Spotkanie z mieszkańcami Gminy Bobowa dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności na lata 2019 – 2035 19/02/20

Dnia 18 lutego 2020 r. w sali widowiskowej „Koronka” odbyło się spotkanie z mieszkańcami Gminy Bobowa dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności na lata 2019 – 2035. Gmina Bobowa na opracowanie tego dokumentu otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W trakcie spotkania uczestnikom zostały przybliżone główne założenia elektromobilności, szczególnie w odniesieniu do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia
11 stycznia 2018 r. Mieszkańcy zostali poinformowani o możliwości pozyskania dofinansowania do zakupu pojazdów elektrycznych. Głównym punktem spotkania była praca w grupach, w trakcie której mieszkańcy mogli wskazać jakie problemy i korzyści związane z elektromobilnością występują na terenie Gminy oraz zaproponować działania, które powinny zostać ujęte w opracowywanej Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Bobowa do roku 2035.


k.z.