Strategia rozwoju elektromobilności 18/02/20

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymanym dofinansowaniem na opracowanie strategii elektromobilności dla Gminy Bobowa oraz trwającymi pracami nad przygotowaniem dokumentu zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety mającej na celu zidentyfikowanie potrzeb, oczekiwań i problemów związanych z transportem na terenie gminy.

Elektromobilność stanowi jeden z kluczowych tematów rozwoju współczesnych miejscowości i dotyczy zagadnień związanych ze stosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym. Jest to szereg działań mających na celu rozpowszechnienie stosowania pojazdów elektrycznych oraz zasilanych innymi rodzajami paliw jak LNG lub CNG, zarówno w komunikacji publicznej jak i prywatnej, ładowanych przy pomocy stacji ładowania zlokalizowanych w miejscach publicznych lub na terenie prywatnych posesji. To także promowanie przemieszczania się zeroemisyjnymi środkami transportu, jak np. rower lub hulajnoga oraz wszelkie działania podjęte w celu ograniczenia hałasu komunikacyjnego i emisji szkodliwych substancji pochodzących ze spalin samochodowych.

Odpowiedzi na pytania posłużą do poznania obszarów, w których będzie możliwy rozwój nowoczesnych i niskoemisyjnych form komunikacji. Będą również stanowić wkład w planowanie dalszego rozwoju gminy i zmiany w polityce transportowej.

Ankietę można wypełnić elektronicznie, poprzez wejście w poniższy link:

https://forms.gle/4fY3THYiHRSyoYmY7

bądź poprzez wydrukowanie dostępnego w załączniku formularza i przesłanie e-mailem na adres: ekogeoglob@gmail.com lub dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu w  terminie do 29 lutego 2020 r.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety i udział w kształtowaniu polityki transportowej Gminy Bobowa !

Ankieta – Strategia Rozwoju Elektomobilności

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


k.z.