysłowy tego obszaru. Zawiera również propozycje działań, które mają doprowadzić m.in. do rozwoju przemysłu elektromobilności, wykreowania popytu na pojazdy elektryczne, czy poprawy współpracy nauki z sektorem przedsiębiorstw.

Zgodnie z Planem rozwój elektromobilności powinien następować w trzech fazach, które będzie różnicował stopień dojrzałości rynku oraz niezbędne zaangażowanie państwa.

  • Pierwsza faza miała charakter przygotowawczy i trwała do 2018 roku: stworzone zostały warunki rozwoju elektromobilności po stronie regulacyjnej oraz ukierunkowane finansowanie publiczne.
  • W II fazie (2019-2020) w wybranych aglomeracjach zbudowana została infrastruktura zasilania pojazdów elektrycznych: zintensyfikowane zostały zachęty do zakupu pojazdów elektrycznych. Oczekiwana była komercjalizacja wyników badań z obszaru elektromobilności rozpoczętych w fazie I oraz wdrożenie nowych modeli biznesowych upowszechnienia pojazdów elektrycznych.
  • W III fazie (2020-2025) zakłada się, że rynek elektromobilności osiągnie dojrzałość, co umożliwi stopniowe wycofywanie instrumentów wsparcia.

Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce wraz z Krajowymi Ramami polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych stanowi podstawę dla toczących się obecnie w ME prac nad ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Więcej informacji w Planie Rozwoju Elektromobilności.


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność