Spotkanie konsultacyjne w celu opracowania strategii rozwoju elektromobilności 03/02/20

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Bobowa na otwarte spotkanie – konsultacje w celu opracowania dokumentu pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019 – 2035”, które odbędzie się 18 lutego 2020 r. o godzinie 14.00  w Sali Widowiskowej „Koronka” w Bobowej.

Na spotkaniu zostaną przedstawione główne założenia elektromobilności na poziomie krajowym jak i lokalnym.

W ramach konsultacji odbędzie się debata z mieszkańcami Gminy Bobowa oraz wszystkimi zainteresowanymi Strategią, w trakcie której będziemy chcieli poznać potrzeby i oczekiwania mieszkańców Gminy związane z niskoemisyjnym transportem.

Głównym celem Strategii jest stopniowe wdrożenie elektromobilności, czego rezultatem będzie poprawa warunków mobilności w Gminie Bobowa oraz ograniczenie szkodliwej emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu.

 

Jeśli przyszłość Gminy nie jest Ci obojętna przyjdź koniecznie!!!


k.z.